Witamy w witrynie wiki Aktualizacje usługi Office 365 dla przedsiębiorstw. Zamieszczono tu informacje dotyczące najnowszych funkcji i ulepszeń usługi Office 365.

2013:

2012:

2011:

Luty

Dostępność usług zarządzania prawami

Usługa zarządzania prawami jest nowym rozwiązaniem w usłudze Office 365, które zapewnia ochronę informacji. Usługa zarządzania prawami zabezpiecza dane, szyfrując je, zabezpiecza przed przypadkowym ujawnieniem danych, stosując zasady użytkowania, a także można ją łatwo zintegrować z używanymi aplikacjami. Usługa zarządzania prawami jest wbudowana w usługi Exchange Online, SharePoint Online i Office. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie TechNet. Usługa RMS dla usługi Office 365 będzie dostępna dla klientów na zasadach dostępności ogólnej. Usługa RMS jest dostępna w usłudze Microsoft Office 365 w planach E3, E4, A3 i A4.

Opisy usługi Office 365

W witrynie TechNet są publikowane opisy usługi Office 365 mające pomóc klientom zrozumieć różnice między ofertami usługi Office 365, a także poznać ograniczenia usługi. Opisy usługi zawierają także krótkie omówienia funkcji pozwalające poznać zakres możliwości usługi. Dostępne są również łącza do bardziej szczegółowych materiałów szkoleniowych. Wcześniejsze opisy usługi dostępne w centrum pobierania nie będą aktualizowane i kiedyś zostaną usunięte.

 

Zasady książki adresowej dla usługi Exchange Online

Zasady książki adresowej udostępniają różne widoki Globalnej listy adresów podzbiorom użytkowników w tej samej organizacji Exchange. Tego rodzaju segmentacja umożliwia administratorom zoptymalizowanie list adresowych w dużych organizacjach przez utworzenie mniejszych „wirtualnych” organizacji i wyświetlanie użytkownikom tylko potrzebnych użytkowników. Ta funkcja była dostępna wcześniej tylko na serwerze Exchange Server, a teraz została udostępniona w usłudze Exchange Online.

Informacje dodatkowe:
Więcej informacji na temat zasad książki adresowej dla usługi Exchange Online można znaleźć w tym artykule w witrynie TechNet.

Początek strony

Styczeń

Brak aktualizacji.

Początek strony

Grudzień

Limit liczby adresatów zwiększony do 10 000 dla usług Office 365 i Exchange Online

W odpowiedzi na opinie przesłane przez klientów zwiększyliśmy limit liczby adresatów w usługach Office 365 dla przedsiębiorstw (E1, E2, E3, E4, K1 i K2) oraz planach dla instytucji rządowych (G1, G2, G3 i G4), aby umożliwić użytkownikom wysyłanie wiadomości e-mail do maksymalnie 10 000 adresatów dziennie. Nowe limity mają też zastosowanie do autonomicznych planów Exchange Online (Kiosk, Plan 1 i Plan 2). Wcześniej limit liczby adresatów w przypadku użytkowników tego planu wynosił 1500 adresatów dziennie.

Limity liczby odbiorców zostały wprowadzone w celu uniemożliwienia użytkownikom wysyłania dużych ilości niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail, czyli spamu. Te ograniczenia chronią naszą usługę przed uznaniem za źródło spamu, dzięki czemu wiadomości e-mail naszych klientów mogą bez przeszkód krążyć po sieci. Rozbudowa centrum danych umożliwiła nam zwiększenie tego limitu przy jednoczesnym zachowaniu tego samego poziomu zabezpieczeń.

Te limity dotyczą wiadomości e-mail przesyłanych w obrębie organizacji oraz wysyłanych do organizacji zewnętrznych. Najlepszym sposobem uniknięcia przekroczenia limitu liczby adresatów jest korzystanie z grup dystrybucyjnych w przypadku wysyłania wiadomości do dużej liczby adresatów. Grupy dystrybucyjne zapisane w udostępnionej książce adresowej są liczone jako jeden adresat w ramach limitu liczby adresatów.

Informacje dodatkowe:
Więcej informacji można znaleźć w temacie Strategie obsługi masowych wiadomości e-mail. Klienci usługi 365, którzy potrzebują wysyłać legalne komercyjne wiadomości e-mai — na przykład biuletyny dla klientów – powinni nadal korzystać z innych firm specjalizujących się w dostarczaniu takich usług. Więcej informacji o limitach liczby adresatów zawiera temat Masowe wiadomości e-mail i limity liczby adresatów. Wprowadziliśmy tę zmianę dzięki Waszym opiniom. Dziękujemy za podzielenie się z nami Waszymi refleksjami i prosimy o więcej.

Początek strony

Listopad

Brak aktualizacji.

Początek strony

Październik

Nowe funkcje aplikacji Office Web Apps w środowisku SharePoint

Najnowsza aktualizacja środowiska SharePoint Online udostępnia nowe funkcje aplikacji Office Web Apps: więcej elementów sterujących edycją i formatowaniem, obsługa współautorstwa w aplikacjach sieci Web oraz poszerzoną obsługę urządzeń, w tym możliwość edycji przy użyciu tabletu.

Za pomocą internetowych wersji programów Word, PowerPoint, Excel i OneNote można przeglądać, edytować i współpracować nad dokumentami pakietu Office niemal z każdego miejsca. Oto opis najważniejszych nowych funkcji w poszczególnych aplikacjach Office Web App:

 • Aktualizacja aplikacji Word Web App: Oglądaj grafiki, obrazy i układ w doskonałej jakości. Wprowadzono też nową obsługę przeglądania i dodawania komentarzy. Formatuj i projektuj dokumenty bezpośrednio z poziomu przeglądarki, korzystając z często używanych funkcji programu Word na komputery stacjonarne, takich jak nowe narzędzia do układów stron, narzędzia do pracy z obrazami i liczenia słów. Nowa obsługa współtworzenia i komentowania dokumentów w aplikacji Word Web App ułatwia współpracę w sieci Web.

 • Aktualizacje aplikacji Excel Web App: Niezbędne funkcje arkusza kalkulacyjnego, takie jak scalanie komórek, menu kontekstowe, automatyczne dopasowywanie kolumn, asystent formuł, uchwyt wypełnienia i autosumowanie. Manipuluj i wizualizuj dane, by dokładniej je przeanalizować. Masz do dyspozycji wysokiej jakości wykresy, w tym 3W, usprawnioną tabelę kwerendy, obsługę sprawdzania danych, funkcję Fragmentator i interaktywny wykres przestawny.

 • Aktualizacje aplikacji PowerPoint Web App: Prezentacje wyglądają tak samo, jak na komputerze — wraz ze slajdami w wysokiej rozdzielczości, pełnymi przejściami i możliwymi do przeglądania komentarzami. Obsługiwane jest już odtwarzanie dźwięku i wideo — nawet na tablecie i telefonie. Obsługa przeciągania i upuszczania ułatwia rozmieszczanie elementów. Natomiast możliwość wstawiania obrazów, stosowania przejść i animacji oraz dodawania gotowych motywów pozwala tworzyć dopracowane prezentacje z poziomu przeglądarki. Nowe możliwości współtworzenia i komentowania w aplikacji PowerPoint Web App usprawniają współpracę w chmurze.

