Vítá vás wikiweb aktualizací služeb pro služby Office 365 pro podniky. Naleznete zde informace o nejnovějších funkcích a zdokonaleních služeb Office 365.

2013:

2012:

2011:

Únor

Dostupnost služby Správa přístupových práv

Služba Správa přístupových práv je nová nabídka služeb Office 365 pro ochranu informací. Chrání data prostřednictvím šifrování, zabraňuje náhodnému úniku dat díky využívání zásad a lze ji snadno integrovat s existujícími aplikacemi. Je integrována v systému Exchange Online, SharePoint Online a Office. Další informace můžete získat prostřednictvím webu TechNet zde. Služba Správa přístupových práv pro služby Office 365 bude pro zákazníky dostupná k datu všeobecné dostupnosti (GA – General Availability). Je k dispozici v rámci plánu E3, E4, A3 a A4 služeb Microsoft Office 365.

Popisy služeb Office 365

Popisy služeb Office 365 jsou nyní publikovány na webu TechNet. Zákazníkům by tyto informace měly pomoci pochopit technické rozdíly mezi jednotlivými nabídkami služeb Office 365 (SKU) a omezeními či možnostmi služeb. Součástí popisů služeb je také krátký popis funkcí, aby zákazníci věděli, jaké možnosti daná nabídka služeb nabízí, a odkaz na podrobnější obsah s postupy. Původní popisy služeb na stránce služby Stažení softwaru (Download Center) již nebudou dále aktualizovány a nakonec budou odebrány.

 

Zásady adresáře pro systém Exchange Online

Na základě zásad adresáře jsou různým skupinám uživatelů v rámci stejné organizace Exchange zobrazovány různé části globálního adresáře. Tato segmentace umožňuje správcům optimalizovat seznamy adres ve velkých organizacích a vytvářet menší (virtuální) organizace, ve kterých uživatelé vidí pouze to, co potřebují vidět. Tato funkce byla dříve k dispozici pouze v systému Exchange Server, nyní však bude k dispozici i pro systém Exchange Online.

Další informace:
Další informace o zásadách adresáře pro systém Exchange Online naleznete v tomto článku na webu TechNet.

zpět na začátek

Leden

Žádné aktualizace.

zpět na začátek

Prosinec

Limit pro počet příjemců se u služeb Office 365 a Exchange Online zvyšuje na 10 tisíc

V návaznosti na zpětnou vazbu od našich zákazníků jsme zvýšili limit pro počet příjemců ve službách Office 365 Enterprise (plány E1, E2, E3, E4, K1 a K2) a v plánech pro státní správu (G1, G2, G3 a G4). Díky tomu mohou uživatelé denně odeslat e-mail až pro 10 000 příjemců. Tyto nové limity se vztahují také na samostatné plány služby Exchange Online (Kiosk, Plán 1 a Plán 2). V minulosti byl limit pro počet příjemců pro uživatele těchto plánů nastaven na nejvýše 1 500 příjemců za den.

Limity pro počet příjemců se uplatňují, aby odradily uživatele od zasílání velkých objemů nevyžádaných komerčních e-mailů, které se často označují jako spam. Dané limity chrání naše služby online, aby se nestaly zdrojem spamu, a díky této ochraně můžeme zachovat datový provoz e-mailů našich zákazníků. Vylepšení datového centra nám umožnilo tento limit zvýšit při zachování stejné úrovně ochrany.

Uvedené limity se vztahují na e-mailové zprávy odeslané v rámci organizace, i na zprávy doručené externím organizacím. Nejlepším způsobem, jak zabránit překročení limitu pro počet příjemců, je použití distribuční skupiny k zasílání zpráv velkému počtu příjemců. Distribuční skupiny, jež jsou uloženy ve sdíleném adresáři, se z hlediska limitu pro počet příjemců považují za jediného příjemce.

Další informace:
Další informace naleznete v tématu Strategie pro podporu hromadného e-mailu. Zákazníci služeb Office 365, kteří potřebují odesílat oprávněné hromadné komerční e-maily – například zpravodaje pro zákazníky – by měli nadále používat jiné poskytovatele, kteří se na tyto služby specializují. Chcete-li získat další informace ohledně limitu pro počet příjemců, projděte si téma Hromadné e-maily a denní limity pro počet příjemců. Danou změnu jsme provedli na základě vaší zpětné vazby. Děkujeme, že s námi sdílíte své názory. Doufáme, že v tom budete i nadále pokračovat.

zpět na začátek

Listopad

Žádné aktualizace.

zpět na začátek

Říjen

Nové funkce aplikací Office Web App ve službě SharePoint

S nejnovější aktualizací služby SharePoint Online získáte nové funkce aplikací Office Web Apps: Lepší možnosti pro úpravy a formátování, podpora spoluvytváření v rámci webových aplikací a rozšířená podpora zařízení, včetně možnosti úprav pomocí tabletů.

Pomocí webových verzí aplikací Word, PowerPoint, Excel a OneNote můžete zobrazit, upravit a spolupracovat na dokumentech systému Office téměř odkudkoli. Zde je uveden přehled nových funkcí v rámci jednotlivých aplikací Office Web App:

 • Aktualizace aplikace Word Web App: špičková věrnost zobrazení grafiky, obrázků i rozložení, včetně nově přidané podpory pro zobrazení a přidávání komentářů. Provádějte formátování a návrhy dokumentů přímo v prohlížeči pomocí často používaných funkcí počítačové aplikace Word, včetně nástrojů pro rozložení nových stránek, nástrojů pro obrázky a počtu slov. Nově přidaná podpora funkce spoluvytváření a komentářů v aplikaci Word Web App usnadňuje spolupráci na webu.

 • Aktualizace aplikace Excel Web App: Získejte základní tabulkové funkce, jako je slučování buněk, kontextové nabídky, automatické nastavení šířky sloupců, průvodce vzorci, operace přetažení úchytem a AutoSum. Můžete zpracovávat a vizualizovat data, a získat tak lepší přehled s podporou špičkových grafů s přesným zobrazením, včetně zobrazení 3D, vylepšené podpory tabulky dotazů a ověření dat, funkci průřezu a interaktivitou kontingenčních grafů.

