Lär dig mer om programkraven för Office 365

Viktiga punkter

Det kan ta en timme innan det första e-postmeddelandet tas emot
7 mars 2011

När du har skaffat Office 365 till företaget kan det ta upp till en timme innan det första e-postmeddelandet kommer till den nya inkorgen.

Det beror på att det tar en stund innan ett företag som nyligen har skapats i systemet kan få e-post från Internet. Fördröjningen kan vara upp till en timme beroende på replikeringen av DNS-ändringarna. E-post som under tiden kommer till Office 365 returneras till avsändaren med ett icke-leveranskvitto. När DNS-replikeringen har slutförts börjar mottagningen av e-post att fungera automatiskt utan att administratören behöver vidta några åtgärder.

Användare som skapas efter den här första timmen kommer inte att uppleva fördröjningen.

Några länkar kanske inte är aktiva direkt efter att du har registrerat dig för Office 365
7 mars 2011

När du har registrerat dig för Office 365 kan vissa länkar vara inaktiva på startsidan och administrationssidan. Det beror på att tjänsten förbereder ditt konto och då går det inte att använda vissa resurser. När förberedelsen är klar ändras färgen på länkarna till blått och de går att använda. Om länkarna fortfarande efter tolv timmar inte går att använda kontaktar du supportavdelningen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Administration

Inloggningssidan i Office 365 visas inte på servrar om förbättrad säkerhet har aktiverats i Internet Explorer
7 mars 2011

På alla servrar med Windows Server 2003 eller Windows Server 2008 är den förbättrade säkerheten i Internet Explorer aktiverad. Inloggningssidan i Office 365 visas som en tom sida på alla servrar med förbättrad säkerhet.

Inaktivera den förbättrade säkerheten så här:

 • För Windows Server 2003: Öppna Kontrollpanelen, klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter och dubbelklicka sedan på Förbättrad säkerhetskonfiguration i Internet Explorer. Kontrollera att kryssrutan För gruppen Administratörer är avmarkerad och att kryssrutan För alla andra användargrupper är markerad i dialogrutan Förbättrad säkerhetskonfiguration i Internet Explorer.
 • För Windows Server 2008: Starta Serverhanteraren och klicka på Konfigurera IE ESC i rutan Säkerhetsinformation. Kontrollera att Av har markerats under Administratörer och att På (rekommenderas) har markerats under Användare i dialogrutan Förbättrad säkerhetskonfiguration i Internet Explorer.

Tillbaka till innehållsförteckningen

E-post, kalender och kontakter

BlackBerry®-tjänsten är inte tillgänglig i Office 365
13 maj 2011

Microsoft upphör med att erbjuda en värdbaserad BlackBerry®-tjänst för Exchange Online. Research In Motion tillhandahåller en molnbaserad BlackBerry®-tjänst från slutet av 2011. Den ger stöd för BlackBerry-funktionerna. Mer information kommer att finnas tillgängligt senare i år.

Det finns för närvarande ingen lösning på problemet.

Användarprofiler som har uppgraderats till Outlook 2010 fungerar inte om de återställs till Outlook 2007
7 mars 2011

Vissa ändringar i Outlook 2010 gör det möjligt att använda flera Exchange-konton för e-post. Ändringarna innebär att användarprofiler som har uppgraderats till Outlook 2010 inte fungerar, om användaren tar bort Outlook 2010, installerar om Office Outlook 2007 och sedan försöker starta Office Outlook 2007 med samma användarprofil. I ett sådant scenario måste du ta bort användarprofilen och återskapa den i Windows, via inställningarna i Kontrollpanelen och E-post.

Mer information, även om andra ändringar i Outlook 2010, finns i den här TechNet-artikeln.