 • Aktualizacje aplikacji OneNote Web App: Użytkownicy mogą łatwiej znaleźć to, czego potrzebując, korzystając z funkcji szukania na stronie lub w sekcji. Wprowadzona obsługa przeglądania pisma odręcznego zwiększa ilość informacji dostępnych z sieci Web. Wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu strony, aby dodać notatkę, obraz lub znacznik. Notatki można teraz udostępniać jako adresy URL, które można wyświetlić na telefonie, komputerze lub tablecie, korzystając z przeglądarki.

Jeśli chcesz wiedzieć więce, przeczytaj wpis Mike'a Mortona (GPM odpowiedzialnego za Office Web Applications), w którym opisuje on nowe usprawnienia aplikacji Office Web App.

Uwaga: usługa Office 365 przestanie obsługiwać przeglądarkę Internet Explorer 7 (IE7) 1 października 2012 roku. Nadchodząca aktualizacja aplikacji Office Web App nie obsługuje przeglądarki IE7. Przejrzyj stronę wymagań systemowych usługi Office 365.

Ustalanie zasięgu i filtrowanie funkcji synchronizacji katalogów

Ta funkcja umożliwia klientom określenie zasięgu obiektów synchronizowanych z katalogu aktywności do usługi Office 365. Dostępne są opcje filtrowania na podstawie jednostki organizacyjnej, domeny i atrybutu użytkownika.

Międzyoperacyjność z rozwiązaniami poświadczania tożsamości innych firm

Firma Microsoft wdrożyła ustrukturyzowany program umożliwiający klientom korzystanie we własnej infrastrukturze informatycznej z kwalifikowanych rozwiązań poświadczania tożsamości (STS) innych firm do przystosowania usługi Office 365 i skonfigurowania stowarzyszenia. W tym programie przetestowaliśmy stowarzyszanie usługi Office 365 z użyciem rozwiązań STS, takich jak Ping, Optimal IDM itd. W stowarzyszaniu został użyty protokół WS* (WS-Federation i WS-Trust). Przetestowane scenariusze (takie jak aktywne, pasywne itd.), które okazały się działać, zostały przedstawione w witrynie TechNet. Te rozwiązania partnerskie są też dostępne w witrynie Office 365 Marketplace.

Możliwość ustawiania okresu ważności hasła oraz zasad powiadomień przez administratora

Administratorzy w planach E i A mają możliwość ustawienia zasad wygaszania haseł użytkowników oraz zasad powiadomień. Wysyłanie powiadomień można ustawić na okres 0–30 dni przed faktycznym wygaszeniem hasła. Te zmiany można wprowadzić w interfejsie administratora.

Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce

Wprowadziliśmy możliwość wyświetlania plików PDF bezpośrednio w przeglądarce — nie jest już konieczne pobieranie plików PDF w celu ich wyświetlenia. Do zainstalowania odpowiedniej wtyczki przeglądarki wymagany jest program Adobe Reader. Po zainstalowaniu wtyczki będzie można otwierać bezpośrednio w przeglądarce pliki PDF zapisane w bibliotece dokumentów usługi SharePoint Online oraz pliki PDF osadzone jako załączniki elementów listy.

Przesyłanie strumieniowe dużych plików MP4

Pliki wideo w formacie MP4 zapisane w bibliotece usługi SharePoint Online będą przesyłane strumieniowo z dużo większą szybkością, a ich uprzednie pobranie nie będzie konieczne. Pełne pobranie pliku prowadziło czasem do opóźnienia i/lub niepożądanego buforowania. To nowe ulepszenie funkcji znacznie polepszy odtwarzanie plików w formacie MP4.

Początek strony

Wrzesień

Powiadomienia o wygasaniu ważności hasła w programie Outlook

Programy Outlook 2007 i 2010 zapewniają teraz użytkownikom powiadomienia o wygasaniu ważności hasła. Te wcześniejsze powiadomienia będą wyświetlane w postaci komunikatu wyskakującego wyświetlanego w czasie określonym przez administratora. Będą one także zawierać łącza (adresy URL) do portalu Microsoft Online, w którym użytkownicy będą mogli zmienić/zaktualizować swoje hasła. Program Outlook zakończy pracę, jeśli użytkownik kliknie przycisk „Nie”. Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do swojej skrzynki odbiorczej, ale program Outlook wyświetli komunikat o „wymaganym haśle” i nowa poczta nie zostanie zsynchronizowana. W przypadku użytkowników, których hasła już wygasły, program Outlook wyświetli komunikat o błędzie.

Dodano zrzuty ekranu do przewodników weryfikacji domeny

Aby korzystać z domeny niestandardowej w usłudze Office 365, administratorzy muszą zmienić rekordy DNS w celu potwierdzenia własności domeny. Portal usługi Office 365 przeprowadza administratorów przez ten proces weryfikacji, objaśniając konkretne czynności, które należy wykonać w przypadku popularnych rejestratorów domen. Czynności te zawierają teraz zrzuty ekranu ilustrujące dokładne obszary wykonywania każdego z zadań w witrynie sieci Web rejestratora.

Instrukcje tworzenia rekordów DNS dotyczące konkretnego rejestratora

Udostępnione zostały przewodniki krokowe, które ułatwią administratorom usługi Office 365 utworzenie rekordów DNS u popularnych rejestratorów domen. Uprzednio instrukcje dotyczące konkretnego rejestratora były dostępne dla pierwszego kroku konfiguracji DNS (potwierdzenie własności domeny). Teraz instrukcje zawierają omówienie pełnego procesu konfiguracji rekordów MX, SRV, TXT i CNAME.

Informacje dodatkowe:
Administratorzy mogą uzyskać dostęp do nowych przewodników w artykule Pomocy Tworzenie rekordów DNS dla usługi Office 365

Początek strony

Sierpień

Obsługa technologii Shibboleth w usłudze Office 365

Obsługiwana jest teraz integracja technologii Shibboleth (wdrożenie standardu SAML 2.0) z usługą Office 365. Zapewnia to administratorom IT możliwość udostępnienia użytkownikom usługi Active Directory funkcji logowania jednokrotnego za pomocą dostawcy tożsamości Shibboleth jako usługi tokenu zabezpieczającego (STS).

Informacje dodatkowe:
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz dokumentację TechNet

Początek strony

Lipiec

Funkcja bezpiecznego usuwania użytkowników

Administratorzy usługi Office 365 mogą teraz przywrócić usuniętych użytkowników w ciągu 30 dni od ich usunięcia za pomocą prostej listy. Jest to ważne, ponieważ administrator usługi Office 365 może w prosty sposób obsłużyć przypadki omylnego usunięcia użytkownika lub ponownego zatrudnienia pracownika.

