Lär dig mer om programkraven för Office 365

Viktiga punkter

Det kan ta en timme för det första e-postmeddelandet att komma in
7 mars 2011

När du har skaffat Office 365 till företaget kan det ta upp till en timme innan det första e-postmeddelandet kommer till den nya inkorgen.

Det beror på att det tar en stund innan ett företag som nyligen har skapats i systemet kan få e-post från Internet. Fördröjningen kan vara upp till en timme beroende på replikeringen av DNS-ändringarna. E-post som under tiden kommer till Office 365 returneras till avsändaren med ett icke-leveranskvitto. När DNS-replikeringen har slutförts börjar mottagningen av e-post att fungera automatiskt utan att administratören behöver vidta några åtgärder.

Användare som skapas efter den här första timmen kommer inte att uppleva fördröjningen.

 

Några länkar kanske inte är aktiva direkt efter att du har registrerat dig för Office 365
7 mars 2011

När du har registrerat dig för Office 365 kan vissa länkar vara inaktiva på startsidan och administrationssidan. Det beror på att tjänsten förbereder ditt konto och då går det inte att använda vissa resurser. När förberedelsen är klar ändras färgen på länkarna till blått och de går att använda. Om länkarna fortfarande efter tolv timmar inte går att använda kontaktar du supportavdelningen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Administration

Microsoft Online Services-modulen för Windows PowerShell är tillgänglig
13 maj, 2011

Microsoft Online Services-modulen för Windows PowerShell installerar en uppsättning Office 365 cmdlets i Windows PowerShell som du kan använda för att utföra ett antal adminstrativa uppgifter. Denna MSI hämtningsfil innehåller cmdlets som ersätter det befintliga Microsoft Online Services Hanteringsverktyg för identitetsfederation. Den tidigare versionen av Hanteringsverktyget för identitetsfederation kommer inte längre att stödjas.

Hämta Microsoft Online Services-modulen för Windows PowerShell från en av följande två länkar:

 

Inloggningssidan i Office 365 visas inte på servrar om förbättrad säkerhet har aktiverats i Internet Explorer
7 mars 2011

På alla servrar med Windows Server 2003 eller Windows Server 2008 är den förbättrade säkerheten i Internet Explorer aktiverad. Inloggningssidan i Office 365 visas som en tom sida på alla servrar med förbättrad säkerhet.

Inaktivera den förbättrade säkerheten så här:

 • För Windows Server 2003: Öppna Kontrollpanelen, klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter och dubbelklicka sedan på Förbättrad säkerhetskonfiguration i Internet Explorer. Kontrollera att kryssrutan För gruppen Administratörer är avmarkerad och att kryssrutan För alla andra användargrupper är markerad i dialogrutan Förbättrad säkerhetskonfiguration i Internet Explorer.
 • För Windows Server 2008: Starta Serverhanteraren och klicka på Konfigurera IE ESC i rutan Säkerhetsinformation. Kontrollera att Av har markerats under Administratörer och att På (rekommenderas) har markerats under Användare i dialogrutan Förbättrad säkerhetskonfiguration i Internet Explorer.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Exchange Online

Om du kör Get-ActiveSyncVirtualDirectory från en server som inte är värd för den virtuella katalogen för Exchange ActiveSync kan det uppstå oväntade fel
11 juni 2011

När du använder Active Directory-synkronisering för en hybriddistribution (även kallat bred samexistens), och du vill se den virtuella katalogen för Exchange ActiveSync, måste du köra Get-ActiveSyncVirtualDirectory från den server som är värd för den virtuella katalogen för Exchange ActiveSync, och inte från någon annan av organisationens servrar.

I ett hybriddistributionsscenario har du distribuerat Exchange 2007 lokalt med en Exchange 2010-samexistensserver i molnet.

För en lokal virtuell katalog för Exchange ActiveSync kan du köra Get-ActiveSyncVirtualDirectory från den lokala Exchange 2007-servern.

