Lære om programvarekrav for Office 365

Vanlige problemer

Det kan ta en time før du mottar den første e-posten
7. mars 2011

Umiddelbart etter at du har klargjort firmaet med Office 365, kan det ta opptil én time før du mottar den første e-posten i den nyopprettede innboksen.

Dette skyldes at det er en forsinkelse mellom når en nyopprettet, vertsbasert organisasjon blir opprettet og når organisasjonen kan motta e-post fra Internett. Denne forsinkelsen kan vare inntil en time på grunn av replikering av DNS-endringer. E-post som mottas av Office 365 i løpet av denne tidsperioden, blir returnert til avsenderen med en en kvittering om at e-posten ikke ble levert. Når DNS-replikeringen er fullført, fortsetter e-postflyten automatisk, og det kreves ingen administrative handlinger.

Brukere som opprettes etter den første timen, vil ikke oppleve denne forsinkelsen.

Det kan hende at noen koblinger ikke er aktivert umiddelbart etter at du har registrert deg for Office 365
7. mars 2011

Når du har registrert deg for Office 365, kan det hende at det er inaktive koblinger på startsiden og administratorsiden. Dette skyldes at tjenesten fremdeles klargjør kontoen, og at noen ressurser ikke er klar til bruk. Når klargjøringen er fullført, endres fargen på koblingene til blå, og de kan brukes. Hvis koblingene fremdeles er inaktive etter 12 timer, kontakter du kundestøtte.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Administrasjon

Påloggingssiden for Office 365 vises ikke på servere hvis utvidet sikkerhet er aktivert i Internet Explorer
7. mars 2011

Alle servere som kjører Windows Server 2003 eller Windows Server 2008, har utvidet sikkerhet for Internet Explorer aktivert som standard. Når utvidet sikkerhet er aktivert på en server, vises påloggingssiden for Office 365 som tom.

Slik deaktiverer du utvidet sikkerhet:

 • For Windows Server 2003: Klikk Legg til / fjern Windows-komponenter i Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Utvidet sikkerhetskonfigurasjon for Internet Explorer. I dialogboksen Utvidet sikkerhetskonfigurasjon for Internet Explorer kontrollerer du at det ikke er merket av for For administratorgrupper, og at det er merket av for For alle andre brukergrupper.
 • For Windows Server 2008: Start Serverbehandling og klikk Konfigurer utvidet sikkerhetskonfigurasjon for Internet Explorer i Sikkerhetsinformasjon-delen. I dialogboksen Utvidet sikkerhetskonfigurasjon for Internet Explorer kontrollerer du at det er merket av for Av under Administratorer, og at det er merket av for På (anbefales) under Brukere.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

E-post, kalender og kontakter

BlackBerry®-tjenesten er ikke tilgjengelig i Office 365
13. mai 2011

Microsoft leverer ikke lenger Hosted BlackBerry®-tjenesten for Exchange Online. Research In Motion vil levere en skyaktivert BlackBerry®-tjeneste mot slutten av 2011, der disse funksjonene er aktivert. Mer informasjon blir tilgjengelig senere i år.

Det finnes foreløpig ingen måte å omgå dette på.

Brukerprofiler som er oppgradert til Outlook 2010, fungerer ikke hvis de tilbakestilles til Outlook 2007
7. mars 2011

På grunn av endringene i Outlook 2010 som tillater flere Exchange-e-postkontoer, vil ikke brukerprofiler som er oppgradert til Outlook 2010, fungere hvis brukeren fjerner Outlook 2010, installerer Office Outlook 2007 på nytt og deretter prøver å starte Office Outlook 2007 ved hjelp av samme brukerprofil. I dette scenarioet må brukerprofilen fjernes og opprettes på nytt i Windows ved hjelp av alternativene Kontrollpanel og E-post.

Hvis du vil ha mer informasjon, også om andre endringer som gjelder Outlook 2010, kan du se denne TechNet-artikkelen.