Informacje dodatkowe:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania i przywracania użytkowników na koncie usługi Microsoft Office 365 dla przedsiębiorstw, przeczytaj artykuł Usuwanie lub przywracanie użytkowników

Ulepszenie synchronizacji nazwy użytkownika z usługą SharePoint Online

W różnych witrynach usługi SharePoint Online (moja witryna, witryny zespołu, portal firmy itp.) mogły być wyświetlane dodatkowe znaki przed nazwą użytkownika. Często wyglądało to tak: i:0#f|członkostwo. To ulepszenie synchronizacji nazwy użytkownika zwiększa prawdopodobieństwo wyświetlenia nazwy użytkownika bez dodatkowych znaków.

Usługa Lync współpracująca z telefonami*

Użytkownicy usługi Lync współpracującej z telefonami mogą nawiązywać i odbierać połączenia telefoniczne z dowolnymi numerami telefonów za pomocą komputera przenośnego lub telefonu smartphone przez usługę połączeń wykupioną osobno u wykwalifikowanego partnera. Firma Jajah, przedstawiciel firmy Telefonica, jest pierwszym dostępnym partnerem. Poza połączeniami telefonicznymi usługa Lync współpracująca z telefonami umożliwia korzystanie z „jednego numeru służbowego” na komputerze przenośnym, telefonie smartphone i tablecie (dzięki klientom Lync zainstalowanym na tych urządzeniach). Dzięki usłudze Lync współpracującej z telefonami połączenia telefoniczne stały się zintegrowanym składnikiem ujednoliconej komunikacji obejmującej także wiadomości błyskawiczne, informacje o obecności, połączenia wideo oraz konferencje w sieci Web.
*Ta aktualizacja zostanie wstępnie udostępniona tylko klientom z USA i Zjednoczonego Królestwa.

Informacje dodatkowe:
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Pomocy Połączenie usługi Lync Online z siecią telefoniczną
Początek strony

Czerwiec

Usługa Lync 2010 dla tabletu iPad 1.5

Usługa Lync 2010 dla klienta przenośnego iPad została zaktualizowana, aby zapewnić funkcje współpracy ze spotkaniami programu Lync. Aktualizacja ta umożliwia użytkownikom usługi Lync 2010 dla tabletu iPad wyświetlanie przekazanych prezentacji programu Microsoft PowerPoint podczas zaplanowanego spotkania programu Lync, wyświetlanie listy uczestników spotkania oraz odbieranie powiadomień o innych typach zawartości udostępnianych w ramach spotkania. Aktualizacja ta jest teraz dostępna w sklepie aplikacji iTunes.

Globalna dostępność usługi Office 365: 46 nowe kraje

Komercyjna wersja usługi Office 365 jest teraz dostępna w 46 nowych krajach: Algieria, Arabia Saudyjska, Argentyna, Azerbejdżan, Bahrajn, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Dominikana, Ekwador, Egipt, Estonia, Gwatemala, Indonezja, Islandia, Jordania, Katar, Kazachstan, Kenia, Kuwejt, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paragwaj, Republika Południowej Afryki, Salwador, Serbia, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Wenezuela i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Globalna dostępność usługi Office 365: 11 nowych wersji językowych

Dodana została obsługa językowa dla następujących języków: bułgarski, chorwacki, estoński, litewski, łotewski, serbski (łaciński), słowacki, słoweński, tajski, turecki i ukraiński.

Interfejs użytkownika wyszukiwania w wielu skrzynkach pocztowych programu Exchange obsługuje teraz wyszukiwanie w 5000 skrzynkach pocztowych

Zwiększony został maksymalny limit liczby przeszukiwanych skrzynek pocztowych z 50 skrzynek pocztowych do 5000 skrzynek pocztowych, zarówno dla interfejsu użytkownika wyszukiwania w wielu skrzynkach pocztowych, jak i „nowego wyszukiwania w skrzynkach pocztowych” programu PowerShell. Funkcja „wyszukiwania w skrzynkach pocztowych” będzie nadal działać bez limitu przeszukiwanych skrzynek pocztowych w przypadku usługi Exchange Online.

Informacje dodatkowe:
Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł Pomocy Tworzenie nowego wyszukiwania w wielu skrzynkach pocztowych
Początek strony

Maj

Usługa Office 365 uzyskała certyfikat FISMA

Usługa Office 365 uzyskała certyfikat ATO (Authority to Operate) zgodnie z wymogami ustawy Federal Information Security Management Act (FISMA) przyznany przez agencję Broadcasting Board of Governors, tworząc proces certyfikacji i akredytacji bezpieczeństwa systemów zarządzania informacjami dla agencji rządowych.

Początek strony

Kwiecień

Brak aktualizacji

Początek strony

Marzec

Narzędzie Office 365 Shared Mailboxes Tool

Obecnie można tworzyć i konfigurować udostępnione skrzynki pocztowe przy użyciu nowego narzędzia z graficznym interfejsem użytkownika Office 365 Shared Mailbox Tool. Po pobieraniu tego narzędzia można utworzyć grupę zabezpieczeń i dodać do niej członków, a następnie uruchomić narzędzie w celu utworzenia i skonfigurowania udostępnionej skrzynki pocztowej. Dotychczas do tworzenia i konfigurowania udostępnionych skrzynek pocztowych był wymagany program PowerShell.

Zaktualizowane narzędzie Exchange Deployment Assistant z kreatorem konfiguracji hybrydowej Hybrid Configuration Wizard*

Narzędzie Exchange Server Deployment Assistant (ExDeploy) zostało zaktualizowane o obsługę konfigurowania wdrożeń hybrydowych przy użyciu kreatora Exchange 2010 SP2 Hybrid Configuration Wizard. Ten pierwszy scenariusz koncentruje się na organizacjach korzystających z programu Exchange 2003, wdrażających konfigurację hybrydową i uwzględnia nową dokumentację, diagramy, listy kontrolne i liczbę czynności ręcznych mniejszą o około 50.
*Przewidywane jest udostępnienie kompletnych aktualizacji narzędzia Exchange Server Deployment Assistant dotyczących programów Exchange 2007 i Exchange 2010 do końca czerwca 2012 roku.

Pakiety językowe subskrypcji pakietu Office uwzględniające wielu dzierżawców

Obecnie klienci mogą pobierać bezpłatne pakiety wielojęzyczne w przypadku subskrypcji pakietu Office, aby ułatwić użytkownikom wybieranie preferowanych języków w subskrypcjach pakietu Office. Umożliwiają one również ograniczenie obciążenia sieci i szybsze wykonywanie przez użytkowników zadań związanych z instalacją. Należy znaleźć łącze „Pobieranie pakietów językowych” w sekcji Zasoby na stronie Materiały do pobrania.