Du måste ändra det tillfälliga lösenordet innan du öppnar e-posten i Office 365 via Outlook
7 mars 2011

Du måste ändra det tillfälliga lösenordet, men innan du gör det måste du använda det första gången du ansluter till Office 365. Det innebär att du först måste logga in i antingen Office 365-portalen eller Microsoft Outlook Web App innan du ansluter till skrivbordsversionen av Outlook. När du har ändrat lösenordet kan du använda skrivbordsversionen av Outlook. Om ditt lösenord har ändrats av administratören måste du på samma sätt först logga in i portalen eller Outlook Web App innan du kan ansluta till Office 365 via skrivbordsversionen av Outlook.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Snabbmeddelanden och webbkonferenser

Offentliga snabbmeddelanden är inte tillgängliga
23 juli 2012

Anslutning för offentliga snabbmeddelanden, dvs. snabbmeddelanden och ljud- och videokommunikation med kontakter som använder Windows Live som leverantör av offentliga snabbmeddelanden, är inte tillgängligt. Det finns för närvarande ingen lösning på problemet.

 

Lync 2010 kan inte logga in i Lync Online
juli 2012

Om skrivbordsklienten för Lync 2010 inte automatiskt upptäcker Lync Online-tjänsten baserat på den inloggningsadress som användaren anger kan du läsa följande hjälpavsnitt:

Viktig information för Mac

Entourage för Mac-användare kan inte ställa in frånvaromeddelanden
3 maj 2012

Om en användare av Microsoft Entourage 2008 för Mac, Web Services Edition, använder Office 365 och försöker skapa ett frånvaromeddelande, får de ett felmeddelande och kommer inte kunna skapa ett frånvaromeddelande.

Det här felet har åtgärdats i Office 2008 för Mac 12.3.0.

Mac 2011 SP1 krävs för att användare med Office för Mac 2011 ska kunna ansluta till SharePoint Online i Office 365
3 maj 2012

För att kunna ansluta till SharePoint Online i Office 365, måste användare med Office för Mac 2011 ladda ner och installera Microsoft Office för Mac 2011 Service Pack 1 (14.1.0).

Information om kontaktkort och vissa andra funktioner är ej tillgängliga i Outlook för Mac och Entourage 2008

11 april 2012

Vid anslutning till Office 365 är följande information och funktioner inte tillgängliga för Outlook för Mac 2011 och Entourage 2008, Web Services Edition.

Kontaktkortsinformation som ej är tillgänglig:

 • Hanterings-/rapportinformation i global adresslista
 • Kontaktbild
 • Information om medlemskap

Andra icke-tillgängliga funktioner:

 • Söka i Office 365-katalog (via LDAP)
 • Koda meddelanden med certifikat

Det finns för närvarande inga lösningar för dessa problem.

En del användare av Outlook för Mac och Entourage för Mac kommer inte kunna autentisera sig med Exchange efter att ha migrerat till Office 365
11 april 2012

När användare har migrerat till Office 365, ändras deras Exchange-konto-ID i Microsoft Entourage 2008 för Mac, Web Services Edition eller deras användarnamn i Microsoft Outlook för Mac 2011 från ”domän\användarformat” till deras e-postadresser i Office 365. Det innebär att vissa användare kan drabbas av problem med autentiseringen.

För att lösa problemet kan administratören ange användarnas e-postadresser som användarnamn för deras lokala Exchange-serverkonton.

Meddelandet om att lösenordet har upphört att gälla visas inte i Outlook för Mac och Mac Entourage 2008

8 april 2011

När du ansluter till Office 365 med Outlook för Mac och Mac Entourage 2008, Web Services Edition, visas inte meddelandet om att lösenordet har upphört att gälla.

För att åtgärda detta problem kan administratörer skicka ut e-postpåminnelser om att lösenordet har upphört att gälla och användarna kan ändra sina lösenord i Outlook Web App.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Gruppwebbplatser och webbplatser

Lokal tid och tidszoner som visas i SharePoint Online kanske inte stämmer
25 oktober 2011

Som har påpekats i Microsoft KB-artikeln August 2011 Cumulative Time Zone Update for Windows (Kumulativ tidszonsuppdatering för Windows) har flera länder/regioner ändrat det sätt på vilket de implementerar sommartid, och därför kan det hända att de lokala tid och de tidszoner som visas är inkorrekta för dessa länder/regioner i SharePoint Online.

