Ενημερωθείτε σχετικά με τις απαιτήσεις λογισμικού του Office 365

Κύρια θέματα

Ίσως να χρειαστεί μια ώρα για να λάβετε το πρώτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
7 Μαρτίου 2011

Αμέσως μετά την παροχή του Office 365 στην εταιρεία σας, ενδέχεται να χρειαστεί έως και μία ώρα, για να λάβετε το πρώτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Εισερχόμενα που μόλις δημιουργήσατε.

Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει καθυστέρηση ανάμεσα στη δημιουργία ενός νέου φιλοξενούμενου οργανισμού και την έναρξη της δυνατότητας λήψης αλληλογραφίας από το Internet για αυτόν τον οργανισμό. Αυτή η καθυστέρηση ενδέχεται να διαρκέσει έως και μία ώρα, εξαιτίας της αναπαραγωγής αλλαγών του DNS. Η αλληλογραφία που λαμβάνεται από το Office 365 κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος θα επιστρέφεται στον αποστολέα με αποδεικτικό μη παράδοσης (NDR). Αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του DNS, η ροή αλληλογραφίας θα συνεχιστεί αυτόματα και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους των διαχειριστών.

Οι χρήστες που δημιουργήθηκαν έπειτα από αυτήν την πρώτη ώρα δεν θα διαπιστώσουν αυτήν την καθυστέρηση.

 

Ορισμένες συνδέσεις ενδέχεται να μην είναι ενεργές αμέσως μετά την εγγραφή σας στο Office 365
7 Μαρτίου 2011

Αφού εγγραφείτε στο Office 365, ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι υπάρχουν ανενεργές συνδέσεις στην Κεντρική σελίδα και τη σελίδα "Διαχείριση". Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η υπηρεσία βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία παροχής του λογαριασμού σας και ορισμένοι πόροι δεν είναι έτοιμοι για χρήση. Όταν ολοκληρωθεί η παροχή του λογαριασμού σας, το χρώμα αυτών των συνδέσεων θα γίνει μπλε και θα είναι δυνατή η χρήση τους. Αν αυτές οι συνδέσεις συνεχίζουν να είναι ανενεργές μετά από 12 ώρες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη.

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Διαχείριση

Διαθέσιμο Microsoft Online Services Module για Windows PowerShell
13 Μαΐου 2011

Το Microsoft Online Services Module για Windows PowerShell εγκαθιστά ένα σύνολο cmdlet για το Office 365 στο Windows PowerShell, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εκτέλεση πολλών εργασιών διαχείρισης. Αυτό το αρχείο λήψης MSI περιλαμβάνει cmdlet που αντικαθιστούν το υπάρχον εργαλείο διαχείρισης ομοσπονδιακών ταυτοτήτων για τις υπηρεσίες Microsoft Online Services. Η προηγούμενη έκδοση του εργαλείου διαχείρισης ομοσπονδιακών ταυτοτήτων δεν θα υποστηρίζεται πλέον.

Πραγματοποιήστε λήψη του Microsoft Online Services Module για Windows PowerShell από μία από τις παρακάτω συνδέσεις:

 

Η σελίδα εισόδου του Office 365 δεν εμφανίζεται σε διακομιστές, αν έχει ενεργοποιηθεί η βελτιωμένη ασφάλεια στον Internet Explorer
7 Μαρτίου 2011

Η βελτιωμένη ασφάλεια του Internet Explorer είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή σε όλους τους διακομιστές στους οποίους εκτελείται Windows Server 2003 ή Windows Server 2008. Όταν είναι ενεργοποιημένη η βελτιωμένη ασφάλεια σε ένα διακομιστή, η σελίδα εισόδου του Office 365 εμφανίζεται κενή.

Για να απενεργοποιήσετε τη βελτιωμένη ασφάλεια:

 • Για τον Windows Server 2003: Στον Πίνακα Ελέγχου, επιλέξτε Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια του Internet Explorer. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια του Internet Explorer, βεβαιωθείτε ότι έχει καταργηθεί η επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Για ομάδες διαχειριστών, ενώ είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Για όλες τις άλλες ομάδες χρηστών.
 • Για τον Windows Server 2008: Εκκινήστε τη Διαχείριση διακομιστών και, στην ενότητα Πληροφορίες ασφαλείας, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων IE ESC. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις παραμέτρων για βελτιωμένη ασφάλεια του Internet Explorer, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Απενεργοποιημένο στο στοιχείο Διαχείριση και Ενεργοποιημένο (Συνιστάται) στο στοιχείο Χρήστες.

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Exchange Online

Η εκτέλεση του Get-ActiveSyncVirtualDirectory από ένα διακομιστή που δεν φιλοξενεί τον εικονικό κατάλογο Exchange ActiveSync ενδέχεται να προκαλέσει απρόσμενα σφάλματα
11 Ιουνίου 2011

Όταν χρησιμοποιείτε το συγχρονισμό της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για υβριδική ανάπτυξη (η οποία ονομάζεται επίσης εμπλουτισμένη συνύπαρξη) και θέλετε να δείτε τον εικονικό κατάλογο Exchange ActiveSync, θα χρειαστεί να εκτελέσετε το Get-ActiveSyncVirtualDirectory από το διακομιστή που φιλοξενεί τον εικονικό κατάλογο Exchange ActiveSync, αντί από οποιονδήποτε διακομιστή στον οργανισμό σας.

Μια περίπτωση υβριδικής ανάπτυξης είναι αυτή στην οποία έχετε αναπτύξει το Exchange 2007 στην εσωτερική σας εγκατάσταση, μαζί με ένα διακομιστή συνύπαρξης Exchange 2010 στο cloud.

Για έναν εικονικό κατάλογο Exchange ActiveSync εσωτερικής εγκατάστασης, μπορείτε να εκτελέσετε το Get-ActiveSyncVirtualDirectory από το διακομιστή Exchange 2007 εσωτερικής εγκατάστασης.