Obsługa połączeń POP i IMAP z programem Outlook 2003 w usłudze Office 365

Usługa Office 365 obsługuje teraz połączenia POP i IMAP z programem Outlook 2003. W przypadku klientów łączących się z programem Outlook 2003 za pośrednictwem protokołu POP lub IMAP obowiązują jednak następujące ograniczenia: brak obsługi kalendarza, brak informacji typu wolny/zajęty, brak globalnej listy adresowej, brak obsługi wypychanych wiadomości e-mail, w przypadku połączenia przy użyciu protokołu POP wszystkie wiadomości będą pobierane do klienta, a synchronizacja między wieloma komputerami lub urządzeniami (np. między komputerem przenośnym i telefonem) będzie niedostępna.

Funkcja Exchange ActiveSync (EAS) dla telefonów komórkowych dodana do planu Exchange Online — kiosk*

Użytkownicy korzystający z planu Exchange Online — kiosk mogą obecnie używać dowolnego telefonu typu smartphone obsługującego funkcję Exchange ActiveSync, łącznie z telefonami Windows Phone i Nokia (Symbian), urządzeniami iPhone oraz telefonami z systemem Android. Użytkownicy wymagający obsługi funkcji Exchange ActiveSync w tabletach (np. iPad lub z systemem Android) będą musieli wykonać uaktualnienie do jednostki SKU obejmującej plan 1 lub 2 usługi Exchange Online. Cena planu Exchange Online — kiosk pozostanie bez zmian.
*Ta aktualizacja zostanie udostępniona klientom w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Przewidujemy, że wszyscy klienci otrzymają aktualizację do czerwca 2012 roku.

Magazyn wiadomości e-mail w przypadku planu Exchange Online — kiosk został zwiększony z 500 MB do 1 GB*

Ze względu na niższe koszty przechowywania zwiększyliśmy limit skrzynek pocztowych w przypadku planu Exchange Online — kiosk z 500 MB do 1 GB. Cena planu Exchange Online — kiosk pozostanie bez zmian.
*Ta aktualizacja zostanie udostępniona klientom w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Przewidujemy, że wszyscy klienci otrzymają aktualizację do czerwca 2012 roku.

Początek strony

Luty

Zwiększenie limitu przydziału magazynowania dla klientów z ponad 10 500 stanowiskami

Obecnie klienci z liczbą stanowisk większą niż 10 500 mogą zużyć maksymalnie 25 TB danych (dotychczas 5 TB). Zwiększona ilość odpowiada dzierżawie z 55 000 stanowisk.

Bilet usługi pozwalający na zwiększenie limitu reguły transportu

Obecnie administratorzy mogą przesłać bilet usługi w celu zwiększenia limitów reguł transportu na dzierżawcę i liczby adresatów, których można dodać w ramach tych limitów, do poziomu ponad 100 w przypadku ich organizacji.

Lepsze odzyskiwanie zbiorów witryn programu SharePoint w usłudze SharePoint Online

Obecnie klienci reprezentujący przedsiębiorstwa mogą szybko przywracać pełne zbiory witryn. To ulepszenie Centrum administracyjnego usługi SharePoint Online jest istotne, ponieważ ułatwia przywracanie przypadkowo usuniętych elementów.

Lepsza synchronizacja katalogów przedsiębiorstw w przypadku usługi SharePoint Online

Firma Microsoft zwiększyła limit synchronizacji katalogów w usłudze Office 365 w celu uwzględnienia klientów o dowolnej wielkości, dlatego klienci z wieloma użytkownikami mogą obecnie inicjować obsługę administracyjną usługi SharePoint Online.

Ulepszona obsługa plików PDF w usłudze SharePoint Online

Pliki PDF można obecnie otwierać bezpośrednio w programie Adobe Reader bez konieczności uprzedniego pobrania na komputer. Przeglądany i edytowany plik PDF pozostaje połączony i jest przechowywany w bibliotece dokumentów usługi SharePoint Online.

Udostępnianie zewnętrzne: zapraszanie przy użyciu służbowego adresu e-mail*

Obecnie użytkownicy zewnętrzni mogą używać swoich służbowych adresów e-mail do uwierzytelniania po zaproszeniu do zbioru witryn. Korzystając z identyfikatora Windows Live ID, użytkownicy zewnętrzni mogą kojarzyć swoje służbowe adresy e-mail (np.: użytkownik@contoso.com) z systemem Live ID. Klienci korzystający z usługi Office 365 mogą zapraszać swoich partnerów i klientów do witryn udostępniania zewnętrznego przy użyciu głównego konta e-mail. Jeżeli ten adres e-mail został skojarzony z systemem Live ID, użytkownik zewnętrzny może zalogować się przy użyciu swojej głównej nazwy użytkownika i hasła.
*Ta aktualizacja zostanie udostępniona klientom w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Przewidujemy, że wszyscy klienci otrzymają tę aktualizację do maja 2012 roku.

Samodzielna konfiguracja archiwizacji dla celów prawnych w programie PowerShell

Konfigurowanie archiwizacji dla celów prawnych jest obecnie funkcją samodzielnej pomocy, którą można skonfigurować za pośrednictwem programu PowerShell. Dotychczas administratorzy IT musieli przesyłać bilet usługi.

Informacje dodatkowe:
Aby dowiedzieć się więcej na temat archiwizacji dla celów procesowych, przeczytaj artykuł Zawieszanie skrzynki pocztowej w związku z postępowaniem sądowym

Początek strony

Styczeń

Nagrywanie po stronie klienta Lync

Obecnie administratorzy dzierżawy mogą włączać lub wyłączać nagrywanie po stronie klienta. Gdy ta funkcja jest włączona, użytkownicy mogą rejestrować konwersacje lub spotkania w programie Microsoft Lync 2010 oraz przechwytywać audio, wideo, wiadomości błyskawiczne, udostępnianie aplikacji, prezentacje programu Microsoft PowerPoint, tablicę i ankiety przeprowadzane w trakcie sesji programu Lync 2010. Nagrania można zapisywać w formacie Windows Media Format i odtwarzać w formie identycznej z rzeczywistą konwersacją lub spotkaniem w programie Lync.

Ulepszenia Panelu sterowania usługi Lync Online

Obecnie Panel sterowania usługi Lync Online oferuje administratorom dodatkową kontrolę nad środowiskiem usługi Lync Online, łącznie z ustawieniami trybu prywatności obecności, powiadomień wysyłanych na telefon komórkowy i konferencji telefonicznych.

Zgodność ze standardem SSAE 16 (Statements on Standards for Attestation Engagement) typu I

Organizacja AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) zastąpiła standard SAS70 standardem SSAE16.

Narzędzie Microsoft Exchange PST Capture

Obecnie narzędzie PST Capture ułatwia użytkownikom odnajdowanie pliku folderów osobistych programu Outlook (.pst), a następnie importowanie ich do programu Exchange Server i usługi Exchange Online. Narzędzie PST Capture ułatwia organizacji kontrolowanie repozytoriów danych poczty e-mail dzięki umieszczeniu ich w programie Exchange. Korzystając z opcji instalowania agentów PST Capture na komputerach docelowych, administratorzy mogą obecnie ustalić, gdzie znajdują się pliki .pst i kto jest ich właścicielem, za pośrednictwem konsoli narzędzia PST Capture. Następnie można zaimportować je bezpośrednio do podstawowej skrzynki pocztowej lub skojarzonej archiwalnej skrzynki pocztowej.