 • Aktualizace aplikace PowerPoint Web App: Prezentace se zobrazují stejně jako v počítačové aplikaci, se snímky ve vysokém rozlišení, úplnými přechody a zobrazením komentářů. Nyní je podporováno přehrávání videa i zvuku, dokonce i v tabletu nebo telefonu. Podpora funkce přetahování usnadňuje návrhy rozložení. Získáte možnost vytvářet působivé prezentace v prohlížeči díky možnosti vkládat obrázky, používat přechody a animace nebo aplikovat předem navržené motivy. Nově přidaná podpora funkce spoluvytváření a komentářů v aplikaci PowerPoint Web App vylepšuje možnosti spolupráce v cloudu.

 • Aktualizace aplikace OneNote Web App: Uživatelé mohou snadněji vyhledávat požadovaný obsah díky funkci hledání na stránce nebo v rámci oddílu. Nová podpora funkce zobrazení rukopisu vám zpřístupní více informací z webu. Jednoduše klikněte a vložte kamkoli na stránku poznámku, obrázek nebo označení. Poznámky mohou být nyní sdíleny jako adresa URL, kterou lze prostřednictvím prohlížeče zobrazit v telefonu, počítači nebo tabletu.

Chcete-li získat další informace, doporučujeme vám pročíst si následující blog, jejž vytvořil Mike Morton, programový manažer skupiny aplikací Office Web Applications. Naleznete zde popisy aktuálních vylepšení aplikací Office Web App.

Poznámka: Podpora aplikace Internet Explorer 7 (IE7) bude službami Office 365 ukončena 1. října 2012. Nadcházející aktualizace aplikací Office Web Apps nepodporuje aplikaci IE7. Projděte si požadavky na systém pro služby Office 365 zde.

Zkoumání obsahu synchronizovaného adresáře a filtrování

Tato funkce zákazníkům umožňuje zkoumat obsah objektů, které jsou synchronizovány z adresáře aktivity do služeb Office 365. K dispozici jsou následující možnosti filtrování: filtrování založené na organizační jednotce, filtrování založené na doméně a filtrování založené na atributu uživatele.

Funkční spolupráce s řešeními identity jiných výrobců

Společnost Microsoft poskytuje strukturovaný program, který umožňuje zákazníkům používat v jejich infrastruktuře kvalifikované řešení identity jiných výrobců (STS) k osvojení služeb Office 365 a nastavení federace. V rámci tohoto programu jsme testovali federaci pomocí řešení STS se službami Office 365, například Ping, Optimal IDM a další. Používaným protokolem pro federaci je WS* (WS-Federation a WS-Trust). Dokumentace ke scénářům, jež byly testovány (například aktivní, pasivní atp.) a jejichž funkčnost byla prokázána, naleznete na webu TechNet. Tato řešení partnerů jsou k dispozici také na webu Office 365 Marketplace.

Možnost nastavení zásad vypršení platnosti hesla a oznámení správcem

V našich nabídkách plánů E a A získávají správci možnost nastavit uživatelům zásady pro vypršení platnosti hesla a oznámení. Oznámení lze nastavit v intervalu 0 až 30 dnů před samotným vypršením platnosti hesla. Tyto změny lze nastavit pomocí uživatelského rozhraní pro správu.

Prohlížení souborů PDF v prohlížeči

S potěšením oznamujeme, že nyní můžete prohlížet soubory PDF přímo v prohlížeči. Pokud budete chtít soubory PDF otevřít, již není třeba je stahovat do počítače. Aby bylo možné nainstalovat požadovaný doplněk prohlížeče, je třeba mít aplikaci Adobe Reader. Po instalaci doplňku můžete otevřít jakýkoli soubor PDF uložený v knihovně dokumentů služby SharePoint Online nebo soubory PDF vložené jako přílohy mezi položkami seznamu přímo v prohlížeči.

Vysílání datových proudů velkých souborů MP4

S potěšením oznamujeme, že bude zahájeno mnohem rychlejší vysílání datových proudů s videosoubory MP4 uloženými v knihovně SharePoint Online, aniž by bylo třeba nejprve stáhnout celý soubor. úplné stahování souboru mohlo někdy způsobit zpoždění a/nebo nežádoucí ukládání do vyrovnávací paměti. Toto nové vylepšení významně zlepší přehrávání souborů MP4.

zpět na začátek

Září

Oznámení konce platnosti hesla v aplikaci Outlook

Aplikace Outlook verze 2007 a 2010 nyní uživatelům nabízí oznámení konce platnosti hesla. Tato pokročilá oznámení se budou zobrazovat v místní zprávě během určité doby, kterou nastavuje správce. Také budou obsahovat odkazy (adresy URL) na portál služeb Microsoft Online, kde mohou uživatelé měnit nebo aktualizovat hesla. Aplikace Outlook se ukončí, jestliže uživatel klikne na možnost Ne. Tento uživatel bude mít i nadále přístup k doručené poště, ale aplikace Outlook zobrazí oznámení „Je třeba zadat heslo“ a nebude synchronizována žádná nová pošta. V případě uživatelů, jejichž hesla již nejsou platná, zobrazí aplikace Outlook blikající chybovou zprávu.

Do průvodců ověřováním domény byly přidány snímky obrazovek

Chcete-li použít vlastní doménu ve službách Office 365, správci musí upravit záznamy DNS, aby bylo možné provést ověření vlastnictví domény. Portál služeb Office 365 nabízí správcům průvodce ověřením, který vysvětluje jednotlivé kroky, které je třeba provést u oblíbených registrátorů domén. Tyto kroky nyní obsahují snímky obrazovek přesně ukazující místo na webu registrátora, na kterém je třeba provést požadovanou úlohu.

Pokyny k vytváření záznamů DNS určené pro konkrétní registrátory

Nyní jsou k dispozici podrobné pokyny pro správce služeb Office 365, které jim pomohou vytvářet záznamy DNS u oblíbených registrátorů domén. Dříve byly k dispozici pokyny pro konkrétní registrátory pro první krok konfigurace DNS (ověření vlastnictví domény). Nyní pokyny obsahují kompletní proces konfigurace záznamů MX, SRV, TXT a CNAME.

Další informace:
Správci mohou získat přístup k novým průvodcům prostřednictvím článku nápovědy Create DNS records for Office 365 (Vytváření záznamů DNS pro službu Office 365)

zpět na začátek

Srpen

Podpora služeb Office 365 pro technologii Shibboleth

Nyní je podporována integrace technologie Shibboleth (implementace SAML 2.0) se službami Office 365. Správci IT tak mohou poskytovat jednotné přihlašování pro uživatele služeb Active Directory za použití poskytovatele Shibboleth Identity Provider jako služby STS (Security Token Service).