Η υπηρεσία BlackBerry® δεν θα είναι διαθέσιμη στο Office 365
13 Μαΐου 2011

Η Microsoft δεν παρέχει πλέον την υπηρεσία Hosted BlackBerry® για Exchange Online. Η Research In Motion θα παρέχει μια υπηρεσία BlackBerry® με δυνατότητα νέφους μέχρι το τέλος του 2011, για να επιτρέψει τη χρήση των συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν αργότερα κατά τη διάρκεια του έτους.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει λύση.

Τα προφίλ των χρηστών που έχουν αναβαθμιστεί στο Outlook 2010 δεν θα λειτουργούν, αν επαναφερθούν στο Outlook 2007
7 Μαρτίου 2011

Λόγω των αλλαγών στο Outlook 2010 που επιτρέπουν πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Exchange, τα προφίλ των χρηστών που αναβαθμίστηκαν στο Outlook 2010 δεν θα λειτουργούν, αν ο χρήστης καταργήσει το Outlook 2010, επανεγκαταστήσει το Office Outlook 2007 και, στη συνέχεια, επιχειρήσει να εκκινήσει το Office Outlook 2007, χρησιμοποιώντας το ίδιο προφίλ χρήστη. Σε αυτήν την περίπτωση, το προφίλ του χρήστη θα πρέπει να καταργηθεί και να επαναδημιουργηθεί στα Windows μέσω των επιλογών "Πίνακας ελέγχου" και "Αλληλογραφία".

Για περισσότερες πληροφορίες και άλλες αλλαγές που σχετίζονται με το Outlook 2010, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο του TechNet.

Πρέπει να αλλάξετε τον προσωρινό κωδικό πρόσβασής σας, προτού αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Office 365, χρησιμοποιώντας το Outlook
7 Μαρτίου 2011

Επειδή η πρώτη σας σύνδεση στο Office 365 πρέπει να γίνει με τον προσωρινό κωδικό πρόσβασής σας, τον οποίο είστε υποχρεωμένοι να αλλάξετε, θα χρειαστεί πρώτα να πραγματοποιήσετε είσοδο στην Πύλη του Office 365 ή στο Microsoft Outlook Web App, για να συνδεθείτε με την έκδοση του Outlook για υπολογιστή. Μόλις αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να συνδεθείτε, χρησιμοποιώντας την έκδοση του Outlook για υπολογιστή. Παρομοίως, αν ο διαχειριστής σας επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασής σας με έναν νέο προσωρινό κωδικό πρόσβασης, πρέπει επίσης να πραγματοποιήσετε είσοδο στην πύλη ή στο Outlook Web App, για να συνδεθείτε στο Office 365 χρησιμοποιώντας την έκδοση του Outlook για υπολογιστή που διαθέτετε.

Οι πελάτες της Κονσόλας διαχείρισης του Exchange 2010 SP1 χρειάζονται το Βοηθό εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online Services, για να συνδεθούν στο Office 365
7 Μαρτίου 2011

Όταν προσθέτετε ένα δάσος του Exchange στην Κονσόλα διαχείρισης του Exchange, ο οδηγός σάς ειδοποιεί ότι χρειάζεστε το Βοηθό εισόδου του Windows Live ID, για να συνδεθείτε στο Exchange Online. Αυτό δεν είναι σωστό. Αντί για αυτό, χρειάζεστε το Βοηθό εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online Services. Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει ενημερώσεις, χρησιμοποιώντας το Λογισμικό σύνδεσης των υπηρεσιών Microsoft Online Services, έχετε ήδη εγκαταστήσει το Βοηθό εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online Services. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Βοηθό εισόδου του Windows Live ID.

Αν δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει ενημερώσεις, χρησιμοποιώντας το Λογισμικό σύνδεσης των υπηρεσιών Microsoft Online Services, μεταβείτε στην κεντρική σελίδα του Office 365 και, στην περιοχή Πόροι, επιλέξτε Στοιχεία λήψης. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να εγκαταστήσετε το Βοηθό εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online Services.

Υποστήριξη για Microsoft Forefront Online Protection for Exchange
7 Μαρτίου 2011

Είναι διαθέσιμη συνεχής τεχνική υποστήριξη για το Forefront Online Protection for Exchange. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη μέσω τηλεφώνου:

 • 866-291-7726 - Ηνωμένες Πολιτείες
 • 800-0000-0060 - Καθολικός διεθνής δωρεάν αριθμός ελεύθερης τηλεφωνίας (UIFN)

Είναι επίσης διαθέσιμη υποστήριξη στο Κέντρο διαχείρισης του Forefront Online Protection for Exchange.

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Lync Online

Η συνδεσιμότητα με δημόσια δίκτυα IM δεν είναι διαθέσιμη
23 Ιουλίου 2012

Η συνδεσιμότητα με δημόσια δίκτυα IM –επικοινωνία με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (IM), ήχο και βίντεο με επαφές που χρησιμοποιούν τη δημόσια υπηρεσία παροχής IM του Windows Live– δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν. Προς το παρόν, δεν υπάρχει λύση.

 

Δεν είναι δυνατή η είσοδος του Lync 2010 στο Lync Online
Ιούλιος 2012

Αν το πρόγραμμα-πελάτης για υπολογιστή του Lync 2010 δεν ανακαλύψει αυτόματα την υπηρεσία Lync Online με βάση τη διεύθυνση εισόδου που παρέχει ο χρήστης, ανατρέξτε στα άρθρα της Βοήθειας:

Σημειώσεις έκδοσης για Mac

Οι χρήστες του Entourage για Mac δεν μπορούν να ρυθμίζουν μηνύματα "Εκτός γραφείου"
3 Μαΐου 2012

Αν ένας χρήστης του Microsoft Entourage 2008 για Mac, Web Services Edition χρησιμοποιεί το Office 365 και δοκιμάσει να δημιουργήσει ένα μήνυμα "Εκτός γραφείου", θα λάβει μήνυμα σφάλματος και η δημιουργία του μηνύματος "Εκτός γραφείου" θα αποτύχει.

Αυτό το ζήτημα έχει επιλυθεί στο Office 2008 για Mac 12.3.0.

