Καλώς ορίσατε στο wiki των ενημερώσεων υπηρεσίας του Office 365 για επιχειρήσεις. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και βελτιώσεις στο Office 365.

2013:

2012:

2011:

Φεβρουάριος

Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών διαχείρισης δικαιωμάτων

Η Υπηρεσία διαχείρισης δικαιωμάτων είναι μια νέα προσφορά του Office 365 για προστασία πληροφοριών. Η Διαχείριση δικαιωμάτων προστατεύει τα δεδομένα μέσω κρυπτογράφησης, αποτρέπει την ακούσια αποκάλυψη δεδομένων μέσω πολιτικών χρήσης και ενσωματώνεται εύκολα στις εφαρμογές σας. Η υπηρεσία RMS είναι ενσωματωμένη στα Exchange Online, SharePoint Online και Office. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες μέσω του TechNet εδώ. Η υπηρεσία RMS για το Office 365 θα είναι ευρέως διαθέσιμη για πελάτες με γενική διαθεσιμότητα (GA). Η υπηρεσία RMS είναι διαθέσιμη στα προγράμματα E3, E4, A3 και A4 SKU του Microsoft Office 365.

Περιγραφές υπηρεσίας του Office 365

Οι Περιγραφές υπηρεσίας του Office 365 δημοσιεύονται πλέον στο TechNet βοηθώντας τους πελάτες να κατανοούν τις τεχνικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών προσφορών του Office 365 (SKU) και τα όρια ή τους περιορισμούς της υπηρεσίας. Οι περιγραφές της υπηρεσίας παρέχουν επίσης σύντομες περιγραφές δυνατοτήτων βοηθώντας τους πελάτες να κατανοούν το εύρος των δυνατοτήτων στην υπηρεσία και να χρησιμοποιούν συνδέσεις για λεπτομερέστερο περιεχόμενο διαδικασιών. Οι παλιές περιγραφές της υπηρεσίας στο κέντρο λήψης δεν θα ενημερώνονται στο μέλλον και στο τέλος θα διαγραφούν.

 

Πολιτικές βιβλίων διευθύνσεων για τον Exchange Online

Οι Πολιτικές βιβλίων διευθύνσεων παρέχουν διαφορετικές προβολές της Καθολικής λίστας διευθύνσεων (GAL) σε υποσύνολα χρηστών εντός του ίδιου οργανισμού Exchange. Αυτή η κατάτμηση επιτρέπει στους διαχειριστές να βελτιστοποιούν τις λίστες διευθύνσεων σε μεγάλους οργανισμούς, δημιουργώντας μικρότερους "εικονικούς" οργανισμούς, όπου οι χρήστες μπορούν να βλέπουν μόνο τους χρήστες που χρειάζεται. Ενώ παλιότερα ήταν διαθέσιμη μόνο στον Exchange Server, η δυνατότητα αυτή θα διατίθεται πλέον για τον Exchange Online.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Πολιτικές βιβλίων διευθύνσεων για τον Exchange Online, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο στο TechNet.

επιστροφή στην αρχή

Ιανουάριος

Χωρίς ενημερώσεις.

επιστροφή στην αρχή

Δεκέμβριος

Αύξηση του ορίου ρυθμού παραληπτών σε 10.000 για το Office 365 και τον Exchange Online

Ανταποκρινόμενοι στα σχόλια των πελατών μας, αυξήσαμε το όριο ρυθμού παραληπτών στο Office 365 για επιχειρήσεις (E1, E2, E3, E4, K1 και K2) και στα προγράμματα για κρατικούς οργανισμούς (G1, G2, G3 και G4) ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έως και 10.000 παραλήπτες ανά ημέρα. Αυτά τα νέα όρια ισχύουν επίσης για μεμονωμένα προγράμματα του Exchange Online (Kiosk, Πρόγραμμα 1 και Πρόγραμμα 2). Στο παρελθόν, το ανώτατο όριο ρυθμού παραληπτών για τους χρήστες αυτών των προγραμμάτων είχε οριστεί σε 1.500 παραλήπτες ανά ημέρα.

Τα όρια ρυθμού παραληπτών υπάρχουν για να αποθαρρύνουν τους χρήστες από την αποστολή μεγάλων όγκων αυτόκλητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμπορικού περιεχομένου, που αναφέρονται συνήθως και ως ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία. Αυτά τα όρια προστατεύουν την ηλεκτρονική μας υπηρεσία από το να γίνει μια πηγή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ως αποτέλεσμα αυτού, επιτρέπουν τη ροή των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των πελατών μας. Βελτιώσεις του κέντρου δεδομένων μάς επέτρεψαν να αυξήσουμε αυτό το όριο ενώ διατηρούμε το ίδιο επίπεδο προστασίας.

Αυτά τα όρια ισχύουν και για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται εντός ενός οργανισμού και για αυτά που παραδίδονται σε εξωτερικούς οργανισμούς. Ο καλύτερος τρόπος για να αποφεύγετε την υπέρβαση του ορίου ρυθμού παραληπτών είναι η χρήση ομάδων διανομής όταν αποστέλλετε μηνύματα σε μεγάλο αριθμό παραληπτών. Οι ομάδες διανομής που είναι αποθηκευμένες στο κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων υπολογίζονται ως ένας παραλήπτης για το όριο ρυθμού παραληπτών.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Στρατηγικές για την υποστήριξη μαζικής αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πελάτες του Office 365 που πρέπει να στέλνουν νόμιμα μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμπορικού περιεχομένου — όπως ενημερωτικά δελτία πελατών – θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες παροχής τρίτων που εξειδικεύονται σε τέτοιες υπηρεσίες. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια ρυθμού παραληπτών, ανατρέξτε στην ενότητα Όρια μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερήσιου αριθμού παραληπτών. Πραγματοποιήσαμε αυτή την αλλαγή λόγω των σχολίων σας. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας μαζί μας και συνεχίστε να το κάνετε!

επιστροφή στην αρχή

Νοέμβριος

Χωρίς ενημερώσεις.

επιστροφή στην αρχή

Οκτώβριος

Νέες δυνατότητες Office Web Apps στο SharePoint

Με την πιο πρόσφατη ενημέρωση του SharePoint Online, θα λάβετε νέες δυνατότητες του Office Web Apps: περισσότερα στοιχεία ελέγχου επεξεργασίας και μορφοποίησης, υποστήριξη σύνταξης από κοινού στις εφαρμογές web και εκτεταμένη υποστήριξη συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας από tablet.

Χρησιμοποιώντας εκδόσεις των Word, PowerPoint, Excel και OneNote που βασίζονται στο Web μπορείτε να προβάλλετε, να επεξεργαστείτε και να εργαστείτε από κοινού σε έγγραφα Office σχεδόν από οπουδήποτε. Κάποιες από τις βασικές νέες δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε Office Web App είναι οι εξής:

 • Ενημέρωση Word Web App: Προβάλλετε γραφικά, εικόνες και διάταξη με εξαιρετική πιστότητα, συμπεριλαμβανομένης της νέας υποστήριξης για προβολή και προσθήκη σχολίων. Διαμορφώστε και σχεδιάστε έγγραφα απευθείας από ένα πρόγραμμα περιήγησης με συχνά χρησιμοποιούμενες δυνατότητες από το Word στην επιφάνεια εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των νέων εργαλείων διάταξης σελίδας, εργαλείων εικόνας και καταμέτρησης λέξεων. Η νέα υποστήριξη σύνταξης από κοινού και σχολίων στο Word Web App διευκολύνει την εργασία από κοινού στο web.

 • Ενημερώσεις Excel Web App: Λάβετε απαραίτητες δυνατότητες υπολογιστικών φύλλων, όπως τη συγχώνευση κελιών, τα μενού περιβάλλοντος, την αυτόματη προσαρμογή στηλών, τη βοήθεια τύπων, τη λαβή συμπλήρωσης και την Αυτόματη Άθροιση. Διαχειριστείτε και απεικονίστε δεδομένα για βαθύτερη γνώση με υποστήριξη για γραφήματα υψηλής πιστότητας συμπεριλαμβανομένων των 3D, της βελτιωμένης υποστήριξης του Πίνακα ερωτήματος και της επικύρωσης δεδομένων, της λειτουργικότητας του Προγράμματος τεμαχισμού και της αλληλεπίδρασης του Συγκεντρωτικού Γραφήματος.