Další informace:
Více informací najdete v této dokumentaci na webu TechNet

zpět na začátek

Červenec

Funkce obnovitelného odstranění uživatelů

Správci služeb Office 365 mají nyní možnost obnovovat odstraněné uživatele z jednoduchého seznamu ve lhůtě do 30 dní od jejich odstranění. To je důležité, protože to znamená, že správce služeb Office 365 dokáže snadno zvládat takové situace, jako je například náhodné odstranění uživatele nebo opětovný nástup zaměstnance do firmy.

Další informace:
Podrobnosti o tom, jak odstranit nebo obnovit uživatele s účtem Microsoft Office 365 pro podniky, naleznete v článku Odstranění nebo obnovení uživatelů.

Vylepšení synchronizace uživatelských jmen se službou SharePoint Online

Na různých webech služby SharePoint Online (Osobní web, Týmové weby, portál společnosti atd.) se uživatelům v některých případech před jménem zobrazovaly navíc různé znaky. Mohou se zobrazovat například takto: i:0#f|členství. Toto vylepšení synchronizace uživatelských jmen zvyšuje pravděpodobnost, že se uživatelské jméno zobrazí bez dalších znaků.

Lync-to-phone*

Uživatelé služby Lync-to-phone mohou volat na jakákoli čísla a přijímat hovory z jakýchkoli čísel ze svých přenosných počítačů nebo smartphonů prostřednictvím služby volání, kterou lze zakoupit zvlášť od kvalifikovaného partnera. Prvním dostupným partnerem je Jajah, dceřiná společnost společnosti Telefonica. Lync-to-phone kromě telefonních hovorů nabízí také možnost používání jediného čísla do zaměstnání ze všech přenosných počítačů, smartphonů a tabletů (prostřednictvím klientů Lync na těchto zařízeních). Díky využívání služby Lync-to-phone se telefonní hovory stávají integrovanou součástí prostředí sjednocené komunikace (stejně jako systém zasílání rychlých zpráv, informace o stavu, videohovory a webové konference).
*Tato aktualizace bude v prvotní fázi k dispozici pouze našim zákazníkům v USA a Spojeném království.

Další informace:
Další informace si můžete přečíst v článku nápovědy Připojení služby Lync Online k telefonní síti.
zpět na začátek

Červen

Lync 2010 for iPad 1.5

Mobilní klient Lync 2010 for iPad byl aktualizován o možnosti spolupráce v rámci schůzek aplikace Lync. Tato aktualizace umožňuje uživatelům klienta Lync 2010 for iPad zobrazovat prezentace aplikace Microsoft PowerPoint nahrané na server v rámci naplánované schůzky Lync Meeting, zobrazovat seznam účastníků schůzky a přijímat oznámení o dalších typech obsahu sdílených v rámci schůzky. Tato aktualizace je nyní k dispozici v iTunes (App Store).

Globální rozšíření služeb Office 365: 46 nových zemí

Služby Office 365 jsou nyní komerčně dostupné v 46 nových zemích a oblastech: Alžírsko, Argentina, ázerbájdžán, Bahrajn, Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Salvador, Estonsko, Guatemala, Island, Indonésie, Jordánsko, Kazachstán, Keňa, Kuvajt, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Makedonie - BRJ, Malta, Černá Hora, Maroko, Nigérie, Omán, Pákistán, Panama, Paraguay, Katar, Saúdská Arábie, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Jihoafrická republika, Srí Lanka, Tchaj-wan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Ukrajina, Uruguay a Venezuela.

Globální rozšíření služeb Office 365: 11 nových jazyků

Přidali jsme jazykovou podporu pro tyto jazyky: bulharština, chorvatština, estonština, lotyština, litevština, srbština (latinka), slovenština, slovinština, thajština, turečtina a ukrajinština.

Uživatelské rozhraní systému pro vyhledávání ve více poštovních schránkách nyní podporuje prohledávání až 5 000 poštovních schránek

Zvýšili jsme maximální limit pro prohledávání poštovních schránek z 50 schránek na 5 000, a to jak pro uživatelské rozhraní pro vyhledávání ve více poštovních schránkách, tak také pro vyhledávání z prostředí PowerShell pomocí rutiny new-mailbox. Vyhledávací funkce search-mailbox bude i nadále bez omezení počtu schránek v rámci služby Exchange Online.

Další informace:
Další informace si můžete přečíst v článku nápovědy Vytvoření nového vyhledávání ve více poštovních schránkách.
zpět na začátek

Květen

Službám Office 365 byla udělena certifikace FISMA

Služby Office 365 není získaly oprávnění ATO (Authority to Operate) v rámci certifikace FISMA (Federal Information Security Management Act) od organizace BBG (Broadcasting Board of Governors). Vzniká tak proces pro federální agentury pro účely certifikace a akreditace bezpečnosti jejich systémů pro správu informací.

zpět na začátek

Duben

Žádné aktualizace

zpět na začátek

Březen

Nástroj pro vytváření sdílených poštovních schránek v rámci služeb Office 365

Nyní je možné vytvářet a konfigurovat sdílené poštovní schránky prostřednictvím nového nástroje Office 365 Shared Mailbox Tool založeného na grafickém uživatelském rozhraní. Je nutné si tento nástroj stáhnout, vytvořit skupinu zabezpečení a přidat do ní členy a poté spustit nástroj Office 365 Mailbox Tool pro vytvoření a nastavení sdílené poštovní schránky. Původně bylo sdílené poštovní schránky možné vytvářet a konfigurovat výhradně prostřednictvím prostředí PowerShell.

Aktualizovaný pomocník pro nasazení systému Exchange (Exchange Deployment Assistant) zahrnující průvodce konfigurací hybridního nasazení (Hybrid Configuration Wizard)*

Pomocník pro nasazení systému Exchange (Exchange Server Deployment Assistant – ExDeploy) byl aktualizován a nyní obsahuje podporu pro konfiguraci hybridního nasazení pomocí průvodce Exchange 2010 SP2 Hybrid Configuration Wizard. Ten se zaměřuje na organizace se systémem Exchange 2003 nasazující hybridní řešení a obsahuje novou dokumentaci, schémata, kontrolní seznamy a přibližně o 50 ručně prováděných kroků méně.
*Kompletní aktualizace pomocníka Exchange Server Deployment Assistant pro systém Exchange 2007 a Exchange 2010 jsou očekávány na konci června 2012.