Απαιτείται το Mac 2011 SP1, για να συνδεθούν οι χρήστες του Office 2011 για Mac στο SharePoint Online, στο Office 365
3 Μαΐου 2012

Για να συνδεθούν στο SharePoint Online στο Office 365 οι χρήστες του Office 2011 για Mac, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν λήψη και εγκατάσταση του Microsoft Office 2011 για Mac Service Pack 1 (14.1.0).

Οι πληροφορίες κάρτας επαφής και ορισμένες άλλες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες στο Outlook για Mac και το Entourage 2008
11 Απριλίου 2012

Κατά τη σύνδεση στο Office 365, οι εξής πληροφορίες και δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες για το Outlook 2011 για Mac και το Entourage 2008, Web Services Edition.

Μη διαθέσιμες πληροφορίες κάρτας επαφής:

 • Πληροφορίες διαχειριστή/αναφορών στην καθολική λίστα διευθύνσεων
 • Εικόνα επαφής
 • Πληροφορίες μέλους

Άλλες μη διαθέσιμες δυνατότητες:

 • Αναζήτηση στον κατάλογο του Office 365 (μέσω LDAP)
 • Κωδικοποίηση μηνυμάτων μέσω πιστοποιητικών

Προς το παρόν, δεν υπάρχει λύση για αυτά τα θέματα.

Για μερικούς χρήστες του Outlook για Mac και του Entourage για Mac δεν θα είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτότητας στο Exchange μετά τη μετεγκατάσταση στο Office 365
11 Απριλίου 2012

Μετά τη μετεγκατάσταση των χρηστών στο Office 365, το αναγνωριστικό τους στο Λογαριασμό Exchange στο Microsoft Entourage 2008 για Mac, Web Services Edition ή το όνομα χρήστη τους στο Microsoft Outlook 2011 για Mac θα μετατραπεί από "τομέας\μορφή χρήστη" στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο Office 365. Επομένως, ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αποτυχία κατά τον έλεγχο ταυτότητας.

Για να παρακαμφθεί αυτό το ζήτημα, ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ως το όνομα χρήστη για το λογαριασμό Exchange Server εσωτερικής εγκατάστασης.

Το μήνυμα λήξης κωδικού πρόσβασης δεν εμφανίζεται στο Outlook για Mac και το Mac Entourage 2008

8 Απριλίου 2011

Όταν συνδέεστε στο Office 365 χρησιμοποιώντας το Outlook για Mac και το Mac Entourage 2008, Web Services Edition, δεν εμφανίζεται η προτροπή λήξης του κωδικού πρόσβασης.

Για να επιλυθεί αυτό το θέμα, οι διαχειριστές μπορούν να στέλνουν μια υπενθύμιση σχετικά με τη λήξη του κωδικού πρόσβασης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασής τους στο Outlook Web App.

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου των υπηρεσιών Microsoft Online Services

Η εγκατάσταση του Εργαλείου συγχρονισμού καταλόγου με χρήση του SQL Server σε διαφορετικό υπολογιστή ενδέχεται να αποτύχει, αν δεν είναι εγκατεστημένο το SQL Native Client
10 Απριλίου 2012

Η εγκατάσταση του Εργαλείου συγχρονισμού καταλόγου των υπηρεσιών Microsoft Online Services σε διαφορετικό διακομιστή με χρήση του SQL Server ενδέχεται να αποτύχει, αν δεν είναι εγκατεστημένο το SQL Native Client. Το σύνηθες μήνυμα σφάλματος είναι:

Υπηρεσία συγχρονισμού του Forefront Identity Manager -- Η υπηρεσία συγχρονισμού του Forefront Identity Manager απαιτεί την εκτέλεση μιας παρουσίας του Microsoft SQL Server 2008 SP1 ή νεότερη έκδοση. Εγκαταστήστε τη σωστή έκδοση του SQL Server και βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία εκτελείται, πριν εγκαταστήσετε την υπηρεσία συγχρονισμού του Forefront Identity Manager.

Αυτό συμβαίνει επειδή απαιτείται το SQL Native Client για την επιτυχή εγκατάσταση του Εργαλείου συγχρονισμού καταλόγου.

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, εγκαταστήστε το στοιχείο Microsoft SQL Server Native Client (διατίθεται ως μέρος του Πακέτου δυνατοτήτων του Microsoft SQL Server 2008 R2) και επιχειρήστε να εγκαταστήσετε πάλι το Εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου.


Η εγκατάσταση του Εργαλείου συγχρονισμού καταλόγου ενδέχεται να αποτύχει σε υπολογιστή στον οποίο είναι ήδη εγκατεστημένος ο Βοηθός εισόδου
28 Μαρτίου 2012

Η εγκατάσταση του Εργαλείου συγχρονισμού καταλόγου ενδέχεται να αποτύχει αν είναι ήδη εγκατεστημένο το στοιχείο "Βοηθός εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online Services". Στα συνήθη μηνύματα σφάλματος περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Εμφανίζεται ένα μήνυμα κατά την εγκατάσταση του συγχρονισμού καταλόγου: "Η εγκατάσταση της υπηρεσίας "Βοηθός εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online Services" επέστρεψε ΑΠΟΤΥΧΙΑ. Ανατρέξτε στα αρχεία καταγραφής συμβάντων για αναλυτικότερες πληροφορίες."
 • Καταχωρήσεις στο αρχείο καταγραφής συμβάντων οι οποίες υποδεικνύουν σφάλμα κατά την εγκατάσταση του Βοηθού εισόδου:
  • "Η εγκατάσταση της υπηρεσίας "Βοηθός εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online Services" επέστρεψε τον κωδικό σφάλματος 1603"
  • "Βοηθός εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online Services -- Σφάλμα 1316. Παρουσιάστηκε σφάλμα δικτύου κατά την απόπειρα ανάγνωσης από το αρχείο: C:\Program Files\Microsoft Online Directory Sync\msoidcli_64.msi"

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το Εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου των υπηρεσιών Microsoft Online Services σε υπολογιστή στον οποίο δεν είναι ήδη εγκατεστημένος ο Βοηθός εισόδου στις υπηρεσίες Microsoft Online Services.