Uppdateringar som stöder dessa sommartidsförändringar kommer att tillämpas på Microsoft SharePoint Online-servrar under de kommande månaderna. Meddelanden om dessa uppdateringar kommer att tillhandahållas i Viktigt-informationen för dessa uppdateringar och på http://www.microsoft.com/time. Alla eventuella uppgifter, tidsinställda jobb och möten, och annan information som påverkas av dessa uppdateringar i SharePoint Online kommer att anpassas till de uppdaterade tidszonsdefinitionerna.

Lösning: Under tiden, om ändringarna för din tidszon ännu inte är tillgängliga i SharePoint Online, bör du ändra din tidszon temporärt, så att du kan vara helt säker på att informationen visas korrekt. Till exempel bör ryska användare identifiera sina aktuella tidszoner med hjälp av följande tabell och välja motsvarande, korrekta tidszon.

Tidszon

Aktuell

Lösning

Ryssland, normaltid

(UTC +3:00) Moskva, St. Petersburg, Volgograd

(UTC +04:00) Tbilisi

Jekaterinburg, normaltid

(UTC +5:00) Jekaterinburg

(UTC +06:00) Astana, Dacca

Norra centralasien, normaltid

(UTC +6:00) Novosibirsk

(UTC +07:00) Bangkok, Hanoi, Djakarta

Nordasien, normaltid

(UTC +7:00) Krasnojarsk

(UTC +08:00) Ulan Bator

Östra nordasien, normaltid

(UTC +8:00) Irkutsk

(UTC +09:00) Söul

Jakutsk, normaltid

(UTC +9:00) Jakutsk

(UTC +10:00) Guam, Port Moresby

Vladivostok, normaltid

(UTC +10:00) Vladivostok

(UTC +11:00) Salomonöarna, Nya Kaledonien

Magadan, normaltid

(UTC +11:00) Magadan

(UTC +12:00) Coordinated Universal Time+12

I Ändra dina nationella inställningar finns information om hur du ändrar tidszon på din SharePoint Online-webbplats. Om du ändrade din tidszon temporärt kan du ändra tillbaka till din prioriterade tidszon efter det att sommartidsuppdateringarna har implementerats.

 

Om du tar bort och återskapar din Office 365-administratör kan det påverka behörigheterna till SharePoint Online
5 augusti 2011

Om administratörer eller tekniska supportresurser tar bort och återskapar Microsoft Office 365-administratörskonton måste de verifiera att det återskapade kontots administratör har åtkomst till SharePoint Online. Om det uppstår några problem med att få åtkomst till SharePoint Online, eller med att utföra de administrativa funktionerna, bör du kontakta supporten för Microsoft Office 365.

 

Enkel inloggning för SharePoint Online kanske inte fungerar från vissa mobila enheter
5 augusti 2011

Om du vill nå dina SharePoint Online-platser i Office 365 från en mobil enhet måste du först logga in på inloggningssidan för Microsoft Online Services med ditt användar-ID, eller dina externa företagsinloggningsuppgifter, och ditt lösenord. Du hittar den här sidan på din mobila enhet genom att bläddra fram till webbplatsen för SharePoint Online, från vilken du omdirigeras till inloggningssidan för Microsoft Online Services.

Om din telefon tillhör någon av följande kategorier kan det hända att inloggningssidan inte fungerar för dig.

 • BlackBerry-operativsystem som är äldre än version 5.0
 • Android 1.5
 • Nokia E71, N95, N8
 • iPhone

Det finns för närvarande ingen lösning på problemet.

 

Webbdelarna RSS-visning och XML-visning stöds inte i Office 365
7 mars 2011

Om du lägger till webbdelen RSS-visning eller webbdelen XML-visning på en webbsida visas följande felmeddelande: ”En webbdels- eller webbformulärkontroll på sidan kan inte visas eller importeras. Typen har inte registrerats som säker.”