Víceklientské jazykové sady pro předplatné Office

Zákazníci si nyní mohou zdarma stáhnout víceklientské jazykové sady pro své předplatné Office, což uživatelům usnadní přepnutí do upřednostňovaného jazykového prostředí pro předplatné Office. Tím lze také snížit režijní náklady na provoz sítě a dobu uživatelské instalace. Tuto možnost naleznete pod odkazem Stažení jazykových sad na stránce Položky ke stažení v sekci Zdroje.

Podpora protokolů POP a IMAP pro připojení do aplikace Outlook 2003 v rámci služeb Office 365

Služby Office 365 nyní umožňují připojení do aplikace Outlook 2003 prostřednictvím protokolů POP a IMAP. Pro uživatele připojující se do aplikace Outlook 2003 prostřednictvím protokolů POP nebo IMAP zde však budou určitá omezení: nejsou podporovány kalendáře, informace o volném čase, není k dispozici globální adresář (GAL), není k dispozici funkce doručování e-mailů bez vyžádání (push e-mail), při připojení přes protokol POP jsou pak všechny zprávy staženy do klienta a nedochází k synchronizaci mezi více počítači či zařízeními (například mezi notebookem a mobilním telefonem).

Do plánu Exchange Online Kiosk byla přidána služba Exchange ActiveSync (EAS) pro mobilní telefony*

Uživatelé plánu Exchange Online Kiosk mohou nyní používat jakékoli smartphony podporující službu Exchange ActiveSync (včetně telefonů Windows Phone, iPhone, telefonů s Androidem, telefonů Nokia se Symbianem). Bude nutné, aby uživatelé, kteří potřebují podporu služby Exchange ActiveSync na tabletech (například na iPadech nebo tabletech s Androidem), upgradovali na předplatné, které obsahuje Exchange Online plán 1 nebo Exchange Online plán 2. Cena plánu Exchange Online Kiosk zůstává nezměněna.
*Tato aktualizace bude distribuována pro zákazníky během několika příštích měsíců. Očekáváme, že ji všichni zákazníci obdrží do června 2012.

úložiště e-mailů pro plán Exchange Online Kiosk byla navýšena z 500 MB na 1 GB*

Vzhledem k nižším nákladům na ukládání dat byl navýšen limit velikosti poštovních schránek pro uživatele plánu Exchange Online Kiosk z 500 MB na 1 GB. Cena plánu Exchange Online Kiosk zůstává nezměněna.
*Tato aktualizace bude distribuována pro zákazníky během několika příštích měsíců. Očekáváme, že ji všichni zákazníci obdrží do června 2012.

zpět na začátek

únor

Navýšení limitu kvóty úložiště pro zákazníky s více než 10 500 předplatnými

Zákazníci s více než 10 500 předplatnými nyní mohou pro svá data využívat až 25 TB (oproti původní kapacitě 5 TB). Toto navýšení by původně odpovídalo pronájmu s 55 000 předplatnými.

Žádost o službu pro navýšení limitu transportních pravidel

Správci mohou nyní zadávat žádosti o služby pro navýšení limitu transportních pravidel na klienta a navýšení limitu příjemců, kteří mohou být přidáni pomocí transportních pravidel, přičemž tyto limity mohou být navýšeny na více než 100 pro celou organizaci.

Vylepšení schopnosti obnovování kolekcí webů pro službu SharePoint Online

Podnikoví zákazníci mají nyní možnost plně obnovit kolekce webů pouhými pár kliknutími. Toto vylepšení Centra pro správu služby SharePoint Online je významné zejména pro případ omylem odstraněných kolekcí webů a jejich jednoduchého obnovení.

Vylepšení synchronizace podnikového adresáře pro službu SharePoint Online

Společnost Microsoft zvýšila limit pro synchronizaci adresáře v rámci služeb Office 365 za účelem lepšího přizpůsobení se zákazníkům různých velikostí – nyní mohou službu SharePoint Online využívat i velcí zákazníci s velkým počtem uživatelů.

Vylepšení podpory formátu PDF pro službu SharePoint Online

Nyní lze soubory PDF otevírat přímo v aplikaci Adobe Reader bez nutnosti je nejprve stáhnout do počítače. Soubor PDF tak zůstane připojený a uložený ve vaší knihovně dokumentů v úložišti služby SharePoint Online a případné úpravy se ukládají přímo do tohoto souboru v knihovně dokumentů.

Externí sdílení: pozvánka prostřednictvím firemního e-mailu*

Externí uživatelé mohou nyní využívat svou firemní e-mailovou adresu k ověření totožnosti při pozvání do kolekce webů. Windows LiveID umožňuje externím uživatelům přidružit jejich firemní e-mailovou adresu (např. user@contoso.com) k systému LiveID. Uživatelé služeb Office 365 tak mohou pozvat své partnery a klienty do externě sdílených webů také pouze s využitím jejich primárního e-mailového účtu. Pokud je takový e-mail přidružen k systému LiveID, může se externí uživatel přihlásit svým primárním uživatelským jménem a příslušným heslem.
*Tato aktualizace bude distribuována pro zákazníky během několika příštích měsíců. Očekáváme, že ji všichni zákazníci obdrží do května 2012.

Samoobslužná konfigurace období pro blokování/obnovování jednotlivých položek z důvodu soudních sporů (rolling legal hold) prostřednictvím prostředí PowerShell

Konfigurace období pro blokování/obnovování jednotlivých položek z důvodu soudních sporů je nyní možná přímo z prostředí PowerShell. Dříve potřebovali správci IT k jejímu nastavení zadat žádost o službu.

Další informace:
Další informace o blokování z důvodu soudního sporu si můžete přečíst v tématu Blokování poštovní schránky z důvodu soudních sporů.

zpět na začátek

Leden

Možnost nahrávání v klientské aplikaci Lync

Správce klienta nyní může povolit nebo zakázat nahrávání v klientské aplikaci Lync. V případě povolení pak mohou uživatelé aplikace Microsoft Lync 2010 nahrávat své konverzace či schůzky a zachytit zvuk, video, rychlé zprávy (IM), sdílení aplikací, prezentace Microsoft PowerPoint, tabule a hlasování v rámci konverzace prostřednictvím aplikace Lync 2010. Nahrávky lze uložit ve formátu Windows Media Format a následně průběh nahrané konverzace či schůzky přehrát.