BlackBerry®-tjänsten är inte tillgänglig i Office 365
13 maj 2011

Microsoft upphör med att erbjuda en värdbaserad BlackBerry®-tjänst för Exchange Online. Research In Motion tillhandahåller en molnbaserad BlackBerry®-tjänst från slutet av 2011. Den ger stöd för BlackBerry-funktionerna. Mer information kommer att finnas tillgängligt senare i år.

Det finns för närvarande ingen lösning på problemet.

Användarprofiler som har uppgraderats till Outlook 2010 fungerar inte om de återställs till Outlook 2007
7 mars 2011

Vissa ändringar i Outlook 2010 gör det möjligt att använda flera Exchange-konton för e-post. Ändringarna innebär att användarprofiler som har uppgraderats till Outlook 2010 inte fungerar, om användaren tar bort Outlook 2010, installerar om Office Outlook 2007 och sedan försöker starta Office Outlook 2007 med samma användarprofil. I ett sådant scenario måste du ta bort användarprofilen och återskapa den i Windows, via inställningarna i Kontrollpanelen och E-post.

Mer information, även om andra ändringar i Outlook 2010, finns i den här TechNet-artikeln.

Du måste ändra det tillfälliga lösenordet innan du öppnar e-posten i Office 365 via Outlook
7 mars 2011

Du måste ändra det tillfälliga lösenordet, men innan du gör det måste du använda det första gången du ansluter till Office 365. Det innebär att du först måste logga in i antingen Office 365-portalen eller Microsoft Outlook Web App innan du ansluter till skrivbordsversionen av Outlook. När du har ändrat lösenordet kan du använda skrivbordsversionen av Outlook. Om ditt lösenord har ändrats av administratören måste du på samma sätt först logga in i portalen eller Outlook Web App innan du kan ansluta till Office 365 via skrivbordsversionen av Outlook.

Kunder med Exchange Management Console 2010 SP1 måste använda Microsoft Online Services -inloggningsassistent för att kunna ansluta till Office 365
7 mars, 2011

När du lägger till en Exchange-skog i Exchange Management Console visas ett meddelande i guiden om att du måste använda inloggningsassistenten för Windows Live ID för att kunna ansluta till Exchange Online. Det är fel: i stället behöver du Microsoft Online Services -inloggningsassistent. Om du har installerat uppdateringar med Microsoft Online Services Connector har du redan installerat Microsoft Online Services -inloggningsassistent. Du behöver inte installera inloggningsassistenten för Windows Live ID.

Om du inte har installerat uppdateringar med Microsoft Online Services Connector går du till startsidan för Office 365 och klickar på Resurser under Hämtningsbara filer. Följ anvisningarna om hur du ska installera Microsoft Online Services -inloggningsassistent.

Support för Microsoft Forefront Online Protection for Exchange
7 mars 2011

Teknisk support för Forefront Online Protection for Exchange är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Kontakta support på telefon:

 • 866-291-7726 - USA
 • 800 0000 0060 – internationellt kostnadsfritt nummer

Support finns också i Forefront Online Protection for Exchange Administration Center.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Lync Online

Offentliga snabbmeddelanden är inte tillgängliga
23 juli 2012

Anslutning för offentliga snabbmeddelanden, dvs. snabbmeddelanden och ljud- och videokommunikation med kontakter som använder Windows Live som leverantör av offentliga snabbmeddelanden, är inte tillgängligt. Det finns för närvarande ingen lösning på problemet.

 

Lync 2010 kan inte logga in i Lync Online
juli 2012

Om skrivbordsklienten för Lync 2010 inte automatiskt upptäcker Lync Online-tjänsten baserat på den inloggningsadress som användaren anger kan du läsa följande hjälpavsnitt:

Viktig information för Mac

Entourage för Mac-användare kan inte ställa in frånvaromeddelanden
3 maj 2012

Om en användare av Microsoft Entourage 2008 för Mac, Web Services Edition, använder Office 365 och försöker skapa ett frånvaromeddelande, får de ett felmeddelande och kommer inte kunna skapa ett frånvaromeddelande.