 • Ενημερώσεις PowerPoint Web App: Οι παρουσιάσεις εμφανίζονται όπως στην επιφάνεια εργασίας, με διαφάνειες υψηλής ανάλυσης, πλήρεις μεταβάσεις και σχόλια με δυνατότητα προβολής. Τώρα υποστηρίζεται και η αναπαραγωγή ήχου και βίντεο, ακόμη και από ένα tablet ή τηλέφωνο. Η υποστήριξη μεταφοράς και απόθεσης διευκολύνει τη δημιουργία διατάξεων. Και η δυνατότητα εισαγωγής εικόνων, εφαρμογής μεταβάσεων και κινούμενων εικόνων ή προσθήκης ενός προσχεδιασμένου θέματος κάνει δυνατή τη δημιουργία τελειοποιημένων παρουσιάσεων από ένα πρόγραμμα περιήγησης. Και η νέα υποστήριξη σύνταξης από κοινού και σχολιασμού στο PowerPoint Web App βελτιώνει τη συνεργασία στο cloud.

 • Ενημερώσεις OneNote Web App: Οι χρήστες μπορούν να βρουν αυτό που χρειάζονται ευκολότερα με τη δυνατότητα αναζήτησης σε μια σελίδα ή σε μια ενότητα. Και η νέα υποστήριξη για προβολή γραφής διευκολύνει την πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες από το Web. Απλά κάντε κλικ για πληκτρολόγηση οπουδήποτε στη σελίδα για να προσθέσετε μια σημείωση, μια εικόνα ή μια ετικέτα. Και τώρα οι σημειώσεις θα μπορούν να κοινοποιηθούν ως URL, θα είναι δυνατή η προβολή τους σε τηλέφωνο, υπολογιστή ή tablet μέσω ενός προγράμματος περιήγησης.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, προτείνουμε την παρακάτω καταχώρηση ιστολογίου του Mike Morton, Group Program Manager του Office Web Applications, η οποία περιγράφει τις επερχόμενες βελτιώσεις του Office Web App.

Σημείωση: Το Office 365 θα σταματήσει την υποστήριξη για τον Internet Explorer 7 (IE7) την 1η Οκτωβρίου 2012. Η μελλοντική ενημέρωση του Office Web Apps δεν υποστηρίζει τον IE7. Εξετάστε τη σελίδα απαιτήσεων συστήματος του Office 365 εδώ.

Έλεγχος και φιλτράρισμα συγχρονισμού καταλόγου

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους πελάτες να ελέγχουν τα αντικείμενα που συγχρονίζονται από τον κατάλογο δραστηριοτήτων στο Office 365. Οι διαθέσιμες επιλογές φιλτραρίσματος βασίζονται στην οργανική μονάδα, στον τομέα και στα χαρακτηριστικά του χρήστη.

Διαλειτουργικότητα με λύσεις ταυτότητας τρίτων

Η Microsoft εφαρμόζει ένα δομημένο πρόγραμμα που επιτρέπει στους πελάτες που χρησιμοποιούν εγκεκριμένες λύσεις ταυτότητας τρίτων (STS) στην υποδομή IT τους για να υιοθετήσουν το Office 365 και να ορίσουν ομοσπονδία. Μέσω αυτού του προγράμματος έχουμε ελέγξει την ομοσπονδία με το Office 365 χρησιμοποιώντας STS όπως το Ping, το Optimal IDM κ.λπ. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε για την ομοσπονδία είναι το WS* (WS-Federation και WS-Trust). Τα σενάρια που ελέγχθηκαν (όπως ενεργητικό, παθητικό κ.λπ.) και βρέθηκαν ότι λειτουργούν έχουν καταγραφεί στο TechNet. Αυτές οι λύσεις συνεργατών είναι επίσης διαθέσιμες στο Office 365 Marketplace.

Δυνατότητα διαχειριστή να ορίζει τη λήξη του κωδικού πρόσβασης και την πολιτική ειδοποιήσεων

Οι διαχειριστές στις προσφορές E και A έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν τη λήξη του κωδικού πρόσβασης και τις πολιτικές ειδοποιήσεων για τους χρήστες τους. Οι ειδοποιήσεις μπορούν να ρυθμιστούν από 0 έως 30 ημέρες προτού λήξει στην πραγματικότητα ένας κωδικός πρόσβασης. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να εκτελεστούν στη διασύνδεση του διαχειριστή.

Προβολή PDF από το πρόγραμμα περιήγησής σας

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι τώρα είναι δυνατή η προβολή αρχείων PDF απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας - δεν χρειάζεται πλέον να πραγματοποιείτε λήψη των αρχείων PDF στην επιφάνεια εργασία σας για την προβολή τους. Απαιτείται Adobe Reader για την εγκατάσταση της σωστής προσθήκης προγράμματος περιήγησης. Μόλις εγκατασταθεί η προσθήκη, μπορείτε να ανοίξετε οποιοδήποτε αρχείο PDF είναι αποθηκευμένο σε μια βιβλιοθήκη ηλεκτρονικών εγγράφων του SharePoint ή PDF που είναι ενσωματωμένο ως συνημμένο μέσα σε στοιχεία λίστας στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Ροή μεγάλων αρχείων MP4

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η ροή των αρχείων βίντεο MP4 που είναι αποθηκευμένα σε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του SharePoint θα είναι γρηγορότερη χωρίς την προηγούμενη λήψη του πλήρους αρχείου. Η πλήρης λήψη του αρχείου ορισμένες φορές θα προκαλούσε καθυστέρηση ή/και ανεπιθύμητη αποθήκευση στο buffer. Αυτή η νέα ενίσχυση δυνατοτήτων θα βελτιώσει σημαντικά την αναπαραγωγή των αρχείων MP4.

επιστροφή στην αρχή

Σεπτέμβριος

Ειδοποιήσεις λήξης κωδικού πρόσβασης στο Outlook

Το Outlook 2007 και 2010 τώρα παρέχει στους χρήστες ειδοποιήσεις λήξης κωδικού πρόσβασης. Αυτές οι προηγμένες ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται σε ένα αναδυόμενο μήνυμα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα οριστεί από το διαχειριστή. Θα περιέχουν επίσης συνδέσεις (URL) στην Πύλη των υπηρεσιών Microsoft Online όπου οι χρήστες θα μπορούν να αλλάζουν/ενημερώνουν τους κωδικούς πρόσβασής τους. Το Outlook θα πραγματοποιήσει έξοδο εάν ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή ‘Όχι’. Ο χρήστης θα εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στα Εισερχόμενά του, αλλά το Outlook θα εμφανίζει μια ειδοποίηση "απαιτείται κωδικός πρόσβασης" και δεν θα γίνεται συγχρονισμός νέων μηνυμάτων. Για τους χρήστες των οποίων οι κωδικοί πρόσβασης έχουν ήδη λήξει, το Outlook θα αναβοσβήνει ένα μήνυμα σφάλματος.

Προσθήκη στιγμιότυπων οθόνης στους Οδηγούς επαλήθευσης τομέα

Για να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμοσμένο τομέα με το Office 365, οι διαχειριστές πρέπει να επεξεργαστούν τις εγγραφές DNS για να επαληθεύσουν την κυριότητα του τομέα. Η πύλη του Office 365 θα καθοδηγήσει τους διαχειριστές κατά τη διαδικασία επαλήθευσης, εξηγώντας τα καθορισμένα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν σε δημοφιλή μητρώα καταχώρησης ονομάτων τομέων. Αυτά τα βήματα τώρα περιλαμβάνουν και στιγμιότυπα οθόνης που απεικονίζουν την ακριβή θέση στην τοποθεσία Web του μητρώου καταχώρησης για την εκτέλεση κάθε εργασίας.

Οδηγίες μητρώου καταχώρησης για τη δημιουργία εγγραφών DNS

Υπάρχουν πλέον διαθέσιμες οδηγίες βήμα προς βήμα για να βοηθήσουν τους διαχειριστές του Office 365 στη δημιουργία εγγραφών DNS σε δημοφιλή μητρώα καταχώρησης ονομάτων τομέων. Στο παρελθόν, οδηγίες για το μητρώο καταχώρησης ήταν διαθέσιμες για το πρώτο βήμα της ρύθμισης παραμέτρων DNS (επαλήθευση κυριότητας τομέα). Τώρα οι οδηγίες περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων εγγραφών MX, SRV, TXT και CNAME από την προετοιμασία έως την ολοκλήρωση.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Οι διαχειριστές μπορούν να έχουν πρόσβαση στους νέους οδηγούς από το άρθρο της Βοήθειας Δημιουργία εγγραφών DNS για το Office 365

επιστροφή στην αρχή

Αύγουστος

Υποστήριξη Office 365 για το Shibboleth

Τώρα υποστηρίζεται η ενοποίηση του Shibboleth (μια υλοποίηση του SAML 2.0) με το Office 365. Αυτή προσφέρει στους διαχειριστές IT τη δυνατότητα να παρέχουν εμπειρία καθολικής σύνδεσης στους χρήστες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory με χρήση της Υπηρεσίας παροχής ταυτότητας Shibboleth ως Υπηρεσία διακριτικών ασφάλειας (STS).