Vylepšení ovládacího panelu služby Lync Online

Ovládací panel služby Lync Online nyní poskytuje správcům vyšší kontrolu nad spravovaným prostředím služby Lync Online. Příkladem je režim ochrany informací o stavu, oznámení na mobilní telefon nebo konfigurace vytáčených konferencí.

Soulad se standardem SSAE 16 (Statements on Standards for Attestation Engagement) Type I

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) nahradil auditní standard SAS70 novým standardem SSAE16.

Microsoft Exchange PST Capture

Funkce PST Capture nyní pomáhá uživatelům nalézt soubory osobních složek Outlook Personal Folder (.pst) a poté je importovat do systému Exchange Server a do služby Exchange Online. Funkce PST Capture pomáhá organizaci získat větší kontrolu nad jejich úložišti e-mailových dat tím, že je umístí do systému Exchange. Díky možnosti nainstalovat agenty PST Capture do cílových počítačů mohou správci prostřednictvím konzoly PST Capture určit, kde se nachází soubory PST a kdo je jejich vlastníkem. Poté mohou tyto soubory naimportovat přímo do primární poštovní schránky daného uživatele či do přidruženého archivu.

RIM BlackBerry Business Cloud Services (BBCS) pro služby Microsoft Office 365

Společnost Research In Motion (RIM) přichází se službou BlackBerry Business Cloud Services for Microsoft Office 365, která rozšiřuje službu Microsoft Exchange Online na smartphony BlackBerry a umožňuje nasazení zařízení BlackBerry v cloudu. Služba RIM BBCS nabízí výkonné a flexibilní samoobslužné funkce pro správu určené pro podporu organizační strategie managementu prostřednictvím zařízení BlackBerry. Je dostupná bez dodatečných poplatků všem stávajícím předplatitelům služeb Office 365 z řad společností střední velikosti a podniků a dále předplatitelům samostatných služeb Exchange Online a funguje se smartphony BlackBerry v rámci datových plánů pro firmy i koncové uživatele.

Informační kanál RSS pro řídicí panel stavu služeb

Nový informační kanál RSS pro řídicí panel stavu služeb poskytuje správcům služeb Office 365 přístup k informacím o servisních incidentech a událostech plánované údržby v reálném čase. Informační kanál RSS pro řídicí panel stavu služeb je aktualizován pokaždé, když je ke stávající události přidána nová událost nebo když je existující událost aktualizována. Pokud se chcete přihlásit k odběru tohoto informačního kanálu RSS, přejděte na stránku Správce. V levém podokně pod částí Podpora pak klikněte na položku Stav služby. Dále pak klikněte na odkaz odběru kanálu RSS na řídicím panelu stavu služeb.

Stav řídicího panelu stavu služeb na úrovni zákazníka

Byla zvýšena přesnost dat poskytovaných prostřednictvím řídicího panelu stavu služeb. Informace o službách Lync Online a Exchange Online publikované na řídicím panelu stavu služeb jsou nyní zaměřeny na konkrétní zákazníky, kterých se servisní incidenty nebo události budou přímo dotýkat.

zpět na začátek

Prosinec

Microsoft Dynamics CRM Online

Služba Microsoft Dynamics CRM Online je nyní provozována na platformě OSDP (Online Service Delivery Platform) na aktuálních trzích Microsoft Dynamics CRM Online. Zákazníci a partneři tedy mohou nyní řídit své cloudové uživatele a fakturaci za cloudové služby v rámci jedné platformy.

Klienti s aplikací Lync Mobile

Společnost Microsoft přidala podporu aplikace Lync pro některé klienty používající funkce zasílání rychlých zpráv, stavů, jednodotykových hlasových konferencí a hovorů v systémech Windows Phone, iOS, Android a Nokia Symbian. Aplikace Lync 2010 pro Windows Phone je nyní k dispozici na webu Windows Phone Marketplace a Lync 2010 pro systém Android je nyní k dispozici na webu Android Market. Na jednotlivé weby marketplace byli dodáni klienti s mobilními aplikacemi Lync pro další platformy, kde by měli být brzy k dispozici.

Plánovač Lync Online Web Scheduler

K dispozici je nyní nový nástroj pro plánování online schůzek s příslušnými přístupovými právy a rolemi založený na webovém prohlížeči.

Aktualizované Centrum zabezpečení

Na základě názorů zákazníků jsme zjednodušili jazyk Centra zabezpečení, abychom usnadnili vyhledávání podrobných informací týkajících se našich zásad ochrany osobních údajů a zabezpečení při manipulaci s daty v rámci služeb Microsoft Online Services.

Podpora modelových klauzulí Evropské unie pro všechny zákazníky v EU

Služba Office 365 je první a jediná hlavní služba určená k zvyšování produktivity na principu řešení cloud, která se smluvně zavazuje dodržovat zásady stanovené v modelových klauzulích EU, jež představují soubor striktních požadavků na ochranu dat v Evropské unii. Smlouva na zpracování dat pomocí služeb Office 365 zahrnuje také další požadavky jednotlivých členských států EU.

Další informace:
Pokud chcete získat tuto dohodu ke smlouvě na služby Office 365, navštivte portál služeb Microsoft Online Services.

Požadavky vyplývající ze zákona HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) / dohody s obchodními partnery (BAA)

Služby Office 365 splňují požadavky amerického zákona HIPAA, který vyžaduje ze strany zdravotnických organizací ochranu individuálně identifikovatelných informací o zdravotním stavu. Kromě toho bude společnost Microsoft uzavírat se zákazníky se smlouvami Enterprise dohody s obchodními partnery (BAA).

Průvodce Exchange Hybrid Configuration Wizard

Tento nový průvodce upravuje proces hybridního nasazení zjednodušením konfigurace funkcí a služeb systému Exchange Online, včetně sdílení kalendáře a informací o stavu, přesouvání poštovních schránek, zabezpečeného toku pošty a archivu Exchange Online.

Rozšíření možností migrace e-mailů v systému Exchange*

Dvě nové funkce migrace zlepší účinnost migrací e-mailů.