 

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα εγκατάσταση του Εργαλείου συγχρονισμού καταλόγου για συγχρονισμό διαφορετικού μισθωτή του Office 365
5 Αυγούστου 2011

Όταν ένας πελάτης πραγματοποιεί εγγραφή στο Office 365, του παραχωρείται ένας μισθωτής. Αυτός ο μισθωτής είναι ένα κοντέινερ που περιέχει όλες τις πληροφορίες για τον συγκεκριμένο πελάτη. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του Εργαλείου συγχρονισμού καταλόγου και καθορίζετε το λογαριασμό καθολικού διαχειριστή (μέσω του Οδηγού ρύθμισης παραμέτρων ή cmdlet του Windows PowerShell), οι παράμετροι του Εργαλείου συγχρονισμού καταλόγου ρυθμίζονται για σύνδεση στον συγκεκριμένο μισθωτή. Στη συνέχεια, το εργαλείο συγχρονίζει πληροφορίες εσωτερικής εγκατάστασης στον αντίστοιχο μισθωτή του πελάτη στο Office 365. Οι πελάτες που έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή για άλλους μισθωτές στην υπηρεσία του Office 365 δεν μπορούν να εκτελέσουν ξανά τον Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων και να καθορίσουν λογαριασμό καθολικού διαχειριστή για διαφορετικό μισθωτή του Office 365. Αντ' αυτού, οι πελάτες πρέπει να αναπτύξουν μια νέα παρουσία στο Εργαλείο συγχρονισμού καταλόγου, καθορίζοντας το λογαριασμό καθολικού διαχειριστή για τον δεύτερο μισθωτή.

Δεν γίνεται συγχρονισμός αντικειμένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory με περισσότερες από 1.000 τιμές σε ένα χαρακτηριστικό πολλών τιμών
7 Μαρτίου 2011

Όταν χρησιμοποιείτε το συγχρονισμό της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory με το Office 365, ο συγχρονισμός των αντικειμένων που έχουν περισσότερα από 1.000 χαρακτηριστικά σε ένα χαρακτηριστικό πολλών τιμών θα αποτύχει και ο πελάτης θα δει ένα σφάλμα που υποδεικνύει ότι το αντικείμενο υπερέβη τα επιτρεπόμενα χαρακτηριστικά σε ένα χαρακτηριστικό πολλών τιμών. Συνήθως, αυτό το θέμα παρουσιάζεται με το χαρακτηριστικό proxyAddresses, παρόλο που το ίδιο θα συνέβαινε και με οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό πολλών τιμών, όπως, για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό otherTelephone.

Για να διορθώσετε αυτό το σφάλμα, καταργήστε ορισμένες από τις τιμές του αντικειμένου στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης που διαθέτετε. Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτές τις επιπλέον τιμές στον κατάλογο του Office 365.

 

Το πλήκτρο F1 του Οδηγού ρύθμισης παραμέτρων δεν λειτουργεί αρχικά στον Windows Server 2008
7 Μαρτίου 2011

Όταν εκτελείτε τον Οδηγό ρύθμισης παραμέτρων του Εργαλείου συγχρονισμού καταλόγου των υπηρεσιών Microsoft Online Services για πρώτη φορά σε υπολογιστή με Windows Server 2008, θα παρουσιαστεί σφάλμα ("Εκτέλεση ως - δεν υποστηρίζεται"), αν κάνετε κλικ στο πλήκτρο συντόμευσης F1 σε οποιαδήποτε σελίδα του οδηγού. Για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F1 ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στη Βοήθεια, αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, επανασυνδεθείτε. Το πλήκτρο συντόμευσης F1 για τη Βοήθεια θα πρέπει πλέον να λειτουργεί σωστά.

Για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στα θέματα της Βοήθειας του Οδηγού ρύθμισης παραμέτρων, ανατρέξτε στα θέματα Συγχρονισμός υπηρεσίας καταλόγου Active Directory: Οδηγός βήμα προς βήμα, Διαπιστευτήρια των υπηρεσιών Microsoft Online Services ή Διαπιστευτήρια της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Η τροποποίηση της συμμετοχής ενός χρήστη σε μια ομάδα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη λειτουργικότητα της υβριδικής ανάπτυξης του Exchange
6 Απριλίου 2011

Αν η εταιρεία σας έχει ενεργοποιήσει την υβριδική ανάπτυξη του Exchange στα πλαίσια της ρύθμισης παραμέτρων συγχρονισμού της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, οι χρήστες που προστίθενται σε ορισμένες ομάδες ασφαλείας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, προτού οι ρυθμίσεις παραμέτρων της υβριδικής ανάπτυξης του Exchange επανεγγραφούν με επιτυχία στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης, δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες, μέχρι να εκτελεστεί η διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

Οι ομάδες ασφαλείας που επηρεάζονται είναι οι εξής:

 • Διαχειριστές σχημάτων
 • Διαχειριστές επιχειρήσεων
 • Πιστοποιημένοι εκδότες
 • Διαχειριστές τομέων
 • Χειριστές λογαριασμών
 • Χειριστές εκτυπώσεων
 • Διαχειριστές (τοπικών ομάδων τομέα)
 • Χειριστές διακομιστών
 • Χειριστές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Για να επιλύσουν αυτό το θέμα, οι πελάτες πρέπει να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο dsacls, για να επαναλάβουν την παροχή των δικαιωμάτων του λογαριασμού MSOL_AD_Sync_RichCoexistence στο αντικείμενο AdminSDHolder, στο δάσος της τοπικής τους υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Για να τροποποιήσετε το κοντέινερ AdminSDHolder, κάντε τις εξής ενέργειες.