Πρόσθετες πληροφορίες:
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό, διαβάστε την Τεκμηρίωση TechNet

επιστροφή στην αρχή

Ιούλιος

Λειτουργικότητα προσωρινής διαγραφής χρήστη

Τώρα οι διαχειριστές του Office 365 διαθέτουν τη δυνατότητα επαναφοράς διαγραμμένων χρηστών από μια απλή λίστα μέσα σε 30 ημέρες από τη διαγραφή. Αυτό είναι σημαντικό, διότι τώρα ο διαχειριστής του Office 365 θα μπορεί να αντιμετωπίζει σενάρια όπως την κατά λάθος διαγραφή ενός χρήστη ή την επαναπρόσληψη ενός υπαλλήλου.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής ή επαναφοράς χρηστών με ένα λογαριασμό Microsoft Office 365 για επιχειρήσεις, διαβάστε το άρθρο Διαγραφή ή επαναφορά χρηστών

Βελτίωση συγχρονισμού ονόματος χρήστη με το SharePoint Online

Μπορεί να έχετε δει να εμφανίζονται επιπλέον χαρακτήρες πριν από το όνομά σας, όπου αυτό εμφανίζεται σε διάφορες τοποθεσίες του SharePoint Online (Η τοποθεσία μου, Τοποθεσίες ομάδας, εταιρική πύλη, κ.λπ.). Συχνά εμφανίζεται ως εξής: i:0#f|membership. Αυτή η βελτίωση συγχρονισμού του ονόματος χρήστη αυξάνει την πιθανότητα να εμφανίζεται το όνομα χρήστη χωρίς επιπλέον χαρακτήρες.

Lync σε τηλέφωνο*

Οι χρήστες του Lync σε τηλέφωνο μπορούν να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν κλήσεις σε οποιονδήποτε αριθμό από τον φορητό υπολογιστή ή το έξυπνο τηλέφωνο τους μέσω μιας υπηρεσίας κλήσεων, η οποία αγοράζεται ξεχωριστά από έναν κατάλληλο συνεργάτη. Η Jajah, μια θυγατρική εταιρεία της Telefonica, είναι ο πρώτος διαθέσιμος συνεργάτης. Πέρα από απλές κλήσεις, η υπηρεσία Lync σε τηλέφωνο παρέχει εμπειρία "ενός αριθμού εργασίας" στον φορητό υπολογιστή, το έξυπνο τηλέφωνο και το tablet (μέσω προγραμμάτων-πελατών Lync σε αυτές τις συσκευές). Με την υπηρεσία Lync σε τηλέφωνο, οι κλήσεις γίνονται αναπόσπαστο στοιχείο μιας ενοποιημένης εμπειρίας επικοινωνίας μαζί με τα άμεσα μηνύματα, την παρουσία, τις κλήσεις βίντεο και τις διασκέψεις μέσω Web.
*Αυτή η ενημέρωση θα είναι αρχικά διαθέσιμη μόνο για τους πελάτες μας στις Η.Π.Α. και το Η.Β.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε το άρθρο της Βοήθειας Σύνδεση του Lync Online με το τηλεφωνικό δίκτυο
επιστροφή στην αρχή

Ιούνιος

Lync 2010 για iPad 1.5

Το πρόγραμμα-πελάτης για κινητά Lync 2010 για iPad έχει ενημερωθεί ώστε να παρέχει δυνατότητες συνεργασίας με συσκέψεις Lync. Αυτή η ενημέρωση επιτρέπει στους χρήστες Lync 2010 για iPad να πραγματοποιούν προβολή απεσταλμένων παρουσιάσεων Microsoft PowerPoint εντός μιας προγραμματισμένης σύσκεψης Lync, να πραγματοποιούν προβολή της λίστας συμμετεχόντων της σύσκεψης και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για άλλους τύπους περιεχομένου κοινής χρήσης εντός της σύσκεψης. Αυτή η ενημέρωση είναι τώρα διαθέσιμη στο iTunes app store.

Παγκόσμια διαθεσιμότητα του Office 365: 46 νέες χώρες

Το Office 365 είναι τώρα διαθέσιμο στο εμπόριο σε 46 νέες χώρες: Αλγερία, Αργεντινή, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Λευκορωσία, Βουλγαρία, Κροατία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ισημερινός, Αίγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Εσθονία, Γουατεμάλα, Ισλανδία, Ινδονησία, Ιορδανία, Καζακστάν, Κένυα, Κουβέιτ, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Π.Γ.Δ.Μ., Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Νιγηρία, Ομάν, Πακιστάν, Παναμάς, Παραγουάη, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Σρι Λάνκα, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Τυνησία, Τουρκία, ΗΑΕ, Ουκρανία, Ουρουγουάη και Βενεζουέλα.

Παγκόσμια διαθεσιμότητα του Office 365: 11 νέες γλώσσες

Έχουμε προσθέσει υποστήριξη γλώσσας για Βουλγαρικά, Κροατικά, Εσθονικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Σερβικά (Λατινικά), Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ταϊλανδικά, Τούρκικα και Ουκρανικά.

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη για Αναζητήσεις σε πολλά γραμματοκιβώτια του Exchange τώρα υποστηρίζει 5.000 αναζητήσεις γραμματοκιβώτιων

Έχουμε αυξήσει το μέγιστο όριο αναζήτησης γραμματοκιβώτιων από 50 σε 5.000 γραμματοκιβώτια τόσο και για το περιβάλλον εργασίας χρήστη για αναζήτηση σε πολλά γραμματοκιβώτια όσο και για την "αναζήτηση νέου γραμματοκιβώτιου" στο PowerShell. Η δυνατότητα "αναζήτηση-στο-γραμματοκιβώτιο" θα συνεχιστεί χωρίς ανώτατο όριο για αναζητήσεις γραμματοκιβώτιου στο Exchange Online.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε το άρθρο της Βοήθειας Δημιουργία νέας αναζήτησης πολλών γραμματοκιβωτίων
επιστροφή στην αρχή

Μάιος

Χορήγηση άδειας FISMA στην υπηρεσία Office 365

Τώρα στο Office 365 έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας (ΑΤΟ) βάσει του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών (FISMA) από το Ραδιοτηλεοπτικό Διοικητικό Συμβούλιο, δημιουργώντας μια διαδικασία για τους ομοσπονδιακούς οργανισμούς για την πιστοποίηση της ασφάλειας των συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας τους.

επιστροφή στην αρχή

Απρίλιος

Χωρίς ενημερώσεις

επιστροφή στην αρχή

Μάρτιος

Εργαλείο κοινόχρηστων γραμματοκιβωτίων του Office 365

Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε και να ρυθμίσετε ένα νέο εργαλείο κοινόχρηστων γραμματοκιβωτίων του Office 365 που βασίζεται σε GUI, πραγματοποιώντας λήψη του εργαλείου γραμματοκιβωτίων του Office 365, δημιουργώντας μια ομάδα ασφαλείας και προσθέτοντας μέλη και εκτελώντας το εργαλείο για να δημιουργήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός κοινόχρηστου γραμματοκιβωτίου. Στο παρελθόν, το PowerShell ήταν απαραίτητο για τη δημιουργία και τη ρύθμιση παραμέτρων κοινόχρηστων γραμματοκιβωτίων.

Ενημερωμένος Βοηθός ανάπτυξης του Exchange, συμπεριλαμβανομένου του Οδηγού υβριδικής ρύθμισης παραμέτρων*

Ο Βοηθός ανάπτυξης του Exchange Server (ExDeploy) έχει ενημερωθεί για να περιλαμβάνει υποστήριξη για τη ρύθμιση παραμέτρων υβριδικών αναπτύξεων με τον Οδηγό υβριδικής ρύθμισης παραμέτρων του Exchange 2010 SP2. Αυτή η πρώτη προσθήκη σεναρίου εστιάζει σε οργανισμούς Exchange 2003 με υβριδική ανάπτυξη και περιλαμβάνει νέα τεκμηρίωση, διαγράμματα, λίστες ελέγχου και περίπου 50 λιγότερα βήματα μη αυτόματης ρύθμισης.
*Οι ολοκληρωμένες ενημερώσεις του Βοηθού ανάπτυξης του Exchange Server για τον Exchange 2007 και τον Exchange 2010 αναμένονται μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012.