 1. Rozšířené možnosti správy: Nový řídicí panel pro migraci Exchange Online pomáhá zdokonalit účinnost správy během okamžité migrace systému Exchange, postupné migrace systému Exchange nebo migrace IMAP. Správci klientů mohou naplánovat migraci ve více dávkách, získat informace o stavu jednotlivých dávek migrace, zobrazit detaily jednotlivých uživatelů a vidět vynechané položky. Zdokonalené nástroje pro oznamování a diagnostiku zajišťují také lepší možnosti řešení potíží.
 2. Počet souběžných migrací: Správci nyní mohou použít prostředí Exchange Management Shell a zvýšit dávku migrace až na hodnotu 50.

*Tato aktualizace bude distribuována pro zákazníky během několika příštích měsíců. Očekáváme, že ji všichni zákazníci obdrží do června 2012.

Další informace:
Podrobnější informace o migracích e-mailů získáte v článku nápovědy Přehled migrace e-mailů.

Rozšíření vyhledávání ve více poštovních schránkách v systému Exchange*

Uživatelé nyní mohou pro každý dotaz zobrazit samostatné okno s náhledem nalezených zpráv a statistikou. Byl také zdokonalen výkon vyhledávání díky sníženému počtu nutných opakování dotazů u nenalezených položek a bylo dosaženo rozšíření škálovatelnosti a dostupnosti.
*Tato aktualizace bude distribuována pro zákazníky během několika příštích měsíců. Očekáváme, že ji všichni zákazníci obdrží do června 2012.

Další informace:
Podrobnější informace o vyhledávání ve více poštovních schránkách naleznete v článku nápovědy Vyhledávání v několika poštovních schránkách.

Zásady uchovávání informací a správa značek v systému Exchange*

Aby bylo možné usnadnit správu poštovních schránek v organizaci, zdokonalili jsme nastavení uchovávání informací v poštovních schránkách. Uživatelé nyní mohou vytvářet a spravovat značky a zásady uchovávání informací pomocí nastavení pro řízení pošty na Ovládacím panelu systému Exchange.
*Tato aktualizace bude distribuována pro zákazníky během několika příštích měsíců. Očekáváme, že ji všichni zákazníci obdrží do června 2012.

Další informace:
Podrobnější informace o zásadách uchovávání informací naleznete v článku nápovědy Nastavení a Nastavení a správa zásad uchovávání informací služby Exchange Online.

Zásady pojmenovávání skupin v systému Exchange*

Správci nyní mohou standardizovat a spravovat názvy distribučních skupin (označovaných také jako veřejné skupiny), které vytvářejí uživatelé v organizaci. Mohou vyžadovat přidávání specifických předpon a přípon k názvům vytvářených distribučních skupin a blokování určitých slov, aby je nebylo možné použít. Tato funkce pomáhá minimalizovat u názvů skupin používání nevhodných slov.
*Tato aktualizace bude distribuována pro zákazníky během několika příštích měsíců. Očekáváme, že ji všichni zákazníci obdrží do června 2012.

Další informace:
Podrobnější informace o nastavení zásad pojmenování skupin naleznete v článku nápovědy Vytvoření zásady pojmenovávání pro distribuční skupiny.

Rozšíření architektury vysoké dostupnosti systému Exchange*

Architekturu vysoké dostupnosti pro systém Exchange Online jsme rozšířili na další weby, aby byla zajištěna lepší odolnost v případě selhání sítí. Správci a koncoví uživatelé si mohli všimnout změn názvů serverů v adresách URL a v nastaveních protokolů, ačkoli na záložky aplikace Outlook Web App by tato změna neměla mít vliv. Připojení pro klientské aplikace a zařízení, včetně těch konfigurovaných pro přímé připojení k serverovým adresám, budou při migraci poštovní schránky na nejnovější software automaticky přesměrována. Velmi malé množství mobilních zařízení není stoprocentně kompatibilní a pro připojení ke změněné adrese POD může vyžadovat překonfigurování.
*Tato aktualizace bude distribuována pro zákazníky během několika příštích měsíců. Očekáváme, že ji všichni zákazníci obdrží do června 2012.

Další informace:
Další informace o postupech připojení získáte v tématu nápovědy Průvodce nastavením mobilního telefonu.

Outlook Web App v režimu Internet Explorer 9 App Mode*

Aplikaci Outlook Web App lze nyní připnout k hlavnímu panelu pomocí režimu Internet Explorer 9 App Mode. Díky této funkci mohou uživatelé spouštět aplikaci Outlook Web App jedním kliknutím a méně rušivým způsobem, protože je oddělena od jiných relací procházení. Zajistí také, že uživatelé obdrží informace o příchozím e-mailu nebo rychlé zprávě (IM) i v minimalizovaném nebo skrytém stavu, a umožní rychlý přístup k běžným příkazům aplikace Outlook Web App z hlavního panelu.
*Tato aktualizace bude distribuována pro zákazníky během několika příštích měsíců. Očekáváme, že ji všichni zákazníci obdrží do června 2012.

Fotografie odesílatele v aplikaci Outlook Web App*

Uživatelé nyní mohou v organizaci díky fotografiím zobrazeným vedle informací o odesílateli v e-mailech přiřadit ke jménům obličeje. Zobrazování fotografií je povoleno ve výchozím nastavení, ale správci mohou toto nastavení upravit pomocí zásad složek poštovní schránky v aplikaci Outlook Web App a tuto funkci mohou zakázat.
*Tato aktualizace bude distribuována pro zákazníky během několika příštích měsíců. Očekáváme, že ji všichni zákazníci obdrží do června 2012.

Aktualizace uživatelského jména pro správce prováděná vlastními silami

Uživatelé–správci nyní mají možnost po přidání domény aktualizovat vlastní alias. Dříve bylo nutné, aby tuto změnu provedl pro správce jiný uživatel–správce, nebo bylo nutné vytvořit v případě účtu pro jednoho uživatele jiného správce. K provedení tohoto úkolu se přihlaste k službám Office 365 a přejděte k možnosti správy uživatelů. Vyberte své uživatelské jméno a klikněte na položku pro úpravy. V tomto režimu můžete změnit své uživatelské jméno z vasejmeno@vasespolecnost.onmicrosoft.com na vasejmeno@vasespolecnost.com. Aby mohla být změna dokončena, bude nutné se po kliknutí na možnost uložení odhlásit a znovu přihlásit.

