Introduktion til forpagtningsrapporter i Office 365

Oprindelig artikel offentliggjort onsdag den 26. september 2012

Målgruppe: Office 365 virksomhedsadministratorer
Skrevet af: Sanjeev Garg, overordnet programleder for Office 365

 

Fik du aldrig lyst som din virksomheds administrator for Office 365-tjenesten til at finde ud af, hvordan brugerne anvender tjenesterne? Hvor mange brugere anvender e-mailen aktivt? Er der bestemte brugere, som modtager mere skadelig software end andre?

Du bliver i stand til at besvare disse spørgsmål og mere, eftersom vi introducerer dig til de nye rapporter, som er blevet tilføjet i den næste udgivelse af Office 365.

Sådan navigeres rapporterne

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du tilmelde dig en konto i Office 365 Consumer Preview til virksomheder . Når du logger ind på administrationscentret for Office 365 Preview, kan du se rapporter i den venstre navigationsmenu.

Når du klikker på rapporter, får du vist oversigtssiden, som viser de tilgængelige rapporter. De er opdelt i kategorier. Hver kategori indeholder et sæt rapporter, der er forbundet med dette specifikke område på Office 365. Klik på en kategori for at se en dashboardsside, eller vælg en individuel rapport.

Rapportdashboard

Der findes et rapportdashboard for hver rapportkategori. Her er et billede af beskyttelsesdashboardet.

Hvert dashboard er opdelt i følgende sektioner:

Hoveddiagram

Hoveddiagrammet er et af de vigtigste diagrammer i kategorien. Du kan interagere med hoveddiagrammet ved hjælp af de filtre, der er tilgængelige på siden. Du kan også bruge linkene til tidsvarighed under hoveddiagrammet til at få vist rapporten i forskellige perioder.

Relateret diagram

Den relaterede tabel er forbundet med hoveddiagrammet. I ovenstående billede viser hoveddiagrammet (filtreret indgående post) en oversigt over antallet af indgående e-mails, og den relaterede tabel (øverste modtagere) viser de øverste 5 brugere, der modtager disse e-mails. Hvis du bemærker noget unormalt i hoveddiagrammet, kan dette hjælpe dig med at udføre en hurtig analyse mellem årsag og virkning. Relaterede tabeller gives kun til de hoveddiagrammer, der muligvis kræver denne yderligere indsigt.

Relaterede diagrammer

Relaterede diagrammer er forbundet med den kategori, du har valgt. Disse diagrammer viser en tendens for den metriske værdi, som de sporer. Hvis du bemærker noget unormalt i det relaterede diagram, skal du simpelthen klikke på det for at skifte dens position med hoveddiagrammet. På den måde kan du få en større visning af diagrammet og interagere med det ved hjælp af de styrefunktioner, der findes. Det har muligvis også dens egen relaterede tabel, hvor du kan få yderligere oplysninger.

Flere relaterede rapporter

Disse er yderligere rapporter, der er knyttet til den kategori, du har valgt. Klik på rapporttitlen for at få vist en detaljeret rapportvisning.

 

Brug af rapporteringsdashboardet

Her er, hvordan man kan give svar på nogle almindelige administrationsspørgsmål ved hjælp af rapporteringsdashboardet.

Anvender brugerne e-mailen aktivt?
Vi anser en e-mailbakke som aktiv, hvis en bruger har logget på mindst én gang i de sidste 30 dage. For at få vist, om brugerne aktivt bruger e-mail, skal du gå til e-mailens dashboard og se e-mailbakkens rapport om indlogningsaktivitet. Denne rapport viser antallet af aktive brugere og inaktive brugere på forskellige inaktivitetsniveauer.

Hvor meget spam modtager din virksomhed? Hvilke brugere modtager mest spam?
Størstedelen af spam når aldrig brugernes indbakker, men lad os forestille os, at du ønsker at finde ud af, hvor meget spam, som Exchange Online Protection har filtreret i de sidste 60 dage.

For at besvare dette spørgsmål, skal du gå til beskyttelsesdashboardet og gennemgå rapporten om filtrerede indgående e-mails . Ændr rapportens varighed til 60 dage ved hjælp af linket 60d under diagrammet. Kig nu på spam-serien. Ser du noget usædvanligt?

  

Hvis du vil få vist flere detaljer om spam, skal du klikke på rapporten om filtreret indgående spam i den højre kolonne. Denne rapport oplyser om de forskellige måder, hvorved spam bliver filtreret. Du kan se de øverste 5 brugere, der modtager spam i tabellen under diagrammet.

Tilgængelige rapporter

Her findes der en komplet liste over samt beskrivelse af rapporterne, der er tilgængelige for hver kategori.

E-mail

Disse rapporter drejer sig om dine mailbakker. Denne kategori omfatter følgende rapporter:

Aktivitet i forbindelse med indlogning af mailbakke

Viser antallet af aktive og inaktive e-mailbakker. En mailbakke anses for at være aktiv, hvis en bruger har fået adgang til den mindst én gang i de sidste 30 dage. Inaktive mailbakker er opdelt efter det antal dage, som mailbakken ikke er blevet åbnet.