Du må endre det midlertidige passordet før du får tilgang til e-post i Office 365 med Outlook
7. mars 2011

Den første tilkoblingen til Office 365 må gjøres med det midlertidige passordet, som må endres, og derfor må du først logge på Office 365-portalen eller Microsoft Outlook Web App før du kobler til skrivebordsversjonen av Outlook. Når du har endret passordet, kan du koble til ved hjelp av skrivebordsversjonen av Outlook. Hvis passordet tilbakestilles av administrator til et nytt midlertidig passord, må du også logge på portalen eller Outlook Web App før du kobler til Office 365 ved hjelp av skivebordsversjonen av Outlook.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Direktemeldinger og webkonferanser

Tilkobling til offentlige direktemeldingstjenester er ikke tilgjengelig
23. juli 2012

Tilkobling til offentlige direktemeldingstjenester – direktemeldings-, lyd- og videosamtaler med kontakter som bruker den offentlige direktemeldingstjenesten i Windows Live – er ikke tilgjengelig. Det finnes foreløpig ingen måte å omgå dette på.

 

Lync 2010 kan ikke logge på Lync Online
Juli 2012

Hvis Lync 2010-skrivebordsklienten ikke automatisk finner Lync Online-tjenesten basert på påloggingsadressen som brukeren oppgir, kan du se følgende hjelpetema:

Produktmerknader for Mac

Entourage for Mac-brukere kan ikke angi fraværsmeldinger
3. mai 2012

Hvis en bruker av Microsoft Entourage 2008 for Mac, Web Services Edition, bruker Office 365 og forsøker å opprette en fraværsmelding, vises det en feilmelding, og fraværsmeldingen blir ikke opprettet.

Dette problemet har blitt rettet opp i Office 2008 for Mac 12.3.0.

Mac 2011 SP1 kreves hvis Office for Mac 2011-brukere skal kunne koble til SharePoint Online i Office 365
3. mai 2012

Hvis brukere av Office for Mac 2011 skal kunne koble til SharePoint Online i Office 365, må de laste ned og installere Microsoft Office for Mac 2011 Service Pack 1 (14.1.0).

Kontaktkortinformasjon og noen andre funksjoner er ikke tilgjengelige i Mac Outlook og Entourage 2008

11.04.12

Når du kobler til Office 365, er følgende informasjon og funksjoner ikke tilgjengelig for Outlook for Mac 2001 og Entourage 2008, Web Services Edition.

Kontaktkortinformasjon er ikke tilgjengelig:

 • Overordnet-/rapportinformasjon i den globale adresselisten
 • Bilde av kontakt
 • "Medlem av"-informasjon

Andre utilgjengelige funksjoner:

 • Søking i Office 365-katalogen (via LDAP)
 • Koding av meldinger ved hjelp av sertifikater

Det finnes foreløpig ingen måte om omgå disse problemene på.

Godkjenning mot Exchange vil mislykkes for noen brukere av Outlook for Mac og Entourage for Mac etter overføring til Office 365
11. april 2012

Etter at brukere er overført til Office 365, endres konto-IDen deres for Exchange i Microsoft Entourage 2008 for Mac, Web Services Edition eller brukernavnet i Microsoft Outlook for Mac 2011 fra "domene\brukerformat" til e-postadressen for Office 365. Det kan derfor hende at noen brukere opplever at godkjenningen mislykkes.

Hvis du vil omgå problemet, kan administrator angi brukerens e-postadresse som brukernavn for den lokale Exchange-serverkontoen.

Melding om at passord utløper vises ikke i Outlook for Mac og Mac Entourage 2008

8. april 2011

Når du kobler til Office 365 ved hjelp av Outlook for Mac og Mac Entourage 2008, Web Services Edition, vises ikke passordutløpsledeteksten.

Dette problemet kan løses ved at administratorer sender ut en påminnelse om passordutløp på e-post, slik at brukerne kan endre passordet i Outlook Web App.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Gruppeområder og webområder

Den lokale tiden og tidssonene som vises på SharePoint Online, kan være feil
25. oktober 2011

Som det går frem av Microsoft KnowledgeBase-artikkelen Kumulativ tidssoneoppdatering fra august 2011 for Windows-operativsystemer, har en rekke land endret måten sommertiden implementeres på. Det kan derfor hende at den lokale tiden og tidssonen som vises, er feil for disse landene på SharePoint Online.

