Hi,

It does not work 2 months delivery report.


Server DB3PRD0510CA011.eurprd05.prod.outlook.com došlo k chybě při načítání informace o sledování z https://dbxprd0510.outlook.com/EWS/Exchange.asmx.Upozornění

Server DB3PRD0510CA011.eurprd05.prod.outlook.com došlo k chybě při načítání informace o sledování z https://amxprd0510.outlook.com/EWS/Exchange.asmx.Upozornění

Vyhledávací služba protokolu nebyl k dispozici na serveru db3prd0510mb357.eurprd05.prod.outlook.com.Upozornění

Server DB3PRD0510CA011.eurprd05.prod.outlook.com došlo k chybě při načítání informace o sledování z https://amsprd0510.outlook.com/EWS/Exchange.asmx.

Please help me figure it out.