Om du redan har lagt till en RSS Viewer webbdel eller en XML Viewer webbdel på en sida, ser du följande:

 • På Wiki-sidor är webbdelen inte längre synlig.
 • Ett felmeddelande visas på webbdelssidor: ”Webbdelsfel: En webbdels- eller webbformulärkontroll på sidan kan inte visas eller importeras. Typen Microsoft.SharePoint.Portal.WebControls.RSSAggregatorWebPart, Microsoft.SharePoint.Portal, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c kunde inte hittas eller är inte registrerad som säker.”

Det finns ingen lösning på problemet.

 

Användare kanske ser flera autentiseringsuppgifter i SharePoint Online i vissa scenarier
9 maj, 2011

Obs! Det här problemet kanske inte påverkar alla användare.

Scenario 1: Användare som har loggat in på Microsoft SharePoint Online-webbplatser med hjälp av externa användar-ID:n kommer att se flera autentiseringsuppmaningar när de växlar mellan ett webbläsarfönster och ett Microsoft Office-skrivbordsprogram. Dessutom måste dessa användare autentisera sig när de stänger och öppnar webbläsaren igen. Det finns ingen lösning på problemet.

Scenario 2: När du använder Distributed Authoring and Versioning (DAV) med vissa klientprogramfunktioner, t.ex. ”Öppna i Utforskaren” i ett SharePoint Online-dokumentbibliotek, kanske flera autentiseringsuppmaningar visas. För att undvika detta, måste användare välja kryssrutan Jag vill förbli inloggad under inloggningen.

Användare som är inloggade på SharePoint Online-webbplatser med hjälp av externa användar-ID:n har inte kryssrutan Jag vill förbli inloggad, så de måste också autentisera som via ett Office skrivbordsprogram t.ex. Microsoft Word. När dessa användare har autentiserat sig både via ett Office skrivbordsprogram och webbläsaren, kommer funktioner och program som använder DAV för att kommunicera med SharePoint Online att fungera.

 

Office Web Apps stöder inte Google Chrome
9 maj, 2011

Användare som använder Google Chrome med Microsoft Office Web Apps för Word, Excel, PowerPoint och OneNote kan uppleva oväntade fel och beteenden när de tittar på och redigerar dokument. Detta kan göra att du förlorar icke-sparade ändringar.

Stöd för Google Chrome i Office Web Apps kommer att ingå som en del i framtida uppdateringar av Office 365.

För att hitta en lösning på problemen, använd en understödd webbläsare t.ex. Mozilla Firefox eller Internet Explorer.

Vissa metoder för att acceptera externa delade inbjudningar till SharePoint-webbplatser stöds inte i Office 365
9 maj, 2011

Obs! Det här problemet kanske inte påverkar alla användare.

Användare kan acceptera inbjudningar att samarbeta på en Microsoft SharePoint Online-webbplats med hjälp av antingen ett användar-ID från Office 365 eller ett Windows Live Hotmail ID.

Följande metoder för att acceptera inbjudningar till samarbete stöds inte:

 • Acceptera en inbjudan med hjälp av ett Windows Live ID som skapats via en personlig e-postadress.
 • Acceptera e-postinbjudningar till SharePoint-webbplatssamlingar genom att klicka på länken i e-postinbjudan från en mobil enhet.

Det finns för närvarande ingen lösning på problemen.

Några arbetsflödesåtgärder som inte stöds visas i SharePoint Designer
11 mars 2011

När du utformar arbetsflöden i SharePoint Designer visas några arbetsflödesåtgärder som inte fungerar i Microsoft Office 365 för experter och småföretag. Om du i arbetsflödet lägger till en åtgärd som inte stöds visas ett felmeddelande av följande slag: ”Det går inte att infoga den här åtgärden. För att använda åtgärder för aktivitetsprocess, måste Office SharePoint Server - standardfunktioner för webbplats vara aktiverade för den här webbplatsen av en administratör.”