Det här felet har åtgärdats i Office 2008 för Mac 12.3.0.

Mac 2011 SP1 krävs för att användare med Office för Mac 2011 ska kunna ansluta till SharePoint Online i Office 365
3 maj 2012

För att kunna ansluta till SharePoint Online i Office 365, måste användare med Office för Mac 2011 ladda ner och installera Microsoft Office för Mac 2011 Service Pack 1 (14.1.0).

Kontaktkortsinformation och vissa andra funktioner är ej tillgängliga i Outlook för Mac och Entourage 2008
11 april 2012

Vid anslutning till Office 365 är följande information och funktioner inte tillgängliga för Outlook för Mac 2011 och Entourage 2008, Web Services Edition.

Kontaktkortsinformation som ej är tillgänglig:

 • Hanterings-/rapportinformation i global adresslista
 • Kontaktbild
 • Information om medlemskap

Andra icke-tillgängliga funktioner:

 • Söka i Office 365-katalog (via LDAP)
 • Koda meddelanden med certifikat

Det finns för närvarande inga lösningar för dessa problem.

En del användare av Outlook för Mac och Entourage för Mac kommer inte kunna autentisera sig med Exchange efter att ha migrerat till Office 365
11 april 2012

När användare har migrerat till Office 365, ändras deras Exchange-konto-ID i Microsoft Entourage 2008 för Mac, Web Services Edition eller deras användarnamn i Microsoft Outlook för Mac 2011 från ”domän\användarformat” till deras e-postadresser i Office 365. Det innebär att vissa användare kan drabbas av problem med autentiseringen.

För att lösa problemet kan administratören ange användarnas e-postadresser som användarnamn för deras lokala Exchange-serverkonton.

Meddelandet om att lösenordet har upphört att gälla visas inte i Outlook för Mac och Mac Entourage 2008

8 april 2011

När du ansluter till Office 365 med Outlook för Mac och Mac Entourage 2008, Web Services Edition, visas inte meddelandet om att lösenordet har upphört att gälla.

För att åtgärda detta problem kan administratörer skicka ut e-postpåminnelser om att lösenordet har upphört att gälla och användarna kan ändra sina lösenord i Outlook Web App.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Microsoft Online Services Katalogsynkronisering

Installation av katalogsynkroniseringsverktyget med SQL Server på en annan dator kan misslyckas om inte SQL Native Client är installerat
10 april 2012

Att använda SQL Server för att installera Microsoft Online-verktyget Katalogsynkronisering på en annan server kan misslyckas om inte SQL Native Client är installerat. Exempel på vanligt felmeddelande:

Synkroniseringstjänsten Forefront Identity Manager – För synkroniseringstjänsten Forefront Identity Manager krävs en aktiv instans av Microsoft SQL Server 2008 SP1 eller senare. Installera rätt SQL Server-version och kontrollera att tjänsten är aktiv innan du installerar synkroniseringstjänsten Forefront Identity Manager.

Det här inträffar eftersom SQL Native Client krävs för installation av katalogsynkroniseringsverktyget.

Lös problemet genom att installera Microsoft SQL Server Native Client-komponenten (ingår i Microsoft SQL Server 2008 R2 Feature Pack). Starta sedan om installationen av katalogsynkroniseringsverktyget.


Installationen av verktyget Katalogsynkronisering kan misslyckas på datorer där inloggningsassistenten redan har installerats
28 mars 2012

Installationen av verktyget Microsoft Online Katalogsynkronisering riskerar att misslyckas om komponenten Microsoft Online Services - inloggningsassistent redan har installerats. Vanligt förekommande felmeddelanden är:

 • Du får ett meddelande under installationen av katalogsynkroniseringsverktyget: ”Vid installationen av tjänsten Microsoft Online Services - inloggningsassistent returnerades ett FEL. Detaljerad information finns i händelseloggarna.”
 • Händelseloggsposter som indikerar fel under installationen av inloggningsassistenten:
  • ”Installationen av tjänsten Microsoft Online Services - inloggningsassistent returnerade felkoden 1603”
  • ”Microsoft Online Services - inloggningsassistent -- Fel 1316. Ett nätverksfel uppstod vid försök att läsa följande fil: C:\Program Files\Microsoft Online Directory Sync\msoidcli_64.msi”

Lös problemet genom att installera verktyget Microsoft Online Service Katalogsynkronisering på en dator där Microsoft Online Services - inloggningsassistent inte har installerats.