I løpet av de kommende månedene vil Microsoft SharePoint Online-serverne oppdateres med sommertidendringene. Disse oppdateringene annonseres i produktmerknadene og på http://www.microsoft.com/time. Alle oppgaver, tidtakerjobber, avtaler eller øvrige data på SharePoint Online som berøres av disse oppdateringene, justeres slik at de oppdaterte tidssonedefinisjonene brukes.

Løsning: Hvis tidssoneendringene ikke er tilgjengelig på SharePoint Online, kan brukerne endre tidssonen midlertidig, slik at dataene vises på riktig måte. For eksempel må russiske brukere finne sin tidssone fra følgende tabell og velge riktig tidssone for å løse problemet.

Tidssone

Gjeldende

Løsning

Russland (normaltid)

(UTC +3:00) Moskva, St. Petersburg, Volgograd

(UTC +04:00) Tbilisi

Jekaterinburg (normaltid)

(UTC +5:00) Jekaterinburg

(UTC +06:00) Astana, Dhaka

Sentral-Asia, nord (normaltid)

(UTC +6:00) Novosibirsk

(UTC +07:00) Bangkok, Hanoi, Djakarta

Nord-Asia (normaltid)

(UTC +7:00) Krasnoyarsk

(UTC +08:00) Ulan Bator

Nord-Asia, øst (normaltid)

(UTC +8:00) Irkutsk

(UTC +09:00) Seoul

Jakutsk (normaltid)

(UTC +9:00) Jakutsk

(UTC +10:00) Guam, Port Moresby

Vladivostok (normaltid)

(UTC +10:00) Vladivostok

(UTC +11:00) Salomonøyene, Ny-Caledonia

Magadan (normaltid)

(UTC +11:00) Magadan

(UTC +12:00) Coordinated Universal Time+12

Se Endre regionale innstillinger hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer tidssoner på SharePoint Online-området. Hvis du løste problemet ved å endre tidssonen, kan du gå tilbake til tidssonen du ønsker å bruke, når sommertidoppdateringene er kjørt.

 

Hvis du sletter Office 365-administratoren og oppretter den på nytt, kan det påvirke tillatelsen for SharePoint Online
5. august 2011

Hvis administratorer eller kundestøtterepresentanter sletter en administratorkonto for Microsoft Office 365 og oppretter den på nytt, må de også verifisere administratortilgangen til SharePoint Online for kontoen som er opprettet på nytt. Hvis det oppstår problemer med tilgang til SharePoint Online eller utføring av administrative funksjoner, kontakter du kundestøtte for Microsoft Office 365.

 

Enkel pålogging for SharePoint Online fungerer kanskje ikke fra noen mobile enheter
5. august 2011

Hvis du vil ha tilgang til SharePoint Online-områdene i Office 365 fra en mobil enhet, må du først logge på fra påloggingssiden for Microsoft Online ved hjelp av bruker-IDen eller forbundsfirmalegitimasjonen samt passordet. Du får tilgang til denne siden på den mobile enheten ved å gå til webområdet for SharePoint Online, og derfra omdirigeres du til påloggingssiden for Microsoft Online Services.

Hvis følgende gjelder for telefonen din, er det ikke sikkert påloggingssiden fungerer:

 • BlackBerry-operativsystem som er eldre enn versjon 5.0
 • Android 1.5
 • Nokia E71, N95, N8
 • iPhone

Det finnes foreløpig ingen måte å omgå dette på.

 

Webdelen for RSS-visningsprogrammet og webdelen for XML-visningsprogrammet støttes ikke i Office 365
7. mars 2011

Når du legger til webdelen for RSS-visningsprogrammet eller webdelen for XML-visningsprogrammet på en webside, vises følgende feilmelding: "En webdel eller webskjemakontroll på denne siden kan ikke vises eller importeres. Typen er ikke registrert som sikker."