Πακέτα γλωσσών για πολλούς μισθωτές με συνδρομή στο Office

Οι πελάτες μπορούν πλέον να πραγματοποιήσουν λήψη πακέτων πολλών γλωσσών για τη συνδρομή τους στο Office, διευκολύνοντας τους χρήστες να μεταβούν στις γλώσσες που προτιμούν για τη συνδρομή στο Office. Επίσης, μειώνουν την επιβάρυνση του δικτύου και το χρόνο εγκατάστασης χρήστη. Αναζητήστε τη σύνδεση “Λήψη πακέτων γλωσσών” στην ενότητα "Πόροι" της σελίδας "Στοιχεία λήψης".

Υποστήριξη Office 365 για συνδέσεις POP και IMAP στο Outlook 2003

Τώρα το Office 365 υποστηρίζει συνδέσεις POP και IMAP στο Outlook 2003. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι οι πελάτες που συνδέονται στο Outlook 2003 μέσω POP ή IMAP θα αντιμετωπίσουν τους εξής περιορισμούς: απουσία υποστήριξης ημερολογίου, πληροφοριών διαθεσιμότητας, καθολικής λίστας διευθύνσεων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προώθησης. Επιπλέον κατά τη σύνδεση μέσω POP, όλα τα μηνύματα θα λαμβάνονται στον υπολογιστή-πελάτη. Επίσης, δεν θα υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ πολλών υπολογιστών ή συσκευών (όπως μεταξύ laptop και τηλεφώνου).

Το Exchange ActiveSync (EAS) για κινητά τηλέφωνα προστέθηκε στο πρόγραμμα Exchange Online Kiosk*

Οι χρήστες του Exchange Online Kiosk μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε smartphone που υποστηρίζει Exchange ActiveSync, συμπεριλαμβανομένων του Windows Phone, του iPhone, των τηλεφώνων Android και των τηλεφώνων Nokia (Symbian). Ωστόσο, οι χρήστες που θέλουν υποστήριξη Exchange ActiveSync σε συσκευές tablet, όπως το iPad ή τα tablet Android, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν αναβάθμιση σε SKU που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα 1 του Exchange ή το Πρόγραμμα 2 του Exchange. Η τιμή για το Exchange Online Kiosk θα παραμείνει αμετάβλητη.
*Αυτή η ενημέρωση θα διατεθεί σε πελάτες κατά τους επόμενους μήνες. Αναμένεται ότι όλοι οι πελάτες θα λάβουν την ενημέρωση έως τον Ιούνιο του 2012.

Ο χώρος αποθήκευσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το πρόγραμμα Exchange Online Kiosk αυξήθηκε από 500 MB σε 1 GB*

Λόγω του μικρότερου κόστους σχετικά με το χώρο αποθήκευσης, αυξήσαμε το όριο γραμματοκιβωτίου για τους χρήστες του προγράμματος Exchange Online Kiosk από 500 MB σε 1 GB. Η τιμή για το Exchange Online Kiosk θα παραμείνει αμετάβλητη.
*Αυτή η ενημέρωση θα διατεθεί σε πελάτες κατά τους επόμενους μήνες. Αναμένεται ότι όλοι οι πελάτες θα λάβουν την ενημέρωση έως τον Ιούνιο του 2012.

επιστροφή στην αρχή

Φεβρουάριος

Αύξηση του περιορισμού ορίου του χώρου αποθήκευσης για πελάτες με περισσότερες από 10.500 θέσεις

Οι πελάτες με περισσότερες από 10.500 θέσεις μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν έως 25 TB δεδομένων σε αντίθεση με το προηγούμενο όριο των 5 TB. Αυτή η αύξηση ισοδυναμεί με μίσθωση 55.000 θέσεων.

Δελτίο υπηρεσίας για αυξήσεις ορίων κανόνων μεταφοράς

Οι διαχειριστές μπορούν πλέον να υποβάλουν ένα δελτίο υπηρεσίας για να έχουν κανόνες μεταφοράς ανά όρια μισθωτών και οι παραλήπτες που μπορούν να προστεθούν μέσω ορίων κανόνων μεταφοράς αυξήθηκαν σε περισσότερους από 100 για τους οργανισμούς τους.

Βελτιώθηκε η δυνατότητα του SharePoint Online για την ανάκτηση συλλογών τοποθεσιών του SharePoint

Οι πελάτες επιχειρήσεων μπορούν πλέον να επαναφέρουν ολόκληρες συλλογές τοποθεσιών με λίγα μόνο κλικ. Αυτή η βελτίωση στο Κέντρο διαχείρισης SharePoint Online είναι σημαντική επειδή σημαίνει ότι οι κατά λάθος διαγραφές θα μπορούν να διορθώνονται εύκολα.

Αυξημένος συγχρονισμός καταλόγου επιχειρήσεων για το SharePoint Online

Η Microsoft αύξησε το όριο του συγχρονισμού καταλόγου στο Office 365, για να μπορεί να φιλοξενεί πελάτες κάθε μεγέθους, που σημαίνει ότι οι μεγάλοι πελάτες με πολλούς χρήστες θα μπορούν πλέον να παρέχουν την υπηρεσία SharePoint Online.

Βελτιωμένη υποστήριξη PDF για το SharePoint Online

Τώρα μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία PDF απευθείας στο Adobe Reader χωρίς να χρειάζεται πρώτα να τα λάβετε στον υπολογιστή σας. Το αρχείο PDF παραμένει συνδεδεμένο και αποθηκευμένο στη βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint Online, καθώς κάνετε προβολή και επεξεργασία του αρχείου.

Εξωτερική κοινή χρήση: πρόσκληση κατά επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*

Τώρα, οι εξωτερικοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επαγγελματική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για έλεγχο ταυτότητας όταν προσκαλούνται σε μια συλλογή τοποθεσιών. Το Windows LiveID επιτρέπει στους εξωτερικούς χρήστες να συσχετίζουν την επαγγελματική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πχ: user@contoso.com) με το σύστημα LiveID. Οι πελάτες του Office 365 μπορούν να προσκαλέσουν τους συνεργάτες και τους πελάτες τους σε τοποθεσίες εξωτερικής κοινής χρήσης, χρησιμοποιώντας τον κύριο λογαριασμό τους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν αυτός ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει συσχετιστεί με το σύστημα LiveID, τότε ο εξωτερικός χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει είσοδο χρησιμοποιώντας το κύριο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτει.
*Αυτή η ενημέρωση θα διατεθεί σε πελάτες κατά τους επόμενους μήνες. Αναμένεται ότι όλοι οι πελάτες θα λάβουν την ενημέρωση έως τον Μάιο του 2012.

Ρύθμιση παραμέτρων νόμιμης διατήρησης διάθεσης από τους ίδιους τους χρήστες στο PowerShell

Η ρύθμιση παραμέτρων νόμιμης διατήρησης διάθεσης είναι πλέον μια δυνατότητα που εκτελείται από τους ίδιους τους χρήστες στο PowerShell. Στο παρελθόν, οι διαχειριστές IT έπρεπε να υποβάλουν ένα δελτίο υπηρεσίας.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νόμιμη διατήρηση, διαβάστε το θέμα Θέση ενός γραμματοκιβωτίου σε αναμονή λόγω διενέξεων

επιστροφή στην αρχή

Ιανουάριος

Εγγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη Lync

Οι διαχειριστές μισθωτών μπορούν πλέον να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν εγγραφή από την πλευρά του προγράμματος-πελάτη. Όταν η εγγραφή είναι ενεργοποιημένη, οι χρήστες μπορούν να εγγράψουν συζητήσεις ή συναντήσεις Microsoft Lync 2010 και να καταγράψουν τον ήχο, το βίντεο, την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, την κοινή χρήση εφαρμογών, τις παρουσιάσεις Microsoft PowerPoint, τον πίνακα και τα τμήματα ανίχνευσης των περιόδων λειτουργίας του Lync 2010. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εγγραφές σε μορφή Windows Media και να τις αναπαραγάγετε όπως πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης ή συνάντησης Lync.

Βελτιώσεις στον Πίνακα ελέγχου του Lync Online

Ο Πίνακας ελέγχου του Lync Online προσφέρει πλέον στους διαχειριστές μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το περιβάλλον τους στο Lync Online, συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας προστασίας προσωπικών δεδομένων παρουσίας, των ειδοποιήσεων για κινητά τηλέφωνα και τις ρυθμίσεις διάσκεψης με κλήση σύνδεσης.

Συμμόρφωση SSAE 16 (Statements on Standards for Attestation Engagement) τύπου I

Το AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) έχει αντικαταστήσει το SAS70 με το SSAE16.