 1. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση των Εργαλείων υποστήριξης του Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).
  Το Dsacls.exe είναι διαθέσιμο ως μέρος των Εργαλείων υποστήριξης των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο 89277 στη Γνωσιακή βάση της Microsoft.
 2. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές:
  • dsacls CN=AdminSDHolder,CN=System,DC=<mydomain>,DC=com /G MSOL_AD_SYNC_RICHCOEXISTENCE:WP;"MSExchArchiveStatus"
  • dsacls CN=AdminSDHolder,CN=System,DC=<mydomain>,DC=com /G MSOL_AD_SYNC_RICHCOEXISTENCE:WP;" MSExchBlockedSendersHash"
  • dsacls CN=AdminSDHolder,CN=System,DC=<mydomain>,DC=com /G MSOL_AD_SYNC_RICHCOEXISTENCE:WP;" MSExchSafeRecipientsHash"
  • dsacls CN=AdminSDHolder,CN=System,DC=<mydomain>,DC=com /G MSOL_AD_SYNC_RICHCOEXISTENCE:WP;" MSExchSafeSendersHash"
  • dsacls CN=AdminSDHolder,CN=System,DC=<mydomain>,DC=com /G MSOL_AD_SYNC_RICHCOEXISTENCE:WP;" MSExchUCVoiceMailSettings"
  • dsacls CN=AdminSDHolder,CN=System,DC=<mydomain>,DC=com /G MSOL_AD_SYNC_RICHCOEXISTENCE:WP;" ProxyAddresses"

 

Αντικείμενα που έχουν διαγραφεί μετά τον αρχικό πλήρη συγχρονισμό ενδέχεται να υπολογίζονται στο όριο αντικειμένων συγχρονισμού καταλόγου του πελάτη
7 Μαρτίου 2011

Αντικείμενα που βρίσκονταν κάποτε στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης του πελάτη και συγχρονίζονταν με το Office 365 μέσω του συγχρονισμού της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και, στη συνέχεια, διαγράφηκαν ενδέχεται να υπολογίζονται ακόμα στο όριο αντικειμένων του πελάτη για το Office 365 για μια περίοδο έως και 30 ημερών. Αν το σύνολο αυτών των διαγραμμένων αντικειμένων και των υπόλοιπων ενεργών αντικειμένων είναι μεγαλύτερο από το όριο αντικειμένων του πελάτη, ο πελάτης ενδέχεται να συνεχίσει να λαμβάνει ειδοποιήσεις που τον πληροφορούν ότι έχει υπερβεί το όριο αντικειμένων, παρόλο που τα αντικείμενα δεν εμφανίζονται πλέον στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης ή στον κατάλογο του Office 365.

Για βοήθεια με αυτό το θέμα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Office 365.

Δεν μπορείτε να συγχρονίσετε καταλόγους, αν χρησιμοποιήσετε την απλή μετεγκατάσταση του Exchange
7 Μαρτίου 2011

Αν χρησιμοποιήσετε την απλή μετεγκατάσταση του Exchange, για να μετεγκαταστήσετε δεδομένα στο Office 365, δεν θα είστε σε θέση να συγχρονίσετε χρήστες μέσω συγχρονισμού καταλόγου. Αν έχετε πραγματοποιήσει ήδη μετεγκατάσταση χρηστών με απλή μετεγκατάσταση του Exchange, θα πρέπει να εκτρέψετε τα δεδομένα αλληλογραφίας που επιθυμείτε να διατηρήσετε και να διαγράψετε τους χρήστες που δημιουργήθηκαν στο νέφος από την απλή μετεγκατάσταση του Exchange. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενέργειας, μπορείτε να εκτελέσετε συγχρονισμό της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συγχρονισμός υπηρεσίας καταλόγου Active Directory: Οδηγός βήμα προς βήμα.

Πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη, για να συγχρονίσετε περισσότερα από 10.000 αντικείμενα στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory
7 Μαρτίου 2011

Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το συγχρονισμό της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, για να συγχρονίσετε την τοπική σας υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το Office 365, μπορείτε να συγχρονίσετε έως και 10.000 αντικείμενα (χρήστες, επαφές με δυνατότητα αλληλογραφίας και ομάδες). Αν πρέπει να συγχρονίσετε περισσότερα από 10.000 αντικείμενα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Office 365, για να ζητήσετε πρόσθετη χωρητικότητα για συγχρονισμό.

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

SharePoint Online

Η συνδεσιμότητα με δημόσια δίκτυα IM δεν είναι διαθέσιμη
23 Ιουλίου 2012

Η συνδεσιμότητα με δημόσια δίκτυα IM –επικοινωνία με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (IM), ήχο και βίντεο με επαφές που χρησιμοποιούν τη δημόσια υπηρεσία παροχής IM του Windows Live– δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν. Προς το παρόν, δεν υπάρχει λύση.

Η τοπική ώρα και οι ζώνες ώρας που εμφανίζονται ενδέχεται να μην είναι σωστές στο SharePoint Online
25 Οκτωβρίου 2011

Όπως σημειώνεται στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft, Αθροιστική ενημέρωση Αυγούστου 2011 ζωνών ώρας για τα Windows, σε πολλές χώρες άλλαξε ο τρόπος εφαρμογής της θερινής ώρας και, επομένως, η εμφανιζόμενη τοπική ώρα και ζώνη ώρας ενδέχεται να είναι εσφαλμένη για τις συγκεκριμένες χώρες στο SharePoint Online.

Οι ενημερώσεις για την υποστήριξη αυτών των αλλαγών θερινής ώρας θα εφαρμοστούν στους διακομιστές του Microsoft SharePoint Online μέσα στους επόμενους μήνες. Οι γνωστοποιήσεις σχετικά με αυτές τις ενημερώσεις θα παρασχεθούν σε αυτές τις σημειώσεις έκδοσης και θα αναφερθούν στην τοποθεσία http://www.microsoft.com/time. Οι εργασίες, οι εργασίες χρονομέτρησης, οι συναντήσεις ή άλλα δεδομένα του SharePoint Online που επηρεάζονται από αυτές τις ενημερώσεις θα προσαρμοστούν, ώστε να χρησιμοποιούν τους ενημερωμένους ορισμούς ζωνών ώρας.