Usługi BlackBerry Business Cloud Services (BBCS) firmy Research In Motion w przypadku usługi Microsoft Office 365

Firma Research In Motion (RIM) obecnie zapewnia hosting usług BBCS (BlackBerry Business Cloud Services) w przypadku usługi Microsoft Office 365, umożliwiając korzystanie z usługi Microsoft Exchange Online przy użyciu telefonów BlackBerry typu smartphone i samodzielnie zarządzane wdrożenia urządzeń BlackBerry w środowisku chmury. Usługi BBCS firmy RIM oferują zaawansowane i elastyczne funkcje samodzielnej administracji zgodne ze strategią zarządzania urządzeniami BlackBerry w organizacji. Ta opcja jest również nieodpłatnie udostępniana średnim firmom i przedsiębiorstwom korzystającym z subskrypcji pakietu Office 365 lub autonomicznej usługi Exchange Online i współpracuje z telefonami BlackBerry typu smartphone w ramach biznesowych i konsumenckich planów taryfowych obejmujących usługi transmisji danych.

Kanał informacyjny RSS Pulpitu nawigacyjnego kondycji usługi

Nowy kanał informacyjny RSS Pulpitu nawigacyjnego kondycji usługi zapewnia administratorom usługi Office 365 dostęp w czasie rzeczywistym do informacji na temat zdarzeń związanych z usługą i planowanych konserwacji. Kanał informacyjny RSS jest aktualizowany zawsze, gdy nowe zdarzenie jest dodawane lub istniejące zdarzenie jest aktualizowane. Aby subskrybować wiadomości z kanału informacyjnego RSS, przejdź do strony Administrator. Następnie w lewym okienku, w obszarze Pomoc techniczna kliknij pozycję Kondycja usługi. Następnie kliknij łącze subskrypcji powiadomień RSS na Pulpicie nawigacyjnym kondycji usługi.

Stan na poziomie klienta na Pulpicie nawigacyjnym kondycji usługi

Zwiększono precyzję danych dostarczanych za pośrednictwem Pulpitu nawigacyjnego kondycji usługi. Informacje dotyczące usług Lync Online i Exchange Online, publikowane na Pulpicie nawigacyjnym kondycji usługi, obecnie uwzględniają specyficznych klientów bezpośrednio zależnych od zdarzeń związanych z usługą.

Początek strony

Grudzień

Microsoft Dynamics CRM Online

Program Microsoft Dynamics CRM Online jest obecnie dostępny na platformie OSDP w przypadku bieżących rynków programu Microsoft Dynamics CRM Online. Klienci i partnerzy mogą więc obecnie zarządzać swoimi użytkownikami w środowisku chmury i rozliczeniami na pojedynczej platformie.

Klienci Lync Mobile

Firma Microsoft rozszerzyła obsługę związaną z programem Lync o niektórych klientów urządzeń przenośnych. Funkcje wiadomości błyskawicznych, informacji o dostępności oraz inicjowania konferencji audio i wybierania numeru przy użyciu pojedynczego przycisku są teraz dostępne w systemach Windows Phone, iOS, Android i Nokia Symbian. Program Lync 2010 dla systemu Windows Phone jest obecnie dostępny w witrynie Windows Phone Marketplace, a program Lync 2010 dla systemu Android jest teraz dostępny w witrynie Android Market. Oprogramowanie klientów Lync dla urządzeń przenośnych z innymi platformami zostało przesłane do odpowiednich witryn z aplikacjami dla urządzeń przenośnych i powinno być wkrótce dostępne.

Lync Online Web Scheduler

Jest już dostępne nowe narzędzie oparte na przeglądarce, służące do planowania spotkań online przy użyciu odpowiednich praw dostępu i ról.

Zaktualizowane Centrum zaufania

Korzystając z uwag przekazanych przez klientów, uprościliśmy terminologię stosowaną w Centrum zaufania, aby ułatwić znajdowanie szczegółowych informacji dotyczących naszych zasad ochrony poufności i zabezpieczeń oraz zrozumienie naszych procedur przetwarzania i ochrony danych w witrynie Microsoft Online Services.

Zgodność z modelowymi klauzulami UE dla wszystkich klientów w UE

Office 365 jest pierwszą i jedyną ważną biurową usługą w środowisku chmury, która na mocy umowy zapewnia zgodność z modelowymi klauzulami UE określającymi zestaw restrykcyjnych wymagań dotyczących ochrony danych w Unii Europejskiej. Uwzględniamy również dodatkowe wymagania indywidualnych krajów członkowskich UE w umowie dotyczącej przetwarzania danych w usłudze Office 365.

Informacje dodatkowe:
Odwiedź portal Microsoft Online Services, aby dodać tę umowę do swojego kontraktu związanego z usługą Office 365.

Wymagania związane z ustawą HIPAA/BAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)

Usługa Office 365 jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń partnerów biznesowych określonych w ustawie HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) obowiązującej w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z którą organizacje służby zdrowia powinny chronić informacje umożliwiające identyfikację osób indywidualnych. Ponadto firma Microsoft będzie zawierać biznesowe umowy partnerskie z klientami z umową Enterprise.

Kreator konfiguracji hybrydowej programu Exchange

Ten nowy kreator ułatwia usprawnienie procesu wdrożenia hybrydowego dzięki uproszczeniu konfiguracji usługi Exchange Online — archiwum i funkcji usługi Exchange Online, łącznie z udostępnianiem kalendarza oraz informacji wolny/zajęty, przenoszeniem skrzynek pocztowych i bezpiecznym przepływem poczty.

Ulepszenie migracji poczty e-mail w programie Exchange*

Dwa nowe ulepszenia funkcji migracji umożliwią zwiększenie efektywności migracji poczty e-mail.

 1. Ulepszone zarządzanie: nowy pulpit migracji usługi Exchange Online ułatwia zwiększenie efektywności działań administracyjnych podczas jednorazowej lub etapowej migracji programu Exchange albo migracji IMAP. Administratorzy dzierżawy mogą planować wiele partii migracji, uzyskiwać informacje dotyczące stanu partii migracji, przeglądać szczegółowe informacje sortowane według użytkownika i pominięte elementy. Ulepszone raporty i narzędzia diagnostyczne również ułatwiają rozwiązywanie problemów.
 2. Liczba równoczesnych migracji: administratorzy mogą obecnie zwiększać wartość partii migracji nawet do 50, korzystając z powłoki Exchange Management Shell.

*Ta aktualizacja zostanie udostępniona klientom w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Przewidujemy, że wszyscy klienci otrzymają aktualizację do czerwca 2012 roku.

Informacje dodatkowe:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących migracji poczty e-mail, zobacz artykuł Pomocy Migracja wiadomości e-mail — omówienie.