Καταγραφή Microsoft Exchange PST

Η Καταγραφή PST βοηθάει πλέον τους χρήστες να ανακαλύψουν τα αρχεία με μορφή αρχείου προσωπικού φακέλου του Outlook (.pst) και να τα τοποθετήσουν, στη συνέχεια, στον Exchange Server και στο Exchange Online. Η Καταγραφή PST βοηθάει τους οργανισμούς να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο των αποθετηρίων δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν, τοποθετώντας τα στο Exchange. Με την επιλογή εγκατάστασης παραγόντων Καταγραφής PST σε υπολογιστές προορισμού, οι διαχειριστές μπορούν πλέον να προσδιορίσουν πού βρίσκονται τα αρχεία .pst και ποιος είναι ο κάτοχός τους μέσω της κονσόλας Καταγραφής PST. Στη συνέχεια, μπορούν να τα καταχωρήσουν απευθείας στο κύριο γραμματοκιβώτιο ή στο σχετικό γραμματοκιβώτιο αρχειοθέτησης.

Research In Motion BlackBerry Business Cloud Services (BBCS) για Microsoft Office 365

Η Research In Motion (RIM) φιλοξενεί πλέον υπηρεσίες BlackBerry Business Cloud Services για Microsoft Office 365, που επεκτείνουν το Microsoft Exchange Online στα smartphone BlackBerry και επιτρέπει την ανάπτυξη BlackBerry με αυτόματη διαχείριση στο νέφος. Η RIM BBCS παρέχει πανίσχυρες και ευέλικτες δυνατότητες διαχείρισης από τους ίδιους τους χρήστες, για την υποστήριξη της στρατηγικής διαχείρισης BlackBerry ενός οργανισμού. Διατίθεται χωρίς επιπλέον χρέωση σε τρέχουσες μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις-συνδρομητές της οικογένειας προγραμμάτων Office 365 ή του μεμονωμένου Exchange Online και λειτουργεί με smartphone BlackBerry για επιχειρησιακά ή καταναλωτικά προγράμματα δεδομένων.

RSS για τον πίνακα εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσιών

Η νέα τροφοδοσία RSS του πίνακα εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσιών παρέχει στους διαχειριστές Office 365 πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες σχετικά με περιστατικά υπηρεσίας και προγραμματισμένα συμβάντα συντήρησης. Η τροφοδοσία RSS ενημερώνεται κάθε φορά που προστίθεται ένα νέο συμβάν ή ενημερώνεται ένα υπάρχον συμβάν. Για να εγγραφείτε στην τροφοδοσία RSS, μεταβείτε στη σελίδα Διαχείριση. Στη συνέχεια, στο αριστερό τμήμα παραθύρου, στην περιοχή Υποστήριξη, επιλέξτε Εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών. Κατόπιν, κάντε κλικ στη σύνδεση εγγραφής στο RSS, στον πίνακα εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσιών.

Κατάσταση σε επίπεδο πελατών για τον πίνακα εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσιών

Η ακρίβεια των δεδομένων που παρέχονται μέσω του πίνακα εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσιών έχει βελτιωθεί. Οι πληροφορίες σχετικά με το Lync Online και το Exchange Online που δημοσιεύονται στον πίνακα εύρυθμης λειτουργίας υπηρεσιών στοχεύουν πλέον συγκεκριμένους πελάτες που επηρεάζονται απευθείας από περιστατικά ή συμβάντα στις υπηρεσίες.

επιστροφή στην αρχή

Δεκέμβριος

Microsoft Dynamics CRM Online

Η υπηρεσία Microsoft Dynamics CRM Online διατίθεται πλέον στην πλατφόρμα OSDP, στις τρέχουσες αγορές Microsoft Dynamics CRM Online. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες και οι συνεργάτες μπορούν να διαχειριστούν τους χρήστες και τη χρέωση στο νέφος σε μία πλατφόρμα.

Προγράμματα-πελάτες του Lync Mobile

Η Microsoft πρόσθεσε υποστήριξη για το Lync για ορισμένα προγράμματα-πελάτες κινητών, η οποία παρέχει δυνατότητες ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, πληροφορίες παρουσίας, διασκέψεις ήχου και κλήσεις με ένα άγγιγμα σε Windows Phone, iOS, Android και Nokia Symbian. Το Lync 2010 για Windows Phone είναι πλέον διαθέσιμο στο Windows Phone Marketplace, ενώ το Lync 2010 για Android είναι πλέον διαθέσιμο στο Android Market. Για τις υπόλοιπες πλατφόρμες, έχουν υποβληθεί προγράμματα-πελάτες του Lync Mobile στις αντίστοιχες αγορές εφαρμογών για κινητά και αναμένεται να καταστούν σύντομα διαθέσιμα.

Lync Online Web Scheduler

Είναι πλέον διαθέσιμο ένα νέο εργαλείο βάσει προγράμματος περιήγησης για τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών συσκέψεων με κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης και ρόλους.

Ενημερωμένο Κέντρο αξιοπιστίας

Με βάση τα σχόλια των πελατών, απλοποιήσαμε τη γλώσσα του Κέντρου αξιοπιστίας, για να διευκολύνουμε την εύρεση εμπεριστατωμένων πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, καθώς και την κατανόηση των πρακτικών χειρισμού και διασφάλισης δεδομένων στις υπηρεσίες Microsoft Online Services.

Υποστήριξη πρότυπων ρητρών ΕΕ για όλους τους πελάτες από την ΕΕ

Το Office 365 είναι η πρώτη και μοναδική σημαντική υπηρεσία παραγωγικότητας που βασίζεται στο νέφος η οποία δεσμεύεται συμβατικά από τις πρότυπες ρήτρες ΕΕ, μια σειρά από αυστηρές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, στη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων του Office 365 περιλαμβάνονται πρόσθετες απαιτήσεις μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Επισκεφτείτε την πύλη των υπηρεσιών Microsoft Online Services για να προσθέσετε αυτήν τη σύμβαση στη σύμβαση του Office 365 που διαθέτετε

Απαιτήσεις νόμου HIPAA/BAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)

Το Office 365 ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφάλειας επιχειρηματικού εταίρου του νόμου Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), ενός νόμου των Η.Π.Α. που απαιτεί από τους οργανισμούς υπηρεσιών υγείας να προστατεύουν τις πληροφορίες υγείας που μπορούν να οδηγήσουν σε προσωπική ταυτοποίηση. Επιπλέον, η Microsoft θα υπογράψει συμβάσεις επιχειρηματικού εταίρου με τους πελάτες που διαθέτουν συμβάσεις Enterprise.

Οδηγός υβριδικής ρύθμισης παραμέτρων Exchange

Αυτός ο νέος οδηγός συμβάλλει στην εξομάλυνση της διαδικασίας υβριδικής ανάπτυξης λογισμικού, απλοποιώντας τη ρύθμιση παραμέτρων των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών του Exchange Online, συμπεριλαμβανομένων της κοινής χρήσης πληροφοριών ημερολογίου και διαθεσιμότητας, των μετακινήσεων γραμματοκιβωτίων, της ασφαλούς ροής αλληλογραφίας και της Αρχειοθέτησης Exchange Online.

Βελτιώσεις του Exchange στις μετεγκαταστάσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*

Δύο νέες βελτιώσεις σε δυνατότητες μετεγκατάστασης θα επιφέρουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις μετεγκαταστάσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Βελτιωμένες δυνατότητες διαχείρισης: Ο νέος πίνακας εργαλείων μετεγκατάστασης του Exchange Online συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κατά τη διάρκεια μετεγκαταστάσεων απευθείας μετάβασης του Exchange, σταδιακών μετεγκαταστάσεων του Exchange ή μετεγκαταστάσεων IMAP. Οι διαχειριστές μισθωτών μπορούν να προγραμματίσουν πολλές δέσμες μετεγκαταστάσεων, να αποκτήσουν πληροφορίες κατάστασης μετεγκατάστασης για δέσμες μετεγκαταστάσεων, να προβάλουν λεπτομέρειες ανά χρήστη και να δουν στοιχεία που έχουν παραλειφθεί. Τα βελτιωμένα εργαλεία αναφορών και διαγνωστικών βελτιώνουν επίσης την εμπειρία αντιμετώπισης προβλημάτων.
 2. Αριθμός ταυτόχρονων μετεγκαταστάσεων: Οι διαχειριστές μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το Κέλυφος διαχείρισης Exchange, για να αυξάνουν την τιμή μιας δέσμης σε έως και 50 μετεγκαταστάσεις.