 

Du kan inte ändra en befintlig installation av verktyget Katalogsynkronisering så att det synkroniserar till en annan Office 365-klient
5 augusti 2011

När en kund registrerar sig för Office 365 tilldelas kunden en klient. Denna klient är en behållare som innehåller all information för kunden. När du konfigurerar verktyget Katalogsynkronisering och anger globalt administratörskonto (via Konfigurationsguiden eller Windows PowerShell-cmdlet:ar), synkroniseras verktyget så att det ansluter till denna klient. Följaktligen synkroniserar verktyget lokal information till kundens klient i Office 365. Kunder som har registrerat sig för andra klienter i Office 365-tjänsten kan inte köra Konfigurationsguiden igen och ange det globala administratörskontot för en annan Office 365-klient. Kunden måste istället distribuera en ny förekomst av verktyget Katalogsynkronisering och specificera globalt administratörskonto för den andra klienten.

Active Directory-objekt med fler värden än 1.000 i ett flervärdesattribut kommer inte att synkroniseras
7 mars, 2011

När du använder Active Directory-synkronisering med Office 365, kommer alla objekt som har fler än 1.000 attribut i ett flervärdesattribut inte kunna synkroniseras och kunden ser ett fel som visar att objektet har överskridit de tillåtna attributen i ett flervärdesattribut. Detta problem dyker vanligtvis upp med proxyAddresses-attribut, men det samma gäller för alla andra flervärdesattribut; till exempel otherTelephone.

För att lösa detta fel, ta bort några värden i objektet i din lokala Active Directory. Du kan inte ta bort dessa extra värden i Office 365-katalogen.

 

F1-tangenten i konfigurationsguiden fungerar inte till en början på Windows Server 2008
7 mars 2011

När du kör konfigurationsguiden för Microsoft Online Services Katalogsynkronisering första gången på en dator med Windows Server 2008 visas ett fel (”kör som – stöds inte”) om du använder kortkommandot F1 på en sida i guiden. Om du vill kunna öppna hjälpen med F1-tangenten loggar du ut från datorn och sedan in igen. Då ska F1-tangenten fungera.

För att få åtkomst till Konfigurationsguidens hjälpavsnitt direkt, se Active Directory-synkronisering: Översikt, Autentiseringsuppgifter för Microsoft Online Services och Autentiseringsuppgifter för Active Directory.

Att ändra en användares Active Directory-gruppmedlemskap kan inverka på Exchange-funktioner för hybriddistribution
6 april 2011

Om ditt företag har aktiverat hybriddistribution för Exchange som en del i konfigurationen för Active Directory-synkronisering har användare som läggs till i vissa Active Directory-säkerhetsgrupper, innan deras konfigurering för hybriddistribution har skrivits tillbaka till deras Active Directory, inte åtkomst till dessa funktioner innan proceduren nedan har genomförts.

De berörda säkerhetsgrupperna är:

 • Schemaadministratörer
 • Företagsadministratörer
 • Certifikatsutgivare
 • Domänadministratörer
 • Kontooperatörer
 • Utskriftsoperatörer
 • Administratörer (lokala domäner)
 • Serveroperatörer
 • Säkerhetskopieringsoperatörer

Kunder kan åtgärda detta genom att använda verktyget dsacls för att återskapa kontobehörigheterna för MSOL_AD_Sync_RichCoexistence till AdminSDHolder-objektet i deras lokala Active Directory-skog.

Gör på följande sätt för att ändra AdminSDHolder-behållaren.

 1. Hämta och installera Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) supportverktyg.
  Dsacls.exe ingår i Windows supportverktyg. Mer information finns i artikel 89277 i Microsoft Knowledge Base.
 2. Kör följande kommandon:
  • dsacls CN=AdminSDHolder,CN=System,DC=<mydomain>,DC=com /G MSOL_AD_SYNC_RICHCOEXISTENCE:WP;"MSExchArchiveStatus"
  • dsacls CN=AdminSDHolder,CN=System,DC=<mydomain>,DC=com /G MSOL_AD_SYNC_RICHCOEXISTENCE:WP;" MSExchBlockedSendersHash"
  • dsacls CN=AdminSDHolder,CN=System,DC=<mydomain>,DC=com /G MSOL_AD_SYNC_RICHCOEXISTENCE:WP;" MSExchSafeRecipientsHash"
  • dsacls CN=AdminSDHolder,CN=System,DC=<mydomain>,DC=com /G MSOL_AD_SYNC_RICHCOEXISTENCE:WP;" MSExchSafeSendersHash"
  • dsacls CN=AdminSDHolder,CN=System,DC=<mydomain>,DC=com /G MSOL_AD_SYNC_RICHCOEXISTENCE:WP;" MSExchUCVoiceMailSettings"
  • dsacls CN=AdminSDHolder,CN=System,DC=<mydomain>,DC=com /G MSOL_AD_SYNC_RICHCOEXISTENCE:WP;" ProxyAddresses"

 

Objekt som har tagits bort efter den första kompletta synkroniseringen kan räknas in i gränsen för antalet tillåtna objekt i kundens katalogsynkronisering
7 mars 2011

Objekt som en gång fanns i kundens lokala Active Directory och synkroniserats för Office 365 via Active Directory-synkronisering och sedan tagits bort, kan fortfarande bidra till kundens Office 365-objektgräns under en period på upp till 30 dagar. Om summan av dessa borttagna objekt och återstående aktiva objekt är större än kundens objektgräns, kan kunden även i fortsättningen få meddelande om att de har överskridit objektgränsen även om objektet inte längre syns i det lokala Active Directory eller i Office 365-katalogen.

För hjälp med detta problem, kontakta Office 365 Support.

Det går inte att synkronisera kataloger om du använder enkel Exchange-migrering
7 mars 2011

Om du använder enkel Exchange-migrering för att migrera data till Office 365, kan du inte synkronisera användare genom katalogsynkronisering. Om du redan har migrerat användare med enkel Exchange-migrering, måste du flytta den e-postinformation som du vill behålla och ta bort de molnanvändare som du skapat med enkel Exchange-migrering. När du är klar med detta, kan du köra Active Directory-synkronisering. Mer information finns i Active Directory-synkronisering: översikt.

Om du vill synkronisera fler än 10 000 Active Directory-objekt måste du kontakta support
7 mars 2011

Om du planerar använda Active Directory-synkronisering för att synkronisera din lokala Active Directory med Office 365, kan du synkronisera upp till 10 000 objekt (användare, e-postaktiverade kontakter och grupper). Om du behöver synkronisera fler objekt, kontaktar du Office 365-supporten och beställer extra synkroniseringskapacitet.

Tillbaka till innehållsförteckningen

SharePoint Online

Offentliga snabbmeddelanden är inte tillgängliga
23 juli 2012

Anslutning för offentliga snabbmeddelanden, dvs. snabbmeddelanden och ljud- och videokommunikation med kontakter som använder Windows Live som leverantör av offentliga snabbmeddelanden, är inte tillgängligt. Det finns för närvarande ingen lösning på problemet.

Lokal tid och tidszoner som visas i SharePoint Online kanske inte stämmer
25 oktober 2011

Som har påpekats i Microsoft KB-artikeln August 2011 Cumulative Time Zone Update for Windows (Kumulativ tidszonsuppdatering för Windows) har flera länder/regioner ändrat det sätt på vilket de implementerar sommartid, och därför kan det hända att de lokala tid och de tidszoner som visas är inkorrekta för dessa länder/regioner i SharePoint Online.

Uppdateringar som stöder dessa sommartidsförändringar kommer att tillämpas på Microsoft SharePoint Online-servrar under de kommande månaderna. Meddelanden om dessa uppdateringar kommer att tillhandahållas i Viktigt-informationen för dessa uppdateringar och på http://www.microsoft.com/time. Alla eventuella uppgifter, tidsinställda jobb och möten, och annan information som påverkas av dessa uppdateringar i SharePoint Online kommer att anpassas till de uppdaterade tidszonsdefinitionerna.

Lösning: Under tiden, om ändringarna för din tidszon ännu inte är tillgängliga i SharePoint Online, bör du ändra din tidszon temporärt, så att du kan vara helt säker på att informationen visas korrekt. Till exempel bör ryska användare identifiera sina aktuella tidszoner med hjälp av följande tabell och välja motsvarande, korrekta tidszon.

Tidszon

Aktuell

Lösning

Ryssland, normaltid

(UTC +3:00) Moskva, St. Petersburg, Volgograd

(UTC +04:00) Tbilisi

Jekaterinburg, normaltid

(UTC +5:00) Jekaterinburg

(UTC +06:00) Astana, Dacca

Norra centralasien, normaltid

(UTC +6:00) Novosibirsk

(UTC +07:00) Bangkok, Hanoi, Djakarta

Nordasien, normaltid

(UTC +7:00) Krasnojarsk

(UTC +08:00) Ulan Bator

Östra nordasien, normaltid

(UTC +8:00) Irkutsk

(UTC +09:00) Söul

Jakutsk, normaltid

(UTC +9:00) Jakutsk

(UTC +10:00) Guam, Port Moresby

Vladivostok, normaltid

(UTC +10:00) Vladivostok

(UTC +11:00) Salomonöarna, Nya Kaledonien

Magadan, normaltid

(UTC +11:00) Magadan

(UTC +12:00) Coordinated Universal Time+12

 

I Ändra dina nationella inställningar finns information om hur du ändrar tidszon på din SharePoint Online-webbplats. Om du ändrade din tidszon temporärt kan du ändra tillbaka till din prioriterade tidszon efter det att sommartidsuppdateringarna har implementerats.

 

Om du tar bort och återskapar din Office 365-administratör kan det påverka behörigheterna till SharePoint Online
5 augusti 2011

Om administratörer eller tekniska supportresurser tar bort och återskapar Microsoft Office 365-administratörskonton måste de verifiera att det återskapade kontots administratör har åtkomst till SharePoint Online. Om det uppstår några problem med att få åtkomst till SharePoint Online, eller med att utföra de administrativa funktionerna, bör du kontakta supporten för Microsoft Office 365.

 

Enkel inloggning för SharePoint Online kanske inte fungerar från vissa mobila enheter
5 augusti 2011

Om du vill nå dina SharePoint Online-platser i Office 365 från en mobil enhet måste du först logga in på inloggningssidan för Microsoft Online Services med ditt användar-ID, eller dina externa företagsinloggningsuppgifter, och ditt lösenord. Du hittar den här sidan på din mobila enhet genom att bläddra fram till webbplatsen för SharePoint Online, från vilken du omdirigeras till inloggningssidan för Microsoft Online Services.

Om din telefon tillhör någon av följande kategorier kan det hända att inloggningssidan inte fungerar för dig.

 • BlackBerry-operativsystem som är äldre än version 5.0
 • Android 1.5
 • Nokia E71, N95, N8
 • iPhone

Det finns för närvarande ingen lösning på problemet.

 

Webbdelarna RSS-visning och XML-visning stöds inte i Office 365
7 mars 2011

Om du lägger till webbdelen RSS-visning eller webbdelen XML-visning på en webbsida visas följande felmeddelande: ”En webbdels- eller webbformulärkontroll på sidan kan inte visas eller importeras. Typen har inte registrerats som säker.”

Om du redan har lagt till en RSS Viewer webbdel eller en XML Viewer webbdel på en sida, ser du följande:

 • På Wiki-sidor är webbdelen inte längre synlig.
 • Ett felmeddelande visas på webbdelssidor: ”Webbdelsfel: En webbdels- eller webbformulärkontroll på sidan kan inte visas eller importeras. Typen Microsoft.SharePoint.Portal.WebControls.RSSAggregatorWebPart, Microsoft.SharePoint.Portal, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c kunde inte hittas eller är inte registrerad som säker.”

Det finns ingen lösning på problemet.

Användare kanske ser flera autentiseringsuppgifter i SharePoint Online i vissa scenarier
9 maj, 2011

Obs! Det här problemet kanske inte påverkar alla användare.

Scenario 1: Användare som har loggat in på Microsoft SharePoint Online-webbplatser med hjälp av externa användar-ID:n kommer att se flera autentiseringsuppmaningar när de växlar mellan ett webbläsarfönster och ett Microsoft Office-skrivbordsprogram. Dessutom måste dessa användare autentisera sig när de stänger och öppnar webbläsaren igen. Det finns ingen lösning på problemet.

Scenario 2: När du använder Distributed Authoring and Versioning (DAV) med vissa klientprogramfunktioner, t.ex. ”Öppna i Utforskaren” i ett SharePoint Online-dokumentbibliotek, kanske flera autentiseringsuppmaningar visas. För att undvika detta, måste användare välja kryssrutan Jag vill förbli inloggad under inloggningen.

Användare som är inloggade på SharePoint Online-webbplatser med hjälp av externa användar-ID:n har inte kryssrutan Jag vill förbli inloggad, så de måste också autentisera som via ett Office skrivbordsprogram t.ex. Microsoft Word. När dessa användare har autentiserat sig både via ett Office skrivbordsprogram och webbläsaren, kommer funktioner och program som använder DAV för att kommunicera med SharePoint Online att fungera.

 

Office Web Apps stöder inte Google Chrome
9 maj, 2011

Användare som använder Google Chrome med Microsoft Office Web Apps för Word, Excel, PowerPoint och OneNote kan uppleva oväntade fel och beteenden när de tittar på och redigerar dokument. Detta kan göra att du förlorar icke-sparade ändringar.

Stöd för Google Chrome i Office Web Apps kommer att ingå som en del i framtida uppdateringar av Office 365.

För att hitta en lösning på problemen, använd en understödd webbläsare t.ex. Mozilla Firefox eller Internet Explorer.

Vissa metoder för att acceptera externa delade inbjudningar till SharePoint-webbplatser stöds inte i Office 365
9 maj, 2011

Obs! Det här problemet kanske inte påverkar alla användare.

Användare kan acceptera inbjudningar att samarbeta på en Microsoft SharePoint Online-webbplats med hjälp av antingen ett användar-ID från Office 365 eller ett Windows Live Hotmail ID.

Följande metoder för att acceptera inbjudningar till samarbete stöds inte:

 • Acceptera en inbjudan med hjälp av ett Windows Live ID som skapats via en personlig e-postadress.
 • Acceptera e-postinbjudningar till SharePoint-webbplatssamlingar genom att klicka på länken i e-postinbjudan från en mobil enhet.

Det finns för närvarande ingen lösning på problemen.

Det går inte att aktivera ytterligare SharePoint Online-funktioner på den offentliga webbplatsen
11 mars, 2011

Den offentliga webbplatsen är en särskilt anpassad SharePoint Online-webbplats som gör att användare enkelt kan skapa och hantera sina webbplatser via funktionen Webbplatsdesigner. Några SharePoint Online-funktioner har aktiverats på webbplatsen för att göra detta möjligt. Användare ska inte aktivera ytterligare SharePoint-funktioner på sina offentliga webbplatser, varken via användargränssnittet, kod eller på något annat sätt. Det kan leda till fel och problem med webbplatsens namnbytesprocess när webbplatsdomänen byts.

