Narzędzie Analiza gotowości komputera do współpracy z usługą Office 365 jest aplikacją sprawdzającą zgodność komputera z wymaganiami dotyczącymi oprogramowania w przypadku usługi Office 365.

  • Jeśli komputer spełnia te wymagania, narzędzie wyświetla komunikat „Komputer jest gotowy”, co oznacza brak konieczności wprowadzania zmian w konfiguracji komputera.
  • Jeśli komputer nie spełnia wymagań, narzędzie wyświetla listę oprogramowania wymagającego zaktualizowania oraz wyświetla odpowiednie wskazówki dotyczące procedury aktualizacji. (Jeśli użytkownik nie ma uprawnień administratora, nie może on aktualizować komputera, a aplikacja wyświetla monit o zapisanie oceny gotowości do pliku).

Administrator może przeglądać wyniki zawarte w raportach użytkowników dotyczących gotowości komputera. Ta możliwość jest przydatna podczas przygotowywania organizacji do sprawnego przejścia.

Narzędzie Analiza gotowości komputera do współpracy z usługą Office 365 nie jest dostępne dla komputerów z systemami operacyjnymi Mac.

Sposób używania narzędzia Analiza gotowości

Administrator powinien wykonać następujące czynności:

  1. Wypełnij formularz narzędzia. Zostanie wygenerowana wiadomość e-mail z łączem do narzędzia Analiza gotowości komputera do współpracy z usługą Office 365. Skopiuj treść tej wiadomości e-mail i wklej ją do nowej wiadomości, którą następnie prześlij do użytkowników. Treść wiadomości uwzględnia dane Twojej firmy..
  2. Poproś użytkowników o uruchomienie narzędzia Analiza gotowości. Jeśli chcesz otrzymywać wyniki z raportów użytkowników dotyczących gotowości komputera, zaznacz w formularzu odpowiednie pole wyboru, utwórz publiczny udział sieciowy w swojej domenie i wpisz lokalizację.
  3. Po uruchomieniu przez użytkowników narzędzia Analiza gotowości wyświetl wyniki w wyznaczonym udziale.

Uzupełnij teraz formularz narzędzia Analiza gotowości komputera.