*Αυτή η ενημέρωση θα διατεθεί σε πελάτες κατά τους επόμενους μήνες. Αναμένεται ότι όλοι οι πελάτες θα λάβουν την ενημέρωση έως τον Ιούνιο του 2012.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις μετεγκαταστάσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στο άρθρο της Βοήθειας Επισκόπηση μετεγκατάστασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Βελτιώσεις του Exchange στην αναζήτηση σε πολλά γραμματοκιβώτια*

Οι χρήστες μπορούν πλέον να ανοίγουν ένα ξεχωριστό παράθυρο για την προεπισκόπηση επισκέψεων σε μηνύματα και στατιστικών στοιχείων για κάθε ερώτημα. Επίσης, έχουν βελτιωθεί οι επιδόσεις αναζήτησης με μειωμένες επιπτώσεις αποτυχιών ερωτημάτων που επαναλαμβάνονται, καθώς και με βελτιώσεις στην κλιμάκωση και τη διαθεσιμότητα.
*Αυτή η ενημέρωση θα διατεθεί σε πελάτες κατά τους επόμενους μήνες. Αναμένεται ότι όλοι οι πελάτες θα λάβουν την ενημέρωση έως τον Ιούνιο του 2012.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αναζήτηση σε πολλά γραμματοκιβώτια, ανατρέξτε στο άρθρο της Βοήθειας Αναζητήσεις πολλών γραμματοκιβωτίων

Πολιτική διατήρησης και διαχείριση ετικετών του Exchange*

Βελτιώσαμε τις ρυθμίσεις διατήρησης γραμματοκιβωτίων για ευκολότερη διαχείριση γραμματοκιβωτίων χρηστών σε έναν οργανισμό. Οι χρήστες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν ρυθμίσεις ελέγχου αλληλογραφίας στον Πίνακα ελέγχου του Exchange για τη δημιουργία και τη διαχείριση ετικετών και πολιτικών διατήρησης.
*Αυτή η ενημέρωση θα διατεθεί σε πελάτες κατά τους επόμενους μήνες. Αναμένεται ότι όλοι οι πελάτες θα λάβουν την ενημέρωση έως τον Ιούνιο του 2012.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές διατήρησης, ανατρέξτε στο άρθρο της Βοήθειας Ρύθμιση και διαχείριση πολιτικών διατήρησης στο Exchange Online

Πολιτική ονομασίας ομάδων Exchange*

Οι διαχειριστές μπορούν πλέον να τυποποιούν και να διαχειρίζονται τα ονόματα των ομάδων διανομής—γνωστών επίσης και ως δημόσιων ομάδων—που δημιουργούνται από τους χρήστες στον οργανισμό τους. Μπορούν να απαιτούν την προσθήκη συγκεκριμένων προθημάτων και επιθημάτων στα ονόματα των ομάδων διανομής κατά τη δημιουργία τους και να αποκλείουν τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων. Αυτή η δυνατότητα βοηθά στην ελαχιστοποίηση της χρήσης ακατάλληλων λέξεων σε ονόματα ομάδων.
*Αυτή η ενημέρωση θα διατεθεί σε πελάτες κατά τους επόμενους μήνες. Αναμένεται ότι όλοι οι πελάτες θα λάβουν την ενημέρωση έως τον Ιούνιο του 2012.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση πολιτικής ονομασίας ομάδων, ανατρέξτε στο άρθρο της Βοήθειας Δημιουργία πολιτικής ονοματοδοσίας για ομάδες διανομής

Βελτιώσεις στην αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας του Exchange*

Επεκτείναμε την αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας για το Exchange Online σε πρόσθετες τοποθεσίες, για την παροχή μεγαλύτερης ανθεκτικότητας στην περίπτωση αποτυχιών δικτύου. Οι διαχειριστές και οι τελικοί χρήστες ενδέχεται να παρατηρήσουν αλλαγές στα ονόματα των διακομιστών στις διευθύνσεις URL και στις ρυθμίσεις πρωτοκόλλων, παρόλο που δεν αναμένεται να επηρεαστούν οι σελιδοδείκτες για το Outlook Web App. Η σύνδεση για εφαρμογές και συσκευές-πελάτες, συμπεριλαμβανομένων αυτών των οποίων οι παράμετροι έχουν ρυθμιστεί για απευθείας σύνδεση στις διευθύνσεις διακομιστών θα ανακατευθυνθεί αυτόματα, όταν μετεγκατασταθεί το γραμματοκιβώτιο στο πιο πρόσφατο λογισμικό. Ένα πολύ μικρό ποσοστό κινητών συσκευών δεν είναι 100 τοις εκατό συμβατές και ενδέχεται να χρειάζονται επανάληψη της ρύθμισης παραμέτρων για σύνδεση σε μια τροποποιημένη διεύθυνση pod.
*Αυτή η ενημέρωση θα διατεθεί σε πελάτες κατά τους επόμενους μήνες. Αναμένεται ότι όλοι οι πελάτες θα λάβουν την ενημέρωση έως τον Ιούνιο του 2012.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Ανατρέξτε στο άρθρο της Βοήθειας Οδηγός ρύθμισης κινητού τηλεφώνου για διαδικασίες σύνδεσης

Outlook Web App στη λειτουργία εφαρμογών του Internet Explorer 9*

Το Outlook Web App μπορεί πλέον να καρφιτσωθεί στη γραμμή εργασιών με χρήση της λειτουργίας εφαρμογών του Internet Explorer 9. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να εκκινούν το Outlook Web App με ένα κλικ και να το εκτελούν με λιγότερες διακοπές, επειδή είναι διαχωρισμένο από άλλες περιόδους λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, διατηρεί τους χρήστες ενημερωμένους σχετικά με εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άμεσα μηνύματα όταν είναι ελαχιστοποιημένο ή κρυφό και προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε συνήθεις εντολές του Outlook Web App από τη γραμμή εργασιών.
*Αυτή η ενημέρωση θα διατεθεί σε πελάτες κατά τους επόμενους μήνες. Αναμένεται ότι όλοι οι πελάτες θα λάβουν την ενημέρωση έως τον Ιούνιο του 2012.

Φωτογραφίες αποστολέων στο Outlook Web App*

Οι χρήστες μπορούν πλέον να αντιστοιχίζουν πρόσωπα σε ονόματα στον οργανισμό τους, με φωτογραφίες που εμφανίζονται δίπλα στις πληροφορίες αποστολέα στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εμφάνιση φωτογραφιών είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά οι διαχειριστές μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις της πολιτικής γραμματοκιβωτίου του Outlook Web App για να απενεργοποιήσουν αυτήν τη δυνατότητα.
*Αυτή η ενημέρωση θα διατεθεί σε πελάτες κατά τους επόμενους μήνες. Αναμένεται ότι όλοι οι πελάτες θα λάβουν την ενημέρωση έως τον Ιούνιο του 2012.

Ενημέρωση ονόματος χρήστη διαχειριστή από τους ίδιους τους διαχειριστές

Οι χρήστες που είναι διαχειριστές έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνουν το ψευδώνυμό τους έπειτα από την προσθήκη τομέα. Στο παρελθόν, η αλλαγή αυτή για κάποιο διαχειριστή έπρεπε να γίνει από άλλο διαχειριστή ή οι διαχειριστές έπρεπε να δημιουργήσουν έναν δεύτερο διαχειριστή στην περίπτωση λογαριασμού μεμονωμένου χρήστη. Για να ολοκληρώσετε αυτήν την εργασία, πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 και μεταβείτε στην εμπειρία διαχείρισης χρήστη. Επιλέξτε το όνομα χρήστη σας και το στοιχείο "Επεξεργασία". Στην εμπειρία επεξεργασίας, μπορείτε να μετατρέψετε το όνομα χρήστη σας από το_όνομά_σας@η_εταιρεία_σας.onmicrosoft.com σε το_όνομά_σας@η_εταιρεία_σας.com. Αφού επιλέξετε "Αποθήκευση", θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε έξοδο και ξανά είσοδο, για να ολοκληρώσετε την αλλαγή.

Η ονομασία "Αναγνωριστικό Microsoft Online Services" μετατράπηκε σε "ID χρήστη"

Αλλάξαμε το κείμενο στο προϊόν και στις σελίδες εγγραφής από "Αναγνωριστικό Microsoft Online Services" (Αναγνωριστικό MOS) σε "ID χρήστη", για να μειωθεί η σύγχυση σχετικά με το τι είναι το Αναγνωριστικό MOS.

επιστροφή στην αρχή

Νοέμβριος

Παγκόσμια επέκταση του Office 365: 22 νέες χώρες

Οι δοκιμαστικές εκδόσεις του Office 365 είναι διαθέσιμες σε 22 νέες χώρες: Αίγυπτο, Αργεντινή, Βουλγαρία, Εσθονία, ΗΑΕ, Ινδονησία, Ισλανδία, Κατάρ, Κουβέιτ, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Μάλτα, Νότια Αφρική, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ταϊβάν και Τουρκία.