Změna termínu ID služeb Microsoft Online Services na ID uživatele

Text na stránkách produktů a přihlášení jsme změnili z „ID služeb Microsoft Online Services (MOS ID)“ na „ID uživatele“, aby nedocházelo k nedorozuměním v souvislosti s tím, co je MOS ID.

zpět na začátek

Listopad

Globální rozšíření služeb Office 365: 22 nových zemí

Zkušební verze služeb Office 365 jsou k dispozici ve 22 nových zemích a oblastech: Argentina, Bulharsko, Chorvatsko, Egypt, Estonsko, Island, Indonésie, Kuvajt, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Malta, Katar, Saúdská Arábie, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Jihoafrická republika, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina a Spojené arabské emiráty.

Globální rozšíření služeb Office 365: Rusko a Korea

Zkušební a prodejní verze služeb Office 365, které byly dříve k dispozici jen prostřednictvím našich smluv Enterprise nebo přidružených partnerů, jsou nyní v Rusku i Koreji k dispozici přímo od společnosti Microsoft.

Resetování hesla správce vlastními silami

Správci nyní mají možnost resetovat vlastní heslo pomocí zprávy SMS a alternativní e-mailové adresy. Aby mohlo resetování hesla správce fungovat, je třeba, abyste předem zadali telefonní číslo, na které můžete přijmout zprávu SMS, a alternativní e-mailovou adresu. Tato e-mailová adresa se musí lišit od e-mailové adresy pro služby Office 365. (Pokud se nemůžete přihlásit k účtu služeb Office 365, nebudete moci získat e-mail odeslaný na tuto adresu.) Pokud jste tyto informace dosud nezadali, přejděte kliknutím na volbu Správce do oblasti pro správu uživatelů a v části Správa klikněte na položku Uživatelé. Na kartě Nastavení zadejte e-mailovou adresu do pole alternativní e-mailové adresy. Na kartě Vlastnosti zadejte do pole pro mobilní telefon číslo mobilního telefonu.

Změna zdroje oprávnění

Tato aktualizace umožňuje správcům služeb Office 365 deaktivovat a znovu aktivovat nástroj Synchronizace adresářů pro přepínání mezi místní správou hlavního zdroje informací týkajících se uživatelů nebo správou v cloudu. Když dříve uživatelé použili průvodce migrací služeb Office 365 k aktivaci nástroje Synchronizace adresářů pro účely sjednocení uživatelských dat s cloudem, nemohli se vrátit zpět ke správě uživatelských dat pomocí místní služby Active Directory, aniž by si vyžádali podporu.

Klient Lync pro systém Mac

Zákazníci, kteří vlastní systém Office for Mac 2011 Standard a mají oprávnění k použití aplikace Lync for Mac 2011, mají nyní možnost si stáhnout aplikaci Lync for Mac z oddílu s položkami ke stažení produktů Office 365. Lync for Mac 2011 umožňuje uživatelům systému Mac vidět při práci s aplikací Outlook nebo spolupráci na dokumentech systému Office online stav kolegů. Umožňuje také odesílat rychlé zprávy, spustit videochat nebo naplánovat online schůzku z aplikace Outlook for Mac 2011.

Další informace:
Další informace o licencích pro aplikaci Lync for Mac naleznete zde.

Sjednocená stránka pro stahování položek pro systém Mac

Uživatelé systémů Mac mají nyní k dispozici sjednocenou stránku pro stahování položek, která je současně jediným umístěním, odkud mohou stahovat software pro konfiguraci nastavení počítače pro systém Office for Mac a aplikaci Lync for Mac 2011. Chcete-li získat tyto položky ke stažení, přihlaste se k účtu služeb Office 365 a navštivte část s položkami ke stažení.

Byla přidána oficiální podpora pro systém OS X Lion

Přidali jsme oficiální podporu služeb Office 365 pro operační systém OS X Lion.

Zdokonalené možnosti práce při přidávání domény

Pro účely zdokonalení práce uživatelů při přidávání domén jsme upřesnili proces změny delegování domén a dali k dispozici kontextové odkazy na odpovídající články nápovědy.

Zdokonalené řízení klientského přístupu

Zdokonalili jsme řízení klientského přístupu, aby správci služeb Office 365 mohli blokovat externí přístup k službám Office 365 na základě IP adresy externího klienta. Tato akce blokuje externí přístup k službám Office 365 s výjimkou protokolu EAS (Exchange Active Sync), všichni ostatní klienti, například aplikace Outlook, jsou blokováni. Blokován je také veškerý externí přístup k službám Office 365 s výjimkou aplikací používajících pasivní prohlížeče, například Outlook Web Access nebo SharePoint Online.

Podpora 64bitového nástroje pro synchronizaci adresářů

Pro naše zákazníky se smlouvou Enterprise je nyní k dispozici 64bitová verze nástroje pro synchronizaci adresářů. Kromě toho tato 64bitová verze nyní používá jako základní synchronizační doplněk Forefront Identity Manager (FIM) 2010, který se instaluje automaticky během instalace. 64bitová verze nástroje pro synchronizaci adresářů sdílí stejné funkce se stávající 32bitovou verzí, jedinou výjimkou je, že není podporována služba Active Directory s více doménami.

Nástroj pro podporu odstraňování potíží Do-It-Yourself (DIY)

Nástroj pro podporu odstraňování potíží, DIY, je komplexní svépomocné řešení, které zákazníkům pomáhá řešit dotazy nebo problémy se službami Office 365. Tento nástroj zjišťuje klíčové problémy pro technickou podporu a poskytuje okamžité řešení bez nutnosti pokládat otázky na komunitním fóru nebo zasílat žádost o podporu. Rozhraní zobrazí pohodlně stovky možných témat nápovědy a podpory pro služby Office 365 (témata nápovědy, články, videa, wikiweby, příspěvky na blogu atd.). Při procházení seznamem možností poradce při potížích zobrazí nástroj dynamicky filtrovaný obsah, čímž vás navede k odpovědím, které potřebujete.