Ulepszone wyszukiwanie w wielu skrzynkach pocztowych w programie Exchange*

Użytkownicy mogą obecnie otworzyć oddzielne okno w celu podglądu wyszukanych wiadomości i statystyk w przypadku poszczególnych zapytań. Zwiększono również wydajność wyszukiwania dzięki ograniczeniu liczby ponownych prób na skutek błędów zapytań oraz podwyższono poziom skalowalności i dostępności.
*Ta aktualizacja zostanie udostępniona klientom w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Przewidujemy, że wszyscy klienci otrzymają aktualizację do czerwca 2012 roku.

Informacje dodatkowe:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyszukiwania w wielu skrzynkach pocztowych, zobacz artykuł Pomocy Wyszukiwanie w wielu skrzynkach pocztowych.

Zasady przechowywania i zarządzanie tagami w programie Exchange*

Ulepszyliśmy ustawienia przechowywania skrzynek pocztowych, aby ułatwić zarządzanie skrzynkami pocztowymi użytkowników w organizacji. Korzystając z ustawień kontroli poczty w Panelu sterowania programu Exchange, użytkownicy mogą obecnie tworzyć tagi i zasady przechowywania oraz zarządzać nimi.
*Ta aktualizacja zostanie udostępniona klientom w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Przewidujemy, że wszyscy klienci otrzymają aktualizację do czerwca 2012 roku.

Informacje dodatkowe:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad przechowywania, zobacz artykuł Pomocy Zasady przechowywania w programie Exchange Online — konfigurowanie i zarządzanie

Zasada nazewnictwa grup w programie Exchange*

Administratorzy mogą obecnie standaryzować nazwy grup dystrybucyjnych (zwanych również grupami publicznymi) tworzonych przez użytkowników w organizacji i zarządzać nimi. Może być wymagane dodanie określonego prefiksu i sufiksu do nazw tworzonych grup dystrybucyjnych i blokowanie użycia określonych słów. Ta funkcja ułatwia ograniczenie użycia nieodpowiednich słów w nazwach grup.
*Ta aktualizacja zostanie udostępniona klientom w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Przewidujemy, że wszyscy klienci otrzymają aktualizację do czerwca 2012 roku.

Informacje dodatkowe:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania zasad nazw grup, zobacz artykuł Pomocy Tworzenie zasady nazewnictwa grup dystrybucyjnych.

Ulepszenia architektury wysokiej dostępności programu Exchange*

Rozszerzyliśmy architekturę wysokiej dostępności usługi Exchange Online na dodatkowe witryny, aby zapewnić większą odporność na awarie sieciowe. Administratorzy i użytkownicy końcowi mogą zauważyć zmiany nazw serwerów w adresach URL i ustawieniach protokołów, jednak zakładki aplikacji Outlook Web App nie powinny ulec zmianie. Połączenie aplikacji i urządzeń klienckich, również skonfigurowanych do łączenia się bezpośrednio z adresami serwerów, będzie automatycznie przekierowywane podczas migracji skrzynki pocztowej do najnowszego oprogramowania. Bardzo mały odsetek urządzeń przenośnych nie zapewnia 100 procentowej zgodności i może być konieczne przeprowadzenie ponownej konfiguracji w celu nawiązania połączenia ze zmienionym adresem pod.
*Ta aktualizacja zostanie udostępniona klientom w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Przewidujemy, że wszyscy klienci otrzymają aktualizację do czerwca 2012 roku.

Informacje dodatkowe:
Aby zapoznać się z procedurami nawiązywania połączenia, zobacz artykuł Pomocy Kreator konfiguracji telefonu komórkowego

Aplikacja Outlook Web App w trybie aplikacji programu Internet Explorer 9*

Aplikację Outlook Web App można obecnie przypinać do *** zadań, korzystając z trybu aplikacji programu Internet Explorer 9. Ta funkcja pozwala użytkownikom uruchamiać aplikację Outlook Web App pojedynczym kliknięciem i ograniczyć zakłócenia, ponieważ jest ona oddzielona od innych sesji przeglądania. Po zminimalizowaniu lub ukryciu użytkownicy są informowani o przychodzącej wiadomości e-mail i wiadomości błyskawicznej. Ponadto umożliwia szybki dostęp do typowych poleceń aplikacji Outlook Web App z poziomu *** zadań.
*Ta aktualizacja zostanie udostępniona klientom w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Przewidujemy, że wszyscy klienci otrzymają aktualizację do czerwca 2012 roku.

Zdjęcia nadawcy w aplikacji Outlook Web App*

Użytkownicy mogą obecnie dopasowywać twarze do nazwisk w organizacji, korzystając ze zdjęć wyświetlanych obok informacji dotyczących nadawcy w wiadomościach e-mail. Funkcja wyświetlania zdjęć jest domyślnie włączona, jednak administratorzy mogą zmodyfikować ustawienia zasad skrzynek pocztowych aplikacji Outlook Web App w celu wyłączenia tej funkcji.
*Ta aktualizacja zostanie udostępniona klientom w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Przewidujemy, że wszyscy klienci otrzymają aktualizację do czerwca 2012 roku.

Samodzielna aktualizacja nazwy użytkownika przez administratorów

Użytkownicy pełniący funkcję administratora mogą teraz zaktualizować własny alias po dodaniu domeny. Dotychczas administratorzy musieli prosić innego administratora o wprowadzenie tej zmiany lub utworzyć alias w przypadku konta pojedynczego użytkownika. Aby wykonać to zadanie, należy zalogować się do usługi Office 365 i przejść do obszaru zarządzania użytkownikami. Należy wybrać swoją nazwę użytkownika i kliknąć przycisk edycji. W obszarze edycji można zmienić swoją nazwę użytkownika z formatu moja_nazwa@moja_firma.onmicrosoft.com na format moja_nazwa@moja_firma.com. Po kliknięciu przycisku zapisu konieczne będzie wylogowanie i ponowne zalogowanie się w celu wprowadzenia zmiany.

Zmiana krótkiej nazwy identyfikatora witryny Microsoft Online Services na identyfikator użytkownika

Zmieniliśmy tekst w produkcie i na stronach tworzenie konta z „identyfikatora Microsoft Online Services” (MOS ID) na „identyfikator użytkownika”, aby wyeliminować wypadki niejednoznacznej interpretacji określenia „identyfikator Microsoft Online Services”.

Początek strony

Listopad

Globalne rozszerzenie dostępności usługi Office 365: 22 nowe kraje

Wersja próbna usługi Office 365 jest teraz dostępna w 22 nowych krajach: Arabia Saudyjska, Argentyna, Bułgaria, Chorwacja, Egipt, Estonia, Indonezja, Islandia, Katar, Kuwejt, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Malta, Republika Południowej Afryki, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Turcja, Ukraina i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Globalne rozszerzenie dostępności usługi Office 365: Rosja i Korea

Wersje próbne i komercyjne usługi Office 365, dotychczas dostępne tylko za pośrednictwem umów Enterprise lub naszych partnerów syndykacyjnych, są obecnie dostępne bezpośrednio w firmie Microsoft zarówno w Rosji, jak i w Korei.