Nye og slettede mailbakker

Viser antallet af aktive mailbakker samt antallet af mailbakker, der bliver oprettet og slettet. En mailbakke anses for at være aktiv, hvis en bruger har fået adgang til den mindst én gang i de sidste 30 dage.

Nye og slettede grupper

Viser antallet af grupper, der bliver oprettet og slettet.

Beskyttelse

Disse rapporter fokuserer på, hvordan brugerne beskyttes af Exchange Online Protection mod alle de dårlige ting, der findes derude. Du kan også bruge disse rapporter til at finindstille dine Exchange Online Protection-konfigurationer. Denne kategori omfatter følgende rapporter.

Filtrerede indgående e-mails

Viser indgående e-mailtrafik baseret på, hvordan e-mailen filtreres, som f.eks. spam, virus og transportregler.

Top recipients

Viser en liste over de e-mailmodtagere, som har modtaget de fleste e-mails.

Filtrerede udgående e-mails

Viser udgående e-mailtrafik baseret på, hvordan e-mailen filtreres, som f.eks. spam, virus og transportregler.

Top senders

Viser en liste over de e-mailafsendere, som har sendt de fleste e-mails.

Indgående filtreret spam

Viser de spams, der blev fundet, og som blev sorteret efter spamfiltreringstype.

Top spam recipients

Viser en liste over de e-mailmodtagere, som har modtaget de fleste indgående spams.

Oversigt over indgående malware-registrering

Viser de indgående malware-registreringer opdelt efter handling.

Top malware recipients

Viser en liste over modtagerne af mest indgående malware.

Top-malware (ondsindede programkoder)

Viser en liste over de hyppigst fundne ondsindede programkoder el. malware.

Registreringsoversigt over udgående ondsindede programkoder el. malware

Viser de fundne udgående ondsindede programkoder opdelt efter handling.

Oversigt over udgående mistænkelige filtreringer

Viser udgående mistænkelige registreringer opdelt efter spamfiltreringstype.

Regler

Transportregler giver dig mulighed for at anvende messaging-politik på transportlinjen. Handlinger som f.eks. videresendelse af en besked eller tilføjelse af modtagere, rettighedsbeskyttede meddelelser og afvisning eller automatisk sletning af en meddelelse, der stemmer overens med de angivne betingelser. Følgende rapporter viser dig oversigten over de transportregler, der er registreret med indadgående og udadgående e-mails i virksomheden.

Oversigt over reglen om indgående mail

Viser de transportregler, der er registreret med indgående e-mails, opdelt efter alvorlighedsgrad.

Top inbound rules

Viser en liste over de transportregler, der oftest bliver fundet med indgående e-mails.

Oversigt over reglen om udgående mails

Viser de transportregler, der er registreret med udgående e-mails, opdelt efter alvorlighedsgrad.

Top outbound rules

Viser en liste over de transportregler, der oftest registreres med udgående e-mails.

DLP

DLP er en forkortelse for Data Loss Prevention (forebyggelse af datatab). Du kan oprette politikker til forhindring af datatab for virksomheden for at forhindre følsomme data i at blive sendt ud af din virksomheds ægte e-mail. Følgende rapporter viser en oversigt over DLP-politikker, der er registreret med de indgående og udgående e-mails i din virksomhed.

Oversigt over indgående DLP

Viser de politikker for forebyggelse af datatab (DLP), der blev registreret med indgående e-mails.

Top inbound DLP

Viser en liste over politikker for forebyggelse af datatab (DLP), der oftest er registreret med indgående e-mails.

Oversigt over udgående DLP

Viser de politikker for forebyggelse af datatab (DLP), der er registreret med udgående e-mails samt tilsidesættelser (brugeren har alligevel sendt e-mailen trods DLP-registrering) og falske positiver (brugeren rapporterer, at en DLP-registrering ikke var en reel registrering).

Top outbound DLP

Viser en liste over de politikker for forebyggelse af datatab (DLP), som oftest registreres med udadgående e-mails.

Oversigt over reglen om indgående DLP

Viser de politikker for forebyggelse af datatab(DLP), som ofte registreres med indgående e-mails, opdelt efter alvorlighedsgrad.

Top inbound DLP rules

Viser en liste over de DLP-regler, som oftest registreres med indgående e-mails.

Oversigt over reglen om udgående DLP

Viser politikker for forebyggelse af datatab(DLP), som oftest registreres med udgående e-mails, opdelt efter alvorlighedsgrad.

Top outbound DLP rules

Viser en liste over de DLP-regler, som oftest registreres med udgående e-mails.

Hvad synes du?

Læg en kommentar, og fortæl os, hvad du synes om disse rapporter, og hvilke andre rapporter, du kunne ønske dig at se.

Dette er et lokaliseret blogindlæg. Hvis du vil læse den oprindelige artikel, skal du klikke på Introducing Office 365 tenant reports