Hvis du allerede har lagt til en webdel for RSS-visningsprogram eller webdel for XML-visningsprogram på en side, vil følgende skje:

 • Webdelen vil ikke lenger være synlig på Wiki-sider.
 • Følgende feilmelding vises på webdel-sider: "Webdel-feil: En webdel eller webskjemakontroll på denne siden kan ikke vises eller importeres. Finner ikke typen Microsoft.SharePoint.Portal.WebControls.RSSAggregatorWebPart, Microsoft.SharePoint.Portal, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c, eller den er ikke registrert som sikker."

Det finnes ingen måte å omgå dette på.

 

Brukere ser kanskje flere spørsmål om godkjenning i SharePoint Online i noen scenarier
9. mai 2011

Obs!  Dette problemet påvirker ikke alle brukere.

Scenario 1: Brukere som er logget på Microsoft SharePoint Online-områder ved hjelp av bruker-ID, opplever tilleggsspørsmål om legitimasjon når de arbeider mellom et webleservindu og et Microsoft Office-skrivebordsprogram. I tillegg må disse brukerne godkjennes etter at de lukker og åpner webleseren på nytt. Det finnes ingen måte å omgå dette problemet på.

Scenario 2: Når brukere bruker DAV (Distributed Authoring and Versioning) med noen klientprogramfunksjoner, for eksempel "æAring;pne med Utforsker", i et dokumentbibliotek i SharePoint Online, opplever de kanskje tilleggsspørsmål om legitimasjon. Dette kan unngås ved å merke av for La meg være pålogget under pålogging.

Brukere som har logget på SharePoint Online-områder med ID for bruker i forbund, har ikke avmerkingsboksen La meg være pålogget. De må derfor også godkjennes med Office-skrivebordsprogrammer som Microsoft Word. Straks disse brukerne har blitt godkjent i både Office-skrivebordsprogrammet og nettleseren, vil funksjoner og programmer som bruker DAV til å kommunisere med SharePoint Online være vellykket.

 

Office Web Apps støtter ikke Google Chrome
9. mai 2011

Brukere som bruker Google Chrome med Microsoft Office Web Apps for Word, Excel, PowerPoint og OneNote, opplever kanskje uventede feil og virkemåter under visning og redigering av dokumenter. Dette kan føre til at du mister endringer som ikke er lagret.

Støtte for Google Chrome i Office Web Apps kommer som en del av en fremtidig oppdatering til Office 365.

Du løser disse problemene ved å bruke en støttet webleser, for eksempel Mozilla Firefox eller Internet Explorer.

Noen metoder for å godta invitasjoner til ekstern deling av SharePoint-områder støttes ikke i Office 365
9. mai 2011

Obs!  Dette problemet påvirker ikke alle brukere.

Brukere kan godta invitasjoner til å samarbeide på et Microsoft SharePoint Online-område ved hjelp av bruker-IDen fra Office 365 eller en Windows Live Hotmail-ID.

Følgende metoder for å godta invitasjoner om samarbeid støttes imidlertid ikke:

 • Godta en invitasjon ved hjelp av en Windows Live-ID som ble opprettet ved hjelp av en personlig e-postadresse.
 • Godta e-postinvitasjoner til samlinger på SharePoint-områder ved å klikke på koblingen i invitasjons-e-posten fra en mobil enhet.

Det finnes foreløpig ingen måte å omgå disse problemene på.

Noen ustøttede arbeidsflythandlinger vises i SharePoint Designer
11. mars 2011

Når du utformer arbeidsflyter i SharePoint Designer, vises noen arbeidsflythandlinger som ikke støttes i Office 365 for eksperter og småbedrifter. Hvis du la til en ustøttet handling i arbeidsflyten, vises følgende feilmelding: "Kan ikke sette inn denne handlingen. Hvis du vil bruke oppgaveprosesshandlinger, må en administrator aktivere områdefunksjoner for Office SharePoint Server Standard for dette området."