Samodzielne resetowanie haseł przez administratorów

Administratorzy mogą obecnie resetować swoje hasła przy użyciu wiadomości tekstowej (SMS) i alternatywnego adresu e-mail. Aby umożliwić resetowanie haseł administratorów, należy uprzednio podać numer telefonu służący do odbierania wiadomości tekstowych (SMS) i alternatywny adres e-mail. Ten adres e-mail musi różnić się od adresu e-mail w usłudze Office 365 (jeżeli nie można zalogować się do konta usługi Office 365, nie można odebrać wiadomości e-mail wysłanych na ten adres). Jeżeli nie wprowadzono jeszcze tych informacji, należy przejść do obszaru zarządzania użytkownikami, klikając pozycję Administrator, a następnie klikając pozycję Użytkownicy w obszarze Zarządzanie. Na karcie Ustawienia należy wprowadzić adres e-mail w polu Alternatywny adres e-mail. Na karcie Właściwości należy wprowadzić numer telefonu komórkowego w polu Telefon komórkowy.

Przekazanie źródła uwierzytelniania

Korzystając z tej aktualizacji, administratorzy usługi Office 365 mogą dezaktywować i ponownie aktywować synchronizację katalogów w celu przełączenia między zarządzaniem głównym źródłem informacji użytkowników lokalnie lub w środowisku chmury. Dotychczas klienci używający kreatora migracji usługi Office 365 do aktywacji synchronizacji katalogów w celu synchronizowania danych użytkowników z chmurą, nie mogli przywrócić zarządzania danymi użytkownika przy użyciu lokalnej usługi Active Directory bez udziału pracownika pomocy technicznej.

Klient Lync dla komputerów Mac

Klienci posiadający pakiet Office 2011 Standard dla komputerów Mac i prawa użytkowania programu Lync 2011 dla komputerów Mac mogą obecnie pobrać program Lync dla komputerów Mac z sekcji materiałów do pobrania usługi Office 365. Korzystając z programu Lync 2011 dla komputerów Mac, użytkownicy komputerów Mac mogą przeglądać informacje dotyczące dostępności online współpracowników podczas pracy w programie Outlook lub współpracy związanej z dokumentami pakietu Office. Mogą również szybko wysłać wiadomość błyskawiczną, rozpocząć rozmowę wideo lub zaplanować spotkanie online z poziomu programu Outlook 2011 dla komputerów Mac.

Informacje dodatkowe:
Dowiedz się więcej na temat licencjonowania programu Lync dla komputerów Mac tutaj

Ujednolicona strona pobierania dla użytkowników korzystających z komputerów Mac

Dostępna jest ujednolicona strona pobierania pełniąca funkcję pojedynczej lokalizacji, w której użytkownicy korzystający z komputerów Mac mogą pobierać oprogramowanie do konfiguracji usługi Office dla komputerów Mac i program Lync 2011 dla komputerów Mac. Aby pobrać te składniki, należy zalogować się do konta usługi Office 365 i odwiedzić sekcję materiałów do pobrania.

Oficjalne rozszerzenie obsługi o system OS X Lion

Dodaliśmy do usługi Office 365 obsługę systemu operacyjnego OS X.

Ulepszona obsługa dodawania domeny

Aby ulepszyć obsługę dodawania domeny, zwiększyliśmy przejrzystość procesu ponownego delegowania domeny i zapewniliśmy łącza kontekstowe do odpowiednich artykułów Pomocy.

Ulepszona kontrola dostępu klientów

Ulepszyliśmy mechanizmy kontroli dostępu klientów, dlatego administratorzy usługi Office 365 mogą blokować zewnętrzny dostęp do usługi Office 365 na podstawie adresu IP zewnętrznego klienta. Ta akcja blokuje cały zewnętrzny dostęp do usługi Office 365 z wyjątkiem programu Exchange Active Sync; wszystkie pozostałe składniki klienckie, takie jak program Outlook, są blokowane. Jest również blokowany cały zewnętrzny dostęp do usługi Office 365 z wyjątkiem pasywnych aplikacji opartych na przeglądarce, takich jak Outlook Web Access lub SharePoint Online.

Obsługa 64-bitowego narzędzia Synchronizacja katalogów

64-bitowa wersja narzędzia Synchronizacja katalogów jest obecnie dostępna dla naszych klientów reprezentujących przedsiębiorstwa. Ponadto 64-bitowa wersja korzysta obecnie z programu FIM (Forefront Identity Manager) 2010 pełniącego funkcję podstawowego aparatu synchronizacji, instalowanego w trybie dyskretnym po uruchomieniu Instalatora. 64-bitowa wersja narzędzia Synchronizacja katalogów oferuje takie same funkcje jak istniejące oprogramowanie 32-bitowe, a jedynym wyjątkiem jest brak obsługi wielu lasów usługi Active Directory.

Narzędzie pomocy technicznej do samodzielnego rozwiązywania problemów

Nowe narzędzie pomocy technicznej do samodzielnego rozwiązywania problemów jest kompletnym rozwiązaniem ułatwiającym klientom uzyskiwanie odpowiedzi na pytania lub rozwiązań problemów z zestawem usług Office 365. Narzędzie do rozwiązywania problemów prezentuje najważniejsze problemy związane z pomocą techniczną i zapewnia szybkie rozwiązania, dlatego klienci nie muszą publikować pytań na forum społeczności ani przesyłać biletu żądania dotyczącego pomocy technicznej. Uwzględniono kilkaset możliwych zasobów pomocy i obsługi technicznej związanej z usługą Office 365 (np. tematy pomocy, artykuły, nagrania wideo, artykuły typu wiki, wpisy na blogach itd.). Podczas przeglądania listy opcji rozwiązywania problemów narzędzie dynamicznie wyświetla ograniczoną zawartość, kierując użytkownika do poszukiwanych odpowiedzi.

Dostęp do usługi SharePoint Online dla użytkowników zewnętrznych za pośrednictwem identyfikatora Windows Live ID

Firma Microsoft ułatwia obsługę wielu scenariuszy współpracy z innymi jednostkami, zwłaszcza spoza firmy, takimi jak dostawcy, zaufani partnerzy biznesowi, konsumenci i klienci. Identyfikator Windows Live ID umożliwia obecnie zewnętrzne udostępnianie w usłudze SharePoint Online, dlatego firmy mogą zapraszać użytkowników zewnętrznych do przeglądania, udostępniania i współpracy w ich witrynach. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona, jednak administrator usługi SharePoint Online w firmie może włączyć obsługę udostępniania zewnętrznego dla całej firmy. Następnie właściciele poszczególnych zbiorów witryn mogą zdecydować, czy chcą włączyć obsługę udostępniania zewnętrznego. Każdy klient korzystający z usługi Office 365 SharePoint Online na poziomie dzierżawcy (nie subskrypcji) ma do dyspozycji 50 licencji PAL (Partner Access License) umożliwiających udostępnianie zewnętrzne. Obecnie klienci nie są zobowiązani do uzyskiwania dodatkowych licencji PAL w celu udostępniania zewnętrznego dla ponad 50 użytkowników i mogą mieć maksymalnie 1000 licencji PAL do momentu następnej głównej aktualizacji usługi Office 365, w trakcie której firma Microsoft może udostępnić tę funkcję jako płatny dodatek.
Uwaga: firma Microsoft obsługuje zapraszanych użytkowników zewnętrznych logujących się do usługi przy użyciu identyfikatora Microsoft Online Services i/lub identyfikatora Windows Live ID, który zawiera nazwy użytkowników @Live.com, @Hotmail.com i @MSN.com lub regionalne pochodne nazw użytkowników usługi Live ID.