Přístup k službě SharePoint Online pro externí uživatele prostřednictvím služby Windows Live ID

Společnost Microsoft pomáhá podporovat mnoho scénářů, ve kterých spolupracujete s dalšími uživateli, zejména s těmi, kteří nepatří do vaší společnosti, například s dodavateli, důvěryhodnými obchodními partnery, zákazníky a klienty. Služba Windows LiveID nyní přidává ke službě SharePoint Online funkce, které umožňují společnostem pozvat externí uživatele k zobrazení svých webů a ke sdílení a spolupráci prostřednictvím těchto webů. Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána, ale správce služby SharePoint Online může povolit externí sdílení pro celou společnost. Potom se mohou vlastníci jednotlivých kolekcí webů rozhodnout, jestli chtějí použít externí sdílení. Každý zákazník služeb Office 365 SharePoint Online na úrovni klienta (nikoli podle předplatného) disponuje 50 licencemi PAL (Partner Access Licenses), které lze použít pro externí sdílení. Zákazníci nyní nemusí získávat další licence PAL pro externí sdílení nad 50 uživatelů a budou moci používat až 1 000 licencí PAL do další velké aktualizace služby Office 365, kdy se může společnost Microsoft rozhodnout tuto službu jako doplněk zpoplatnit.
Poznámka: Společnost Microsoft podporuje přihlašování pozvaných externích uživatelů k službě pomocí služeb Microsoft Online Services ID a Windows Live ID, což zahrnuje uživatelská jména @Live.com, @Hotmail.com a @MSN.com a místní odvozené tvary uživatelských jmen služby LiveID.

Přidání služby Podnikové připojení ve službě SharePoint Online prostřednictvím koncového bodu WCF

Služba Podnikové připojení (BCS) ve službě SharePoint Online umožňuje zákazníkům připojit se k externím datovým zdrojům prostřednictvím koncových bodů webových služeb WCF v režimu čtení i psaní. Těmito datovými zdroji jsou často obchodní aplikace, které jsou umístěny za branami firewall zákazníků nebo přecházejí do cloudu, jako například služba SQL Azure. Služba SharePoint nyní podporuje externí seznamy a datové sloupce, službu BDC pro konektory WCF a službu Zabezpečené úložiště pověření rozdělovanou v zákaznickém Centru pro správu služby SharePoint Online (na úrovni klienta). V současné době existují některé součásti služby Podnikové připojení, které nejsou podporovány, včetně externího vyhledávání dat, integrace plně funkčních klientů, profilových stránek a přímého připojení k službě SQL Azure bez koncového bodu WCF.

Zdokonalená schopnost služby SharePoint Online obnovit web SharePoint

Zákazníci se smlouvou Enterprise mohou nyní obnovovat celé podřízené weby. Díky tomu již není nutné kontaktovat se žádostí o obnovení podporu služeb Office 365.

Podpora služby SharePoint Online pro aplikace IE 9 a Chrome

Kromě dřívějších verzí aplikací Internet Explorer a Firefox nyní služba SharePoint Online oficiálně podporuje aplikaci Internet Explorer 9 a Chrome. Stačí jen spustit oblíbený prohlížeč a přejít na oblíbený týmový web služby SharePoint Online nebo intranetový web společnosti, použít služby Office Web Apps a podobně.

Globální rozšíření služeb Office 365: Brazílie

Zkušební a prodejní verze služeb Office 365 jsou v Brazílii k dispozici od 8. listopadu 2011.

Globální rozšíření služeb Office 365: Podpora nových jazyků

Nově jsme přidali podporu pro portugalštinu.

zpět na začátek

Říjen

Rozšíření služby Exchange Online na připojené účty

Uživatelé s připojenými účty mohou v současné době synchronizovat své poštovní schránky v aplikaci Outlook Web App pouhým kliknutím na tlačítko pro obnovení. Během aktivní relace aplikace Outlook Web App byla zvýšena frekvence synchronizace poštovní schránky. Kromě toho budou poštovní schránky automaticky synchronizovány při přihlášení do aplikace Outlook Web App.

Zdokonalení aplikací Office Web Apps

Jsme potěšeni, že se s vámi můžeme podělit o mnoho zdokonalení oblíbených aplikací Office Web Apps společnosti Microsoft, včetně následujících:

 • Podpora formátu ODF: Zobrazení a úpravy dokumentů ve formátu ODF 1.1 v aplikacích Office Web Apps
 • Podpora nových prohlížečů: Aplikace Office Web Apps lze použít s aplikacemi Chrome a IE9 v nativním režimu.
 • Tisk z editoru: Tisk dokumentů aplikace Word z režimu úprav kromě režimu zobrazení
 • Podpora aplikace Excel: Vkládání grafů ve webové aplikaci Excel Web App
 • Kopírování a vkládání v aplikaci Excel: Kopírování a vkládání hodnot a vzorců pomocí přetažení úchytem
 • Další možnosti tisku: Tisk prezentací přímo z webové aplikace PowerPoint Web App
 • úpravy textu ve více obrazcích: úpravy textu ve více obrazcích (nikoli jen v obrazcích zástupných symbolů)
 • Rozšířené možnosti motivů: Výběr motivu prezentace při vytváření nového dokumentu
 • Podpora klipartů: Vložení klipartu ve webové aplikaci PowerPoint Web App

Náhled příloh webových aplikací Outlook Web App a zdokonalení aplikací Office Web Apps

Webová aplikace Outlook Web App nyní pomocí integrace aplikací Office Web Apps umožňuje zobrazit náhledy příloh ve formátech dokumentů aplikace Microsoft Word, tabulek Microsoft Excel® a prezentací Microsoft PowerPoint®. Když je povolen náhled přílohy aplikací Office Web App, zobrazí se uživatelům ve webové aplikaci Outlook Web App vedle typu dokumentu aplikací Office Web App odkaz Open in Browser (Otevřít v prohlížeči). Kliknutím na tento odkaz mohou uživatelé otevřít připojený dokument pomocí aplikací Office Web Apps a získat tak v okně prohlížeče vysoce věrný náhled dokumentu systému Office.

zpět na začátek

Červen až září

Možnost připojení k seznamům a knihovnám dokumentů ve službě SharePoint Online a aktualizace Windows Phone 7.5 „Mango“

Windows Phone 7.5 s kódovým názvem „Mango“ nyní umožňuje zákazníkům se smlouvami Small Business a Enterprise používajícím služby Office 365 získat přístup k seznamům a knihovnám dokumentů služby SharePoint Online z telefonů Windows Phone.

Globální rozšíření služeb Office 365: Chile

Zkušební a prodejní verze služeb Office 365 jsou v Chile k dispozici od 7. září 2011.

Globální rozšíření služeb Office 365

Služby Office 365 jsou nyní k dispozici ve 38 zemích a oblastech světa: Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Kypr, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Hongkong - zvláštní správní oblast, Maďarsko, Indie, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Lucembursko, Malajsie, Mexiko, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Portoriko, Rumunsko, Singapur, španělsko, švédsko, švýcarsko, Trinidad a Tobago, Spojené státy americké a Spojené království.

zpět na začátek