Παγκόσμια επέκταση του Office 365: Ρωσία και Κορέα

Ενώ κατά το παρελθόν ήταν διαθέσιμες μόνο μέσω συμβάσεων για μεγάλες επιχειρήσεις ή συνεργατών-αντιπροσώπων, οι δοκιμαστικές και εμπορικές εκδόσεις του Office 365 είναι πλέον διαθέσιμες απευθείας από τη Microsoft τόσο στη Ρωσία όσο και στην Κορέα.

Επαναφορά κωδικών πρόσβασης διαχειριστών από τους ίδιους τους διαχειριστές

Οι διαχειριστές έχουν πλέον τη δυνατότητα να επαναφέρουν τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης μέσω μηνύματος κειμένου (SMS) και μιας εναλλακτικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να λειτουργήσει η επαναφορά κωδικού πρόσβασης διαχειριστή, πρέπει να έχετε ήδη καταχωρήσει έναν αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορείτε να λάβετε μηνύματα κειμένου (SMS) και μια εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι διαφορετική από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Office 365. (Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο λογαριασμό σας στο Office 365, δεν μπορείτε να ανακτήσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στη συγκεκριμένη διεύθυνση.) Αν δεν έχετε καταχωρήσει ήδη αυτές τις πληροφορίες, μεταβείτε στην περιοχή διαχείρισης χρηστών, επιλέγοντας "Διαχείριση" και, στη συνέχεια, στην περιοχή "Διαχείριση", επιλέξτε "Χρήστες". Στην καρτέλα "Ρυθμίσεις", καταχωρήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο "Εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου". Στην καρτέλα "Ιδιότητες", καταχωρήστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου στο πλαίσιο "Κινητό τηλέφωνο".

Μεταφορά προέλευσης δικαιοδοσίας

Αυτή η ενημέρωση επιτρέπει στους διαχειριστές του Office 365 να απενεργοποιούν και να ενεργοποιούν εκ νέου το Συγχρονισμό καταλόγου, προκειμένου να πραγματοποιεί εναλλαγή ανάμεσα στη διαχείριση της κύριας προέλευσης πληροφοριών των χρηστών στην εσωτερική εγκατάσταση ή στο νέφος. Κατά το παρελθόν, όταν οι πελάτες χρησιμοποιούσαν τον Οδηγό μετεγκατάστασης του Office 365 για την ενεργοποίηση του Συγχρονισμού καταλόγου για το συγχρονισμό δεδομένων χρηστών με το νέφος, δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν επαναφορά της διαχείρισης των δεδομένων χρηστών με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory χωρίς να καλέσουν την υποστήριξη.

Πρόγραμμα-πελάτης του Lync για Mac

Οι πελάτες που διαθέτουν το Office για Mac 2011 Standard, και έχουν δικαιώματα χρήσης του Lync για Mac 2011 μπορούν πλέον να έχουν δυνατότητα λήψης του Lync για Mac από την ενότητα στοιχείων λήψης του Office 365. Το Lync για Mac 2011 επιτρέπει στους χρήστες Mac να βλέπουν την ηλεκτρονική παρουσία των συναδέλφων τους ενώ εργάζονται στο Outlook ή συνεργάζονται σε έγγραφα του Office. Επιπλέον, τους επιτρέπει να στέλνουν γρήγορα άμεσα μηνύματα, να ξεκινούν συνομιλίες βίντεο ή να προγραμματίζουν ηλεκτρονικές συσκέψεις από το Outlook για Mac 2011.

Πρόσθετες πληροφορίες:
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άδειες χρήσης του Lync για Mac εδώ

Ενοποιημένη σελίδα στοιχείων λήψης για Mac

Μια ενοποιημένη σελίδα στοιχείων λήψης είναι πλέον διαθέσιμη, ώστε να προσφέρει στους χρήστες Mac μία μόνο τοποθεσία λήψης λογισμικού ρύθμισης παραμέτρων του προγράμματος εγκατάστασης Office για υπολογιστή Mac και του Lync για Mac 2011. Για να αποκτήσετε αυτά τα στοιχεία λήψης, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Office 365 και επισκεφτείτε την ενότητα στοιχείων λήψης.

Προσθήκη επίσημης υποστήριξης για το λειτουργικό σύστημα OS X Lion

Προσθέσαμε στο Office 365 επίσημη υποστήριξη για το λειτουργικό σύστημα OS X Lion.

Βελτιώσεις στην εμπειρία της δυνατότητας "Προσθήκη τομέα"

Έχουμε βελτιώσει την εμπειρία χρήστη της δυνατότητας "Προσθήκη τομέα", διευκρινίζοντας τη διαδικασία εκ νέου ανάθεσης τομέα και παρέχοντας συνδέσεις για σχετικά άρθρα στη Βοήθεια.

Βελτιώσεις στον έλεγχο πρόσβασης προγραμμάτων-πελατών

Βελτιώσαμε τους ελέγχους πρόσβασης προγραμμάτων-πελατών, ώστε οι διαχειριστές του Office 365 να μπορούν να αποκλείουν την εξωτερική πρόσβαση στο Office 365 με βάση τη διεύθυνση IP του εξωτερικού προγράμματος-πελάτη. Αυτή η ενέργεια αποκλείει όλη την εξωτερική πρόσβαση στο Office 365 εκτός από το Exchange Active Sync. Όλα τα άλλα προγράμματα-πελάτες, όπως το Outlook, αποκλείονται. Επίσης, αποκλείεται κάθε εξωτερική πρόσβαση στο Office 365 εκτός από παθητικές εφαρμογές που βασίζονται σε πρόγραμμα περιήγησης, όπως το Outlook Web Access ή το SharePoint Online.

Υποστήριξη 64 bit για το εργαλείο Συγχρονισμού καταλόγου

Η έκδοση 64 bit του εργαλείου συγχρονισμού καταλόγου είναι πλέον διαθέσιμη για τις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι πελάτες μας. Επιπλέον, η έκδοση 64 bit χρησιμοποιεί πλέον το Forefront Identity Manager (FIM) 2010 ως υφιστάμενο μηχανισμό συγχρονισμού, ο οποίος εγκαθίσταται σιωπηρά κατά την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης. Η έκδοση 64 bit του εργαλείου συγχρονισμού καταλόγου μοιράζεται τις ίδιες λειτουργίες με το υπάρχον λογισμικό 32 bit, με μόνη εξαίρεση ότι δεν υποστηρίζεται η υπηρεσία καταλόγου Active Directory με πολλά δάση.

Εργαλείο υποστήριξης αντιμετώπισης προβλημάτων Do-It-Yourself (DIY)

Το νέο εργαλείο υποστήριξης αντιμετώπισης προβλημάτων Do-It-Yourself (DIY) είναι μια ολοκληρωμένη λύση αυτοβοήθειας η οποία βοηθάει τους πελάτες να επιλύουν ερωτήματα ή προβλήματα που μπορεί να έχουν με την οικογένεια υπηρεσιών του Office 365. Το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων υποδεικνύει τα βασικά προβλήματα τεχνικής υποστήριξης και παρέχει άμεσες λύσεις, προκειμένου οι πελάτες να μην χρειάζεται να δημοσιεύσουν ερωτήσεις στην κοινότητα ή να υποβάλουν ένα δελτίο αίτησης υποστήριξης. Διαθέτει εκατοντάδες στοιχεία πιθανής βοήθειας και υποστήριξης Office 365 (π.χ., θέματα βοήθειας, άρθρα, βίντεο, wiki, δημοσιεύσεις ιστολογίου, κ.λ.π.). Καθώς μετακινείστε σε μια λίστα επιλογών αντιμετώπισης προβλημάτων, το εργαλείο εμφανίζει δυναμικά ομαδοποιημένο περιεχόμενο που σας κατευθύνει στις απαντήσεις που χρειάζεστε.