Λύση: Εντωμεταξύ, αν οι αλλαγές για τη ζώνη ώρας σας δεν είναι ακόμα διαθέσιμες στο SharePoint Online, οι χρήστες θα πρέπει να αλλάξουν προσωρινά τη ζώνη ώρας τους, για να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα τους εμφανίζονται σωστά. Για παράδειγμα, οι χρήστες από τη Ρωσία θα πρέπει να προσδιορίσουν την τρέχουσα ζώνη ώρας τους από τον ακόλουθο πίνακα και να επιλέξουν τη συσχετισμένη ζώνη ώρας της λύσης.

Ζώνη ώρας

Τρέχουσα

Λύση

Χειμερινή ώρα Ρωσίας

(UTC +3:00) Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Βόλγκογκραντ

(UTC +04:00) Τιφλίδα

Χειμερινή ώρα Εκατερίνμπουργκ

(UTC +5:00) Εκατερίνμπουργκ

(UTC +06:00) Αστάνα, Ντάκα

Χειμερινή ώρα Β. Κεντρικής Ασίας

(UTC +6:00) Νοβοσιμπίρσκ

(UTC +07:00) Μπανγκόκ, Ανόι, Τζακάρτα

Χειμερινή ώρα Βόρειας Ασίας

(UTC +7:00) Κρασνογιάρσκ

(UTC +08:00) Ουλάν Μπατόρ

Χειμερινή ώρα Βορειοανατολικής Ασίας

(UTC +8:00) Ιρκούτσκ

(UTC +09:00) Σεούλ

Χειμερινή ώρα Γιακούτσκ

(UTC +9:00) Γιακούτσκ

(UTC +10:00) Γκουάμ, Πορτ Μόρεσμπι

Χειμερινή ώρα Βλαδιβοστόκ

(UTC +10:00) Βλαδιβοστόκ

(UTC +11:00) Νησιά Σολομώντα, Νέα Καληδονία

Χειμερινή ώρα Μάγκανταν

(UTC +11:00) Μάγκανταν

(UTC +12:00) Συντονισμένη παγκόσμια ώρα+12

 

Ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των τοπικών σας ρυθμίσεων για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της ζώνης ώρας στην τοποθεσία σας στο SharePoint Online. Αν αλλάξατε τη ζώνη ώρας σας ως λύση, μπορείτε να επιστρέψετε στην προτιμώμενη ζώνη ώρας σας, αφού εφαρμοστούν οι ενημερώσεις DST.

 

Η διαγραφή και η επαναδημιουργία του διαχειριστή του Office 365 μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματα στο SharePoint Online
5 Αυγούστου 2011

Αν οι διαχειριστές ή οι πόροι τεχνικής υποστήριξης διαγράψουν και επαναδημιουργήσουν κάποιο λογαριασμό διαχειριστή του Microsoft Office 365, θα πρέπει επίσης να επαληθεύσουν την πρόσβαση του διαχειριστή του επαναδημιουργημένου λογαριασμού στο SharePoint Online. Αν εμφανιστούν προβλήματα με την πρόσβαση στο SharePoint Online, ή με την εκτέλεση διαχειριστικών λειτουργιών, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Microsoft Office 365.

 

Η καθολική σύνδεση για το SharePoint Online ενδέχεται να μην λειτουργεί από ορισμένες κινητές συσκευές
5 Αυγούστου 2011

Στο Office 365, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις τοποθεσίες σας στο SharePoint Online από μια κινητή συσκευή, πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε είσοδο στη σελίδα εισόδου των υπηρεσιών Microsoft Online Services χρησιμοποιώντας το ID χρήστη ή τα ομόσπονδα εταιρικά διαπιστευτήρια και τον κωδικό πρόσβασής σας. Θα φτάσετε σε αυτήν τη σελίδα από την κινητή συσκευή σας, μεταβαίνοντας στην τοποθεσία του SharePoint Online, η οποία θα σας ανακατευθύνει στη σελίδα εισόδου των υπηρεσιών Microsoft Online Services.

Αν το τηλέφωνό σας ανήκει σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες, η σελίδα εισόδου ενδέχεται να μην λειτουργεί για εσάς.

 • Λειτουργικά συστήματα BlackBerry παλαιότερα από την έκδοση 5.0
 • Android 1.5
 • Nokia E71, N95, N8
 • iPhone

Προς το παρόν, δεν υπάρχει λύση.

 

Το τμήμα Web προγράμματος προβολής RSS και το τμήμα Web προγράμματος προβολής XML δεν υποστηρίζονται από το Office 365
7 Μαρτίου 2011

Κατά την προσθήκη του τμήματος Web προγράμματος προβολής RSS ή του τμήματος Web προγράμματος προβολής XML σε μια ιστοσελίδα, θα δείτε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος: "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση ή η εισαγωγή ενός στοιχείου ελέγχου τμήματος ή φόρμας Web σε αυτήν τη σελίδα. Ο τύπος δεν έχει καταχωρηθεί ως ασφαλής."

Εάν είχατε ήδη προσθέσει ένα τμήμα Web προγράμματος προβολής RSS ή ένα τμήμα Web προγράμματος προβολής XML σε μια σελίδα, θα δείτε την ακόλουθη συμπεριφορά:

 • Σε σελίδες Wiki, το τμήμα Web δεν θα είναι πλέον ορατό.
 • Σε σελίδες τμημάτων Web, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος: "Σφάλμα τμήματος Web: Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση ή η εισαγωγή ενός στοιχείου ελέγχου τμήματος ή φόρμας Web σε αυτήν τη σελίδα. Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του τύπου Microsoft.SharePoint.Portal.WebControls.RSSAggregatorWebPart, Microsoft.SharePoint.Portal, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c ή ο τύπος δεν έχει καταχωρηθεί ως ασφαλής."

Δεν υπάρχει διαθέσιμη λύση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες ενδέχεται να βλέπουν πρόσθετες προτροπές ελέγχου ταυτότητας στο SharePoint Online
9 Μαΐου 2011

Σημείωση: Αυτό το θέμα ενδέχεται να μην επηρεάσει όλους τους χρήστες.

