Office 365-beredskapsverktyget för stationära datorer är ett program som kontrollerar om en användares dator uppfyller programvarukraven för Office 365.

  • Om datorn uppfyller kraven visas meddelandet "Grattis" i verktyget och inga ändringar görs på datorn.
  • Om datorn inte uppfyller kraven visas en lista i verktyget med programvara som behöver uppdateras och användaren får information om hur de uppdaterar programvaran. (Om användare inte har administratörsbehörighet kan de inte uppdatera datorn och utvärderingen från programmet kan i stället sparas till en fil)

Som administratör kan du visa resultatet av användarnas beredskapsrapporter. Det kan även vara användbart när du förbereder organisationen för en smidig övergång.

 

Diagnosverktyget för Office 365 är inte tillgängligt på datorer som kör operativsystemen för Macintosh.

 

Så här använder du beredskapsverktyget

Som administratör måste du göra följande:

  1. Fyll i formuläret för beredskapsverktyget för stationära datorer. Då skapas ett e-postmeddelande med en länk till Office 365-beredskapsverktyget för stationära datorer.  Kopiera/klistra in och skicka det här e-postmeddelandet till användarna – det skapas specifikt för ditt företag.
  2. Meddela användarna om att de ska köra beredskapsverktyget. Om du vill att resultatet av användarnas beredskapsrapporter ska skickas till dig markerar du kryssrutan i formuläret, skapar en offentlig nätverksresurs på domänen och anger dess plats.
  3. Visa resultatet på den resurs du angett när användarna har kört beredskapsverktyget.

Fyll i formuläret för beredskapsverktyget för stationära datorer nu.