Πρόσβαση στο SharePoint Online για εξωτερικούς χρήστες μέσω Windows Live ID

Η Microsoft συμβάλλει στην υποστήριξη των πολλών σεναρίων σύμφωνα με τα οποία ενδέχεται να συνεργαστείτε με άλλα άτομα, ιδιαιτέρως αυτά που δεν ανήκουν στην εταιρεία σας, όπως οι προμηθευτές, οι αξιόπιστοι επαγγελματικοί συνεργάτες και οι πελάτες. Το Windows LiveID προσθέτει πλέον επιπλέον δυνατότητες εξωτερικής κοινής χρήσης στο SharePoint Online, ώστε οι εταιρείες να μπορούν να προσκαλούν εξωτερικούς χρήστες να προβάλλουν και να μοιράζονται δεδομένα, καθώς και να συνεργάζονται στις τοποθεσίες τους. Η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά ο διαχειριστής του SharePoint Online μιας εταιρείας μπορεί να ενεργοποιήσει την εξωτερική κοινή χρήση για ολόκληρη την εταιρεία. Στη συνέχεια, κάθε μεμονωμένος κάτοχος συλλογής τοποθεσιών μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να μοιράζεται τα δεδομένα του εξωτερικά. Κάθε πελάτης του Office 365 SharePoint Online σε επίπεδο μισθωτή (όχι ανά συνδρομή) περιλαμβάνει 50 άδειες πρόσβασης συνεργατών (PAL) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξωτερική κοινή χρήση. Αυτήν τη στιγμή, οι πελάτες δεν είναι υποχρεωμένοι να αποκτήσουν πρόσθετες άδειες PAL για εξωτερική κοινή χρήση από περισσότερους από 50 χρήστες και μπορούν να έχουν έως και 1000 PAL το μέγιστο, έως την επόμενη σημαντική ενημέρωση της υπηρεσίας Office 365, κατά την οποία η Microsoft ενδέχεται να αποφασίσει να τις διαθέσει ως πρόσθετο επί πληρωμή.
Σημείωση: Η Microsoft υποστηρίζει την είσοδο των προσκεκλημένων εξωτερικών χρηστών στην υπηρεσία με χρήση Αναγνωριστικού Microsoft Online Services ή/και Windows Live ID, το οποίο περιλαμβάνει τα ονόματα χρήστη @Live.com, @Hotmail.com και @MSN.com, καθώς και τοπικά παράγωγα των ονομάτων χρηστών του LiveID.

Προσθήκη Υπηρεσιών συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BCS) στο SharePoint Online μέσω τελικού σημείου WCF

Οι Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BCS) στο SharePoint Online επιτρέπουν στους πελάτες να συνδέονται σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων μέσω τελικών σημείων υπηρεσιών Web Windows Communication Foundation (WCF) σε λειτουργία τόσο ανάγνωσης όσο και εγγραφής. Αυτές οι προελεύσεις δεδομένων είναι συχνά επιχειρησιακές (LoB) εφαρμογές που βρίσκονται πίσω από τείχη προστασίας πελατών ή βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης στο νέφος, όπως η υπηρεσία SQL Azure. Το SharePoint υποστηρίζει πλέον εξωτερικές λίστες και στήλες δεδομένων, την υπηρεσία καταλόγου εταιρικών δεδομένων (BDC) για συνδέσεις WCF και την Υπηρεσία ασφαλούς αποθήκευσης διαμερισμένη στο Κέντρο διαχείρισης SharePoint Online για πελάτες (σε επίπεδο μισθωτή). Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία των υπηρεσιών BCS που δεν υποστηρίζονται, συμπεριλαμβανομένων της αναζήτησης εξωτερικών δεδομένων, της ενσωμάτωσης εμπλουτισμένων προγραμμάτων-πελάτη, των σελίδων προφίλ και της απευθείας συνδεσιμότητας στην υπηρεσία SQL Azure χωρίς τελικό σημείο WCF.

Βελτιωμένη δυνατότητα του SharePoint Online για ανάκτηση τοποθεσίας του SharePoint

Οι πελάτες μεγάλων επιχειρήσεων μπορούν πλέον να επαναφέρουν ολόκληρες υπο-τοποθεσίες. Ως αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται πλέον να επικοινωνούν με την υποστήριξη του Office 365 για να ζητούν επαναφορά.

Υποστήριξη του SharePoint Online για IE 9 και Chrome

Εκτός από τις προγενέστερες εκδόσεις του Internet Explorer και του Firefox, το SharePoint Online υποστηρίζει πλέον επίσημα τον Internet Explorer 9 και τον Chrome. Απλώς εκκινήστε το αγαπημένο σας πρόγραμμα περιήγησης και, στη συνέχεια, επισκεφτείτε την αγαπημένη σας τοποθεσία ομάδας ή εταιρική τοποθεσία intranet του SharePoint Online, χρησιμοποιήστε το για εργασία με το Office Web Apps και πολλά άλλα.

Παγκόσμια επέκταση του Office 365: Βραζιλία

Οι δοκιμαστικές και εμπορικές εκδόσεις του Office 365 είναι διαθέσιμες στη Βραζιλία από τις 8 Νοεμβρίου 2011.

Παγκόσμια επέκταση του Office 365: Υποστήριξη νέας γλώσσας

Προσθέσαμε υποστήριξη νέας γλώσσας για τα Πορτογαλικά Πορτογαλίας.

επιστροφή στην αρχή

Οκτώβριος

Βελτιώσεις του Exchange Online σε συνδεδεμένους λογαριασμούς

Οι χρήστες με συνδεδεμένους λογαριασμούς μπορούν πλέον να συγχρονίζουν τα γραμματοκιβώτιά τους στο Outlook Web App (OWA), κάνοντας απλώς κλικ στο κουμπί "Ανανέωση". Κατά τη διάρκεια μιας ενεργής περιόδου λειτουργίας OWA, η συχνότητα με την οποία συγχρονίζεται ένα γραμματοκιβώτιο έχει αυξηθεί. Επιπλέον, τα γραμματοκιβώτια των χρηστών θα συγχρονίζονται αυτόματα όταν αυτοί συνδέονται στο OWA.

Βελτιώσεις στο Office Web Apps

Έχουμε την ευχαρίστηση να μοιραστούμε μαζί σας πολλές βελτιώσεις στο δημοφιλές Office Web Apps της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Υποστήριξη για ODF: Προβολή και επεξεργασία εγγράφων ODF 1.1 στο Office Web Apps
 • Υποστήριξη νέων προγραμμάτων περιήγησης: Χρήση του Office Web Apps με τον Chrome και τον IE9 σε εγγενή λειτουργία
 • Εκτύπωση από το πρόγραμμα επεξεργασίας: Εκτύπωση εγγράφων του Word από τη λειτουργία επεξεργασίας και όχι μόνο από τη λειτουργία προβολής
 • Υποστήριξη για Excel: Εισαγωγή γραφημάτων από το Excel Web App
 • Αντιγραφή και επικόλληση στο Excel: Αντιγραφή και επικόλληση τιμών και τύπων με μεταφορά της λαβής συμπλήρωσης
 • Πρόσθετες δυνατότητες εκτύπωσης: Εκτύπωση παρουσιάσεων απευθείας από το PowerPoint Web App
 • Επεξεργασία κειμένου σε περισσότερα σχήματα: Επεξεργασία κειμένου σε περισσότερα σχήματα και όχι μόνο σε σχήματα συμβόλων κράτησης θέσης
 • Βελτιωμένες επιλογές θεμάτων: Επιλογή θέματος παρουσίασης κατά τη δημιουργία νέου εγγράφου
 • Υποστήριξη για εικόνες clip art: Εισαγωγή εικόνων clip art από το PowerPoint Web App

Προεπισκόπηση συνημμένων του Outlook Web App με βελτιώσεις του Office Web Apps

Το Outlook Web App ενσωματώνει πλέον το Office Web Apps στην εμπειρία προεπισκόπησης συνημμένων για έγγραφα του Microsoft Word, υπολογιστικά φύλλα του Microsoft Excel® και παρουσιάσεις του Microsoft PowerPoint®. Όταν είναι ενεργοποιημένη η προεπισκόπηση συνημμένων του Office Web App, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν μια σύνδεση "Άνοιγμα στο πρόγραμμα περιήγησης" δίπλα στον τύπο εγγράφου του Office Web App στο Outlook Web App. Αν ο χρήστης κάνει κλικ στη σύνδεση, μπορεί να ανοίξει το συνημμένο έγγραφο χρησιμοποιώντας το Office Web Apps για να δει μια προεπισκόπηση υψηλής πιστότητας του εγγράφου του Office σε ένα παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

επιστροφή στην αρχή

Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο

Δυνατότητα του SharePoint Online για σύνδεση σε λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων με την ενημέρωση του Windows Phone 7.5 “Mango”

Το Windows Phone 7.5, με κωδική ονομασία Mango, επιτρέπει πλέον τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις που είναι πελάτες του Office 365 να αποκτούν πρόσβαση σε λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων του SharePoint Online από το Windows Phone.

Παγκόσμια επέκταση του Office 365: Χιλή

Οι δοκιμαστικές και εμπορικές εκδόσεις του Office 365 είναι διαθέσιμες στη Χιλή από τις 7 Σεπτεμβρίου 2011.

Παγκόσμια διαθεσιμότητα του Office 365

Το Office 365 διατίθεται αρχικά σε 38 χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μεξικό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Πουέρτο Ρίκο, Ρουμανία, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Ηνωμένες Πολιτείες και ΗΒ.

επιστροφή στην αρχή