Följande arbetsflödesåtgärder fungerar inte i Office 365 för småföretag:

Starta godkännandeprocess för dokumentgrupp, Fånga in en version av dokumentgruppen, Skicka dokumentgrupp till lagringsplats, Ange status för innehållsgodkännande för dokumentgruppen, Starta godkännandeprocess, Starta feedbackprocess, Starta anpassad uppgiftsprocess, Deklarera arkivhandling, Avdeklarera arkivhandling, Slå upp chefen för en användare, Avsluta uppgiftsprocess, Ange status för godkännande av innehåll (som författare), Vänta på att objektet i uppgiftsprocessen ändras, Ange uppgiftsfält, Återkalla uppgift, Lägg till uppgift, Delegera uppgift, Eskalera uppgift, Vidarebefordra uppgift, Infoga uppgift, Tilldela om uppgift, Begära en ändring, Skicka uppgifts-e-post.

Det finns ingen lösning på problemet. Om du vill använda de här åtgärderna i SharePoint-arbetsflöden måste du ha Office 365 för företag.

 

Chilensk sommartid visas inte korrekt i SharePoint Online
22 mars 2012

Chiles regering har förlängt sommartiden 2012. Eftersom det nya datum som har fastställts av myndigheterna skiljer sig från det som använts under tidigare år, visar SharePoint Online fel chilensk sommartid. Uppdateringar som ska korrigera detta fel kommer att implementeras på SharePoint Online-servrarna vid ett senare datum.

 Lösning: Under tiden kan du ändra din tidszon tillfälligt, enligt följande tabell. Information om hur du ändrar tidszon för SharePoint Online-webbplatser finns i Ändra dina nationella inställningar.

Tidszon

Aktuell

Lösning

Chile, normaltid

(UTC-4:00) Santiago

(UTC -04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Allmän information om sommartid i Chile och andra länder/regioner finns i hjälp- och supportcentret för sommartid.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Office 365 datorinstallation

Vissa användare måste ställa in Outlook manuellt för att kunna ansluta till Office 365
7 mars 2011

Om du inte kan ansluta till din postlåda i Office 365 från Outlook läser du i hjälpavsnittet till Outlookversionen:

Användare kan inte uppdatera Office 2010 SP1 Beta så att versionen kan anslutas till Office 365
7 mars 2011

Office 365 datorinstallation kräver en sökväg till Outlook som inte går att installera med Office 2010 SP1 Beta. Om Office 2010 SP1 Beta har installerats måste du avinstallera service pack för att kunna ansluta till Office 365. När du har avinstallerat service pack kan du köra Office 365 datorinstallation och ansluta Office 2010-programmen till Office 365.

Om du använder Office 365 kan du heller inte installera beta service pack för Office 2010. Om du gör det går det inte att ansluta till Office 365.

Användare kan inte ansluta Office 365 till förhandsversioner av Office
7 mars 2011

Om det inte går att uppdatera din Microsoft Office-version så att den fungerar med Office 365 undersöker du att det inte är en förhandsversion av Office, till exempel en betaversion. Office 365 har inte stöd för förhandsversioner av Office. Avinstallera förhandsversionen och installera en officiell, utgiven version i stället, exempelvis Office Professional Plus.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Övrigt

Externa användare av Mozilla Firefox måste använda registerinställningen för att kunna logga in i Office 365
6 juni 2011

När en användare försöker logga in i Office 365-portalen med webbläsaren Mozilla Firefox genom att använda sina externa autentiseringsuppgifter, kanske de ombeds att ange sina autentiseringsuppgifter flera gånger utan att kunna logga in, inte ens när de anger korrekt användarnamn eller lösenord.

För att lyckas med inloggningen, använd följande registerinställningar på användarens dator:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"SuppressExtendedProtection"=dword:00000001
"LmCompatibilityLevel"=dword:00000003

Tillbaka till innehållsförteckningen