Følgende arbeidsflythandlinger støttes ikke i Office 365 for småbedrifter:

Start godkjenningsprosess for dokumentsett, Fang opp en versjon av dokumentsettet, Send dokumentsett til repositorium, Angi status for innholdsgodkjenning for dokumentsettet, Start godkjenningsprosess, Start tilbakemeldingsprosess, Start egendefinert oppgaveprosess, Deklarer post, Opphev deklarering av post, Oppslagsbehandling for en bruker, Avslutt oppgaveprosess, Angi innholdsgodkjenningsstatus (som forfatter), Vent på endring av oppgaveprosesselement, Angi oppgavefelt, Annuller oppgave, Legg til oppgave, Deleger oppgave, Eskaler oppgave, Videresend oppgave, Sett inn oppgave, Tilordne oppgave på nytt, Be om en endring, Send oppgave i e-post.

Det finnes ingen måte å omgå dette på. Hvis du vil bruke SharePoint-arbeidsflythandlingene, må du ha Office 365 for virksomheter.

 

Sommertidjusteringen i Chile vises ikke riktig på SharePoint Online
22. mars 2012

Den chilenske regjeringen har utvidet sommertiden for 2012. Ettersom den nye datoen som er gjort kjent, avviker fra datoen som har vært brukt i tidligere år, vil ikke SharePoint Online kunne fortolke den chilenske sommertiden. Oppdateringer som støtter denne endringen, vil om bli kjørt på SharePoint Online-serverne senere.

 Løsning: Inntil videre kan du endre tidssonen midlertidig, som illustrert i tabellen nedenfor. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer tidssonen på SharePoint Online-området, kan du se Endre regionale innstillinger.

Tidssone

Gjeldende

Løsning

Chile (normaltid)

(UTC-4:00) Santiago

(UTC-04.00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Hvis du vil ha generell informasjon om sommertid i Chile eller andre land, kan du se Hjelp og støtte for sommertid.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Skrivebordsinstallasjon av Office 365

Det kan hende at noen brukere må konfigurere Outlook manuelt for å koble til Office 365
7. mars 2011

Hvis du har problemer med å koble til Office 365-postboksen fra Outlook, kan du se hjelpeemnet for din versjon av Outlook:

Brukere kan ikke oppdatere Office 2010 SP1 Beta for å koble til Office 365
7. mars 2011

Skrivebordsinstallasjon av Office 365 krever en oppdatering for Outlook som ikke kan installeres med Office 2010 SP1 Beta. Hvis du har Office 2010 SP1 Beta installert, må du først avinstallere betaoppdateringspakken for å koble til Office 365. Når du har avinstallert oppdateringspakken, kan du deretter kjøre skrivebordsinstallasjon av Office 365 og koble Office 2010-programmene til Office 365.

Hvis du bruker Office 365, kan du heller ikke installere betaoppdateringspakken for Office 2010. Installasjon av betaoppdateringspakken vil avbryte tilkoblingen til Office 365.

Brukere kan ikke koble Office 365 til forhåndslanserte versjoner av Office
7. mars 2011

Hvis du ikke får oppdatert Microsoft Office-versjonen slik at den fungerer med Office 365, må du kontollere at du ikke har en forhåndsversjon av Office, som f.eks. en beta-versjon. Office 365 støtter ikke forhåndsversjoner av Office. Du må avinstallere forhåndsversjonen av Office og installerer en utgitt versjon, slik som Office Professional Plus.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Annet

Forbundsbrukere som bruker Mozilla Firefox, må bruke en registerinnstilling for å kunne logge på Office 365
6. juni 2011

Når en bruker prøver å logge på Office 365-portalen med Mozilla Firefox-webleseren med forbundslegitimasjon, kan det hende brukeren gjentatte ganger blir bedt om legitimasjonen uten å bli pålogget, selv om det blir angitt riktig brukernavn og passord.

Hvis du vil gjøre det mulig å logge på, bruker du følgende registerinnstilling på brukerens datamaskin:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"SuppressExtendedProtection"=dword:00000001
"LmCompatibilityLevel"=dword:00000003

Tilbake til innholdsfortegnelsen