Περίπτωση 1: Οι χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει είσοδο σε τοποθεσίες του Microsoft SharePoint Online με ομόσπονδα ID χρήστη θα δουν πρόσθετες προτροπές για παροχή διαπιστευτηρίων κατά την εργασία ανάμεσα σε ένα παράθυρο προγράμματος περιήγησης και μια εφαρμογή του Microsoft Office για υπολογιστή. Επιπλέον, αυτοί οι χρήστες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν έλεγχο ταυτότητας, αφού κλείσουν και ξανανοίξουν το πρόγραμμα περιήγησης. Δεν υπάρχει λύση για αυτό το ζήτημα.

Περίπτωση 2: Όταν χρησιμοποιούν πρωτόκολλο κατανεμημένης σύνταξης και διαχείρισης εκδόσεων (DAV) με ορισμένες δυνατότητες εφαρμογών-πελατών, όπως η δυνατότητα "Άνοιγμα με την Εξερεύνηση" σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint Online, οι χρήστες ενδέχεται να δουν πρόσθετες προτροπές για παροχή διαπιστευτηρίων. Για να αποφύγουν την εμφάνιση των προτροπών, οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν το πλαίσιο ελέγχου Να παραμένω σε σύνδεση κατά την είσοδο.

Οι χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει είσοδο σε τοποθεσίες του SharePoint Online με ομόσπονδα ID χρήστη δεν έχουν το πλαίσιο ελέγχου Να παραμένω σε σύνδεση, επομένως, θα πρέπει να υποβληθούν επίσης σε έλεγχο ταυτότητας από τις εφαρμογές του Office για υπολογιστή, όπως το Microsoft Word. Αφού αυτοί οι χρήστες υποβληθούν σε έλεγχο ταυτότητας τόσο στην εφαρμογή του Office για υπολογιστή όσο και στο πρόγραμμα περιήγησης, οι δυνατότητες και οι εφαρμογές που χρησιμοποιεί το DAV για επικοινωνία με το SharePoint Online θα εκτελούνται με επιτυχία.

 

Το Office Web Apps δεν υποστηρίζει το Google Chrome
9 Μαΐου 2011

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν το Google Chrome με το Microsoft Office Web Apps για το Word, το Excel, το PowerPoint και το OneNote ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απρόσμενα σφάλματα και συμπεριφορές κατά την προβολή και την επεξεργασία εγγράφων. Τα σφάλματα αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν την απώλεια αλλαγών που δεν έχουν αποθηκευτεί.

Η υποστήριξη για το Google Chrome στο Office Web Apps θα παρασχεθεί στα πλαίσια μιας μελλοντικής ενημέρωσης του Office 365.

Για να αντιμετωπίσετε αυτά τα θέματα, χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζεται, όπως το Mozilla Firefox ή ο Internet Explorer.

Ορισμένες μέθοδοι αποδοχής εξωτερικών προσκλήσεων κοινής χρήσης σε τοποθεσίες του SharePoint δεν υποστηρίζονται στο Office 365
9 Μαΐου 2011

Σημείωση: Αυτό το θέμα ενδέχεται να μην επηρεάσει όλους τους χρήστες.

Οι χρήστες μπορούν να αποδέχονται προσκλήσεις για συνεργασία σε μια τοποθεσία του Microsoft SharePoint Online, χρησιμοποιώντας το ID χρήστη τους από το Office 365 ή ένα Windows Live Hotmail ID.

Ωστόσο, δεν υποστηρίζονται οι εξής μέθοδοι αποδοχής προσκλήσεων συνεργασίας:

 • Αποδοχή πρόσκλησης με χρήση Windows Live ID που δημιουργήθηκε με προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Αποδοχή προσκλήσεων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συλλογές τοποθεσιών του SharePoint με κλικ στη σύνδεση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκλησης από κινητή συσκευή.

Δεν υπάρχει λύση προς το παρόν για αυτά τα θέματα.

Δεν υποστηρίζεται η ενεργοποίηση πρόσθετων δυνατοτήτων του SharePoint Online στη δημόσια τοποθεσία Web
11 Μαρτίου 2011

Η δημόσια τοποθεσία Web είναι μια ειδικά προσαρμοσμένη τοποθεσία του SharePoint η οποία επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να διαχειρίζονται την τοποθεσία τους στο Web με φιλικό τρόπο, μέσω της δυνατότητας Site Designer. Μια σειρά δυνατοτήτων του SharePoint Online έχει ενεργοποιηθεί επιλεκτικά στην τοποθεσία Web, για να καταστήσει δυνατή αυτήν την εμπειρία. Οι χρήστες δεν πρέπει να ενεργοποιήσουν πρόσθετες δυνατότητες του SharePoint Online στις δημόσιες τοποθεσίες τους στο Web, μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, μέσω κώδικα ή μέσω άλλων μεθόδων. Η μη αυτόματη ενεργοποίηση πρόσθετων δυνατοτήτων ενδέχεται να οδηγήσει σε σφάλματα και πιθανές επιπλοκές με τη διαδικασία μετονομασίας της τοποθεσίας κατά την αλλαγή του τομέα της τοποθεσίας Web.

 • Οι χρήστες που αναζητούν λειτουργίες οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω πρόσθετων δυνατοτήτων του SharePoint Online που δεν έχουν ενεργοποιηθεί στις δημόσιες τοποθεσίες πρέπει να δημιουργήσουν μια μη δημόσια τοποθεσία και να χρησιμοποιήσουν τις επιθυμητές δυνατότητες εκεί.
 • Οι χρήστες που ενεργοποίησαν με κάποιον τρόπο μια πρόσθετη δυνατότητα μπορούν απλώς να ακολουθήσουν τα ίδια βήματα, για να την απενεργοποιήσουν. Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση δυνατοτήτων είναι δυνατή τόσο μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη όσο και μέσω του μοντέλου αντικειμένου. Ωστόσο, η ενεργοποίηση μιας δυνατότητας ενδέχεται να έχει προκαλέσει αναπόφευκτες και ανεπανόρθωτες συνέπειες στη διαδικασία μετονομασίας της τοποθεσίας.