Dodanie Usług łączności biznesowej (BCS) do usługi SharePoint Online za pośrednictwem punktu końcowego WCF

Korzystając z Usług łączności biznesowej (BCS) w usłudze SharePoint Online, klienci mogą łączyć się z zewnętrznymi źródłami danych za pośrednictwem punktów końcowych Usług sieci Web aplikacji Windows Communication Foundation (WCF) zarówno w trybie odczytu, jak i zapisu. Te źródła danych są często aplikacjami specjalistycznymi (LoB) znajdującymi się za zaporami klientów lub przenoszonymi do środowiska chmury, takimi jak SQL Azure. Obecnie program SharePoint obsługuje zewnętrzne listy i kolumny danych, usługę wykazu danych biznesowych (BDC, Business Data Catalogue) dla łączników WCF oraz Usługę bezpiecznego magazynu partycjonowaną w Centrum administracyjnym usługi SharePoint Online klienta (na poziomie dzierżawcy). Bez korzystania z punktu końcowego WCF obecnie nie są obsługiwane niektóre składniki usługi BCS, takie jak zewnętrzne wyszukiwanie danych, integracja rozbudowanych klientów, strony profilów i bezpośrednia łączność z oprogramowaniem SQL Azure.

Lepsze odzyskiwanie witryn programu SharePoint w usłudze SharePoint Online

Klienci reprezentujący przedsiębiorstwa mogą obecnie przywracać całe podwitryny. Kontaktowanie się z Pomocą techniczną związaną z usługą Office 365 w celu żądania przywrócenia nie jest więc już konieczne.

Obsługa usługi SharePoint Online przez programy IE 9 i Chrome

Oprócz starszych wersji programów Internet Explorer i Firefox usługa SharePoint Online obecnie oficjalnie obsługuje programy Internet Explorer 9 i Chrome. Wystarczy uruchomić swoją ulubioną przeglądarkę, a następnie odwiedzić ulubioną witrynę zespołu usługi SharePoint Online lub intranetową witrynę firmy, pracować z aplikacjami Office Web Apps itd.

Globalne rozszerzenie dostępności usługi Office 365: Brazylia

Wersje próbne i komercyjne usługi Office 365 są dostępne w Brazylii od 8 listopada 2011 roku.

Globalne rozszerzenie dostępności usługi Office 365: nowa wersja językowa

Dodaliśmy obsługę języka portugalskiego (Portugalia).

Początek strony

Październik

Ulepszenia usługi Exchange Online związane z kontami połączonymi

Użytkownicy korzystający z kont połączonych mogą obecnie synchronizować swoje skrzynki pocztowe w aplikacji Outlook Web App (OWA), klikając po prostu przycisk odświeżania. Skrócono interwał czasowy synchronizacji skrzynek pocztowych podczas aktywnej sesji aplikacji OWA. Ponadto skrzynki pocztowe użytkowników są automatycznie synchronizowane podczas logowania się do aplikacji OWA.

Ulepszenia aplikacji Office Web Apps

Wprowadziliśmy następujące ulepszenia popularnych aplikacji Office Web Apps firmy Microsoft:

 • Obsługa formatu ODF: możliwość przeglądania i edytowania dokumentów w formacie ODF 1.1 w aplikacjach Office Web Apps
 • Obsługa nowych przeglądarek: aplikacji Office Web Apps można używać w trybie macierzystym programów Chrome i IE9
 • Drukowanie z edytora: dokument programu Word można wydrukować nie tylko podczas przeglądania, ale również w trybie edycji
 • Obsługa programu Excel: możliwość wstawiania wykresów w aplikacji Excel Web App
 • Kopiowanie i wklejanie w programie Excel: możliwość kopiowania i wklejania wartości i formuł przez przeciąganie uchwytu wypełniania
 • Dodatkowe funkcje drukowania: możliwość drukowania prezentacji bezpośrednio z aplikacji PowerPoint Web App
 • Edytowanie tekstu w dodatkowych kształtach: możliwość edytowania tekstu w większej liczbie kształtów (nie tylko kształtach zastępczych)
 • Ulepszone opcje motywów: możliwość wyboru motywu prezentacji podczas tworzenia nowego dokumentu
 • Obsługa obiektów clipart: możliwość wstawiania obiektów clipartów w aplikacji PowerPoint Web App

Ulepszony podgląd załączników aplikacji Office Web Apps w aplikacji Outlook Web App

Aplikacje Office Web Apps zostały zintegrowane z aplikacją Outlook Web App w celu obsługi podglądu załączników zawierających dokumenty programu Microsoft Word, arkusze kalkulacyjne programu Microsoft Excel® i prezentacje programu Microsoft PowerPoint®. Po włączeniu podglądu załączników aplikacji Office Web App użytkownicy widzą łącze Otwórz w przeglądarce obok typu dokumentu aplikacji Office Web App w aplikacji Outlook Web App. Klikając to łącze, użytkownik może otworzyć załączony dokument przy użyciu aplikacji Office Web Apps w celu wyświetlenia podglądu dokumentu pakietu Office z dużą rozdzielczością w oknie przeglądarki.

Początek strony

Od czerwca do września

Aktualizacja systemu Windows Phone 7.5 („Mango”) umożliwia łączenie się z listami i bibliotekami dokumentów usługi SharePoint Online

System Windows Phone 7.5 o nazwie kodowej „Mango” umożliwia obecnie klientom korzystającym z usługi Office 365, reprezentującym zarówno małe firmy, jak i przedsiębiorstwa, uzyskanie dostępu do list i bibliotek dokumentów usługi SharePoint Online z telefonu Windows Phone.

Globalne rozszerzenie dostępności usługi Office 365: Chile

Wersje próbne i komercyjne usługi Office 365 są dostępne w Chile od 7 września 2011 roku.

Globalna dostępność usługi Office 365

Usługa Office 365 jest początkowo dostępna w 38 krajach: Australia, Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Indie, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Luksemburg, Malezja, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Peru, Polska, Portoryko, Portugalia, Rumunia, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Trynidad i Tobago, Węgry, Włochy oraz Zjednoczone Królestwo.

Początek strony