 • Användare som behöver andra SharePoint Online-funktioner än de som har aktiverats kan skapa en webbplats som inte är offentlig och använda funktionerna där.
 • Användare som har aktiverat en ytterligare funktion kan inaktivera den på samma sätt som den aktiverades. Det går att aktivera och inaktivera funktioner både via användargränssnittet och objektmodellen. Om en funktion har aktiverats kan den dock redan har orsakat ohjälpliga skador i webbplatsens namnbytesprocess.

Min webbplats kan sakna gruppinformation
11 mars, 2011

Min webbplats i SharePoint Online gör att du kan hantera och dela personliga dokument och annat med kollegor. I Office 365 är funktionen för import av grupper till SharePoint Onlines användarprofildatabas tillfälligt inaktiverad. Därför är vissa funktioner i Min webbplats begränsade:

 • Fliken Medlemskap är tom
 • Det går inte att skapa målgrupper på grundval av medlemskap

Dessutom kan det ta en till två dagar för Min webbplats-profiler att visas eftersom importen av användarprofiler körs enligt ett dagligt schema.

 

Chilensk sommartid visas inte korrekt i SharePoint Online
22 mars 2012

Chiles regering har förlängt sommartiden 2012. Eftersom det nya datum som har fastställts av myndigheterna skiljer sig från det som använts under tidigare år, visar SharePoint Online fel chilensk sommartid. Uppdateringar som ska korrigera detta fel kommer att implementeras på SharePoint Online-servrarna vid ett senare datum.

Lösning: Under tiden kan du ändra din tidszon tillfälligt, enligt följande tabell. Information om hur du ändrar tidszon för SharePoint Online-webbplatser finns i Ändra dina nationella inställningar.

Tidszon

Aktuell

Lösning

Chile, normaltid

(UTC-4:00) Santiago

(UTC -04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Allmän information om sommartid i Chile och andra länder/regioner finns i hjälp- och supportcentret för sommartid.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Office 365 datorinstallation

Vissa användare måste ställa in Outlook manuellt för att kunna ansluta till Office 365
7 mars 2011

Om du inte kan ansluta till din postlåda i Office 365 från Outlook läser du i hjälpavsnittet till Outlookversionen:

Användare kan inte uppdatera Office 2010 SP1 Beta så att versionen kan anslutas till Office 365
7 mars 2011

Office 365 datorinstallation kräver en sökväg till Outlook som inte går att installera med Office 2010 SP1 Beta. Om Office 2010 SP1 Beta har installerats måste du avinstallera service pack för att kunna ansluta till Office 365. När du har avinstallerat service pack kan du köra Office 365 datorinstallation och ansluta Office 2010-programmen till Office 365.

Om du använder Office 365 kan du heller inte installera beta service pack för Office 2010. Om du gör det går det inte att ansluta till Office 365.

Användare kan inte ansluta Office 365 till förhandsversioner av Office
7 mars 2011

Om det inte går att uppdatera din Microsoft Office-version så att den fungerar med Office 365 undersöker du att det inte är en förhandsversion av Office, till exempel en betaversion. Office 365 har inte stöd för förhandsversioner av Office. Avinstallera förhandsversionen och installera en officiell, utgiven version i stället, exempelvis Office Professional Plus.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Övrigt

Externa användare av Mozilla Firefox måste använda registerinställningen för att kunna logga in i Office 365
6 juni 2011

När en användare försöker logga in i Office 365-portalen med webbläsaren Mozilla Firefox genom att använda sina externa autentiseringsuppgifter, kanske de ombeds att ange sina autentiseringsuppgifter flera gånger utan att kunna logga in, inte ens när de anger korrekt användarnamn eller lösenord.

För att lyckas med inloggningen, använd följande registerinställningar på användarens dator:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"SuppressExtendedProtection"=dword:00000001
"LmCompatibilityLevel"=dword:00000003

Tillbaka till innehållsförteckningen