Στις σελίδες "Κοινωνικά δίκτυα" και "Η τοποθεσία μου" ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες ομάδων
11 Μαρτίου 2011

Η σελίδα "Η τοποθεσία μου" στο SharePoint Online σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να μοιράζεστε προσωπικά έγγραφα και πληροφορίες με συναδέλφους. Στο Office 365, η δυνατότητα που σας επιτρέπει να εισάγετε ομάδες στη βάση δεδομένων προφίλ χρηστών του SharePoint Online είναι προσωρινά απενεργοποιημένη. Εξαιτίας αυτού, ορισμένες δυνατότητες στη σελίδα "Η τοποθεσία μου" έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα:

 • Η καρτέλα λίστας μελών είναι κενή
 • Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ακροατηρίων με βάση τις λίστες μελών σε ομάδες

Επιπλέον, τα προφίλ στη δυνατότητα "Η τοποθεσία μου" ενδέχεται να χρειαστούν 1-2 ημέρες για να εμφανιστούν, καθώς η διαδικασία εισαγωγής προφίλ χρηστών εκτελείται με βάση καθημερινό χρονοδιάγραμμα.

 

Η θερινή ώρα της Χιλής δεν θα εμφανίζεται σωστά στο SharePoint Online
22 Μαρτίου 2012

Η κυβέρνηση της Χιλής έχει επεκτείνει τη θερινή ώρα για το 2012. Επειδή η νέα ημερομηνία που δημοσιεύτηκε από την κυβέρνηση είναι διαφορετική από αυτήν που οριζόταν τα προηγούμενα χρόνια, το SharePoint Online δεν θα ερμηνεύει σωστά τη θερινή ώρα Χιλής. Οι ενημερώσεις για την υποστήριξη αυτής της αλλαγής θα εφαρμοστούν στους διακομιστές του SharePoint Online στο μέλλον.

Λύση: Εντωμεταξύ, αλλάξτε προσωρινά τη ζώνη ώρας σας, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της ζώνης ώρας της τοποθεσίας σας στο SharePoint Online, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των τοπικών σας ρυθμίσεων.

Ζώνη ώρας

Τρέχουσα

Λύση

Χειμερινή ώρα Χιλής

(UTC-4:00) Σαντιάγκο

(UTC -04:00) Τζόρτζταουν, Λα Παζ, Μανάους, Σαν Χουάν

Για γενικές γνωστοποιήσεις σχετικά με τη θερινή ώρα Χιλής και τη θερινή ώρα άλλων χωρών, ανατρέξτε στο θέμα Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης για τη θερινή ώρα.

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Πρόγραμμα εγκατάστασης Office 365 για υπολογιστή

Σε ορισμένους χρήστες ενδέχεται να ζητηθεί να ρυθμίσουν τις παραμέτρους του Outlook με μη αυτόματο τρόπο, για να συνδεθούν στο Office 365
7 Μαρτίου 2011

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά τη σύνδεση στο γραμματοκιβώτιό σας στο Office 365 από το Outlook, ανατρέξτε στο θέμα της Βοήθειας για την έκδοση του Outlook που διαθέτετε:

Οι χρήστες δεν μπορούν να ενημερώσουν το Office 2010 SP1 Beta, ώστε να συνδέεται στο Office 365
7 Μαρτίου 2011

Το πρόγραμμα εγκατάστασης Office 365 για υπολογιστή απαιτεί μια ενημέρωση κώδικα στο Outlook η οποία δεν μπορεί να εγκατασταθεί με το Office 2010 SP1 Beta. Αν έχετε εγκατεστημένο το Office 2010 SP1 Beta, προκειμένου να συνδεθείτε στο Office 365, πρέπει πρώτα να καταργήσετε την εγκατάσταση του service pack έκδοσης beta. Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση του service pack, μπορείτε, στη συνέχεια, να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης Office 365 για υπολογιστή και να συνδέσετε τις εφαρμογές του Office 2010 στο Office 365.

Επιπλέον, αν χρησιμοποιείτε το Office 365, δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το service pack έκδοσης beta για το Office 2010. Η εγκατάσταση του service pack έκδοσης beta θα διακόψει τη συνδεσιμότητα με το Office 365.

Οι χρήστες δεν είναι σε θέση να συνδέσουν το Office 365 σε προεκδόσεις του Office
7 Μαρτίου 2011

Αν δεν είστε σε θέση να ενημερώσετε την έκδοση του Microsoft Office που διαθέτετε, ώστε να λειτουργεί με το Office 365, επιβεβαιώστε ότι δεν διαθέτετε προέκδοση του Office, όπως οι εκδόσεις beta. Το Office 365 δεν υποστηρίζει προεκδόσεις του Office. Καταργήστε την εγκατάσταση της προέκδοσης του Office και εγκαταστήστε στη θέση της μια έκδοση που έχει κυκλοφορήσει στην αγορά, όπως το Office Professional Plus.

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Άλλο

Οι ομόσπονδοι χρήστες του Mozilla Firefox πρέπει να εφαρμόσουν ρυθμίσεις μητρώου για επιτυχημένη είσοδο στο Office 365
6 Ιουνίου 2011

Όταν ένας χρήστης προσπαθεί να πραγματοποιήσει είσοδο στην πύλη του Office 365 στο πρόγραμμα περιήγησης Web Mozilla Firefox χρησιμοποιώντας τα ομόσπονδα διαπιστευτήρια, ενδέχεται να του ζητηθούν επανειλημμένως τα διαπιστευτήριά του χωρίς να πραγματοποιείται είσοδος με επιτυχία, ακόμα και όταν εισάγει το σωστό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Για να πραγματοποιήσετε με επιτυχία είσοδο, εφαρμόστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις μητρώου στον υπολογιστή:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"SuppressExtendedProtection"=dword:00000001
"LmCompatibilityLevel"